Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on www.europedirect-sliven.eu facebook

Безплатно приложение "Пътуване в чужбина"

Изтеглете безплатното приложение „Пътуване в чужбина“

Какво е ограничението на скоростта по магистралите в Испания? Трябва ли да нося каска, когато карам велосипед в Швеция? Безплатното приложение „Пътуване в чужбина“ съдържа всички важни правила, свързани с безопасността на движението по пътищата в Европа, както и няколко забавни игри. Изтеглете го, преди да отидете в чужбина, и спестете от таксите за роуминг.

 

Източник: Европейската комисия

 

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма

Брюксел, 26 юни 2017 r.

Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма като един от своите приоритети.

Днес влиза в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Тя укрепва съществуващите правила и ще направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Тя също така подобрява прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци. Директивата влиза в сила в момент, в който дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно допълнителни мерки, които още повече да засилят директивата, вече са на напреднал етап.

Днес Комисията публикува също така доклад, който ще оказва подкрепа на органите на държавите членки за по-успешно справяне с рисковете от изпиране на пари на практика. Съгласно изискванията на новата директива, Комисията направи оценка на рисковете относно изпирането на пари и финансирането на тероризма на различните сектори и финансови продукти. Публикуваният днес доклад идентифицира областите, изложени на най-голям риск, както и най-разпространените методи, използвани от престъпници за изпирането на незаконни средства.

Франс Тимерманс, първи заместник председател на Комисията„Изпирането на пари подхранва престъпността, тероризма и укриването на данъци. Ние трябва да прекратим тази практика по най-добрия начин. Правилата, които са в сила днес, са важна крачка, но сега се нуждаем от допълнителни подобрения, които Комисията предложи през През.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Терористи и престъпници все още намират начини за финансиране на своите дейности и за изпиране на незаконни печалби, инвестирайки ги обратно в икономиката. Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните „вратички“. Призовавам всички държави членки да ги въведат незабавно: по-ниските стандарти в една страна ще доведат до отслабване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия ЕС. Призовавам също за бързо споразумение относно допълнителни корекции, предложени от Комисията, след разкритията в „Панамските документи“, за да се увеличи прозрачността на действителната собственост.“

Укрепване на съществуващите правила

С Четвъртата директива за борба с изпирането на пари се засилват съществуващите разпоредби, като се въвеждат следните промени:

  • засилване на задължението за оценката на риска за банките, адвокатите и счетоводителите;
  • определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на дружествата. Тази информация ще се съхранява в централен регистър, като например търговските регистри, и ще бъде достъпна за националните органи и задължените субекти;
  • улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни държави членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи, с цел предотвратяване и разкриване на престъпна или терористична дейност;
  • установяване на последователна политика по отношение на държави извън ЕС, които имат пропуски в правилата за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • засилване на правомощията на компетентните органи за санкциониране.

През 2016 г. Комисията прие предложение за още по-голямо затягане на правилата на ЕС относно борбата с изпирането на пари, за да сложи край на финансирането на тероризма и да внесе по-голяма яснота за това кои са действителните собственици на дружествата и тръстовете. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да финализират законодателната си работа възможно най-скоро, така че новите правила да могат да влязат в сила във възможно най-кратък срок. Въз основа на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, тези нови правила ще създадат солидна рамка на ЕС за борба с изпирането на пари.

Подобряване на оценката на риска в рамките на вътрешния пазар

Докладът за наднационалната оценка на риска е инструмент за подпомагане на държавите членки да набележат, анализират и преодоляват рисковете за изпирането на пари и финансирането на тероризма. В него се прави анализ на рисковете във финансовия и нефинансовия сектор и се разглеждат също така нововъзникващи рискове като виртуалните валути или платформите за колективно финансиране. Докладът включва:

  • обширен картографиране на рисковете на съответната зона и списък на средствата, които се използват по-често от престъпниците за изпиране на пари.
  • препоръки към държавите членки как да се отговори по подходящ начин на идентифицираните рискове, например чрез поставяне на по-силен акцент върху анализа на риска или надзорни действия по отношение на специфични дейности.

И на последно място, Комисията се ангажира да проучи възможностите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество между звената за финансово разузнаване. 

Следващи стъпки

Относно 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари

Държавите членки трябва да са уведомили за транспонирането на 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари до днес, 26 юни 2017 г. Европейската комисия понастоящем ще провери състоянието на транспонирането и ще организира бързи последващи действия с държавите членки, в случай че те все още не са предприели необходимите мерки.

Относно доклада за наднационалната оценка на риска

Комисията ще извърши необходимите действия, посочени в доклада, включително разглеждане на вариантите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество между звената за финансово разузнаване чрез специфични правила на ЕС. Тя също така ще работи съвместно с държавите членки с оглед проследяване на изпълнението на препоръките.

Комисията ще продължи да следи рисковете, свързани с развитието на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, и ще изготви нова оценка на тези рискове най-късно до юни 2019 г., както и на всеки две години след това.

Контекст

Новата рамка за борба с изпирането на пари се състои от два правни инструмента (IP/15/5001): „Четвъртата директива за борба с изпирането на пари“ и „Регламента за паричните преводи“, приети на 20 май 2015 г.

През юли 2016 г. Комисията представи предложение за подобряване на борбата срещу финансирането на тероризма и за гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки след разкритията във връзка с т.нар. „Панамски документи“ (IP/16/2380). Тези изменения имат за цел да се осигури високо равнище на защита за финансовите потоци от високорискови трети държави, да се повиши достъпа до информация на звената за финансово разузнаване, включително до централизираните регистри на банковите сметки, както и отстранят рисковете от финансиране на терористични актове, свързани с виртуалните валути и предплатени карти. Предложението в момента е в процес на преговори в Съвета и Европейския парламент и се очаква да бъде прието през 2017 г.

За повече информация

4-та директива относно борбата с изпирането на пари и Регламента за паричните преводи

Доклад за наднационалната оценка на риска

Работен документ на службите на Комисията относно звената за финансово разузнаване

Изменената 4-та директива срещу изпирането на пари

 

Таяни на срещата на върха: „Даването на убежище в ЕС трябва да се реформира“

В началото на среща на държавните ръководители в ЕС председателят на Парламента Антонио Таяни подчерта нуждата от решения в сферата на сигурността и миграцията.

 

Председателят на Парламента Антонио Таяни призова за спешни решения по проблемите пред ЕС в реч на срещата на Европейския съвет на 22-23 юни. „Брекзит, кризите извън и в рамките на нашите граници, страховете на гражданите от глобализацията, подтикват все повече хора да търсят защита в една обединена Европа“, заяви той пред държавните ръководители. „Ако оставим въпросите на сигурността, имиграцията, безработицата или изменението на климата без решения, вакуумът ще бъде запълнен от реториката на популизма“.

„Правото на убежище, както и солидарността, са част от нашите основни ценности. Това обаче не означава, че не трябва да бъдем категорични при противодействието си на нелегалната имиграция“, подчерта г-н Таяни един ден след конференцията в ЕП за управлението на миграционните потоци.

Той посочи, че правилата на ЕС в областта на даването на убежище трябва да се променят. „Настоящата система за разпределяне на тежестите се провали. Отговорността е върху всички институции на ЕС да вземат без отлагане решение относно реформата на правото на убежище“. Председателят на Парламента допълни, че е нужно затягане на контрола на външните граници и сътрудничество със страните в Африка.

Борбата с тероризма изисква тясно сътрудничество в ЕС, подчерта г-н Таяни. „Истинската сигурност зависи от способността да си сътрудничим, да се доверяваме един на другиго, да споделяме бази данни и информация, технологии и добри практики, от координацията между европейските разузнавателни служби и службите на други държави“, каза той.

По отношение на отбраната той каза, че става „все по-очевидно, че ЕС трябва да си осигури капацитет за намеса“. Парламентът е готов да дискутира предложението на Комисията за Европейския фонд за отбрана, заяви той.

Няколко седмици след решението на САЩ да се оттегли от Споразумението за климата от Париж, Антонио Таяни припомни, че изменението на климата „не е измислица, а драматична реалност, която обърква живота на милиони хора“.

Той също така подчерта, че Европа трябва да укрепи индустриалната си база: „Европейците не искат да продължават да бъдат свидетели на преместването на промишлените дейности, вероятно с цел да се инвестира на места с по-малко социални правила или с по-ниски екологични стандарти“ .

Източник: Европейски парламент

 

ЕК предлага нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Брюксел, 21 юни 2017 r.

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия днес предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.

Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, разкри по какъв начин някои посредници активно подпомагат дружествата и физическите лица в избягването на данъчното облагане — обикновено чрез сложни трансгранични схеми. С днешното предложение се цели да се даде адекватен отговор на подобно агресивно данъчно планиране чрез затягане на мерките за контрол над онези дейности на данъчните консултанти и съветници, които в миналото оставаха извън полезрението на компетентните органи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европейският съюз се превърна във водещ фактор, що се отнася до осигуряването на по-голяма прозрачност по отношение на практиките на агресивно данъчно планиране. Тази негова дейност вече дава своите плодове. Днес предлагаме посредниците, които създават и продават схеми за избягването на данъци, да поемат своята част от отговорността за това. В крайна сметка това ще доведе до по-големи данъчни приходи за държавите членки.“

Членът на Комисията Пиер Московиси, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Продължаваме да работим на ускорени обороти по нашата програма за прозрачност в данъчната област. Днес в центъра на нашето полезрение са специалистите, които насърчават данъчните злоупотреби. Данъчните администрации следва да разполагат с информацията, която им е необходима, за да попречат на схемите за агресивно данъчно планиране. Нашето предложение ще донесе допълнителна сигурност на посредниците, които спазват духа и буквата на нашите закони, и значително ще затрудни онези, които не правят това. Усилията ни за по-справедливо данъчно облагане в цяла Европа дават все по-добри резултати.“

Трансграничните схеми за данъчно планиране с определени характеристики или „типични белези“, които могат да доведат до загуби за правителствата, вече ще трябва автоматично да бъдат оповестявани пред данъчните органи, преди да бъдат използвани. Комисията открои въпросните съществени белези, които включват използването на загубите с цел намаляване на данъчните задължения, използването на специални благоприятни данъчни режими или договорености между отделни държави, които не отговарят на международните стандарти за добро управление.

Задължение за оповестяване на трансгранична схема, която има един или повече от тези съществени белези, ще имат:

  • посредникът, който е предоставил трансграничната схема за прилагане и използване от дружество или физическо лице;
  • физическото лице или дружеството, на което е предоставена съответната консултация, когато посредникът, предоставящ трансграничната схема, не е установен в ЕС или когато по силата на действащите правила посредникът е обвързан със задължения за опазване на адвокатската или професионалната тайна;
  • физическото лице или дружеството, прилагащо трансграничната схема, когато тя е разработена от вътрешнофирмени данъчни консултанти или адвокати. 

Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.

Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.

Контекст на предложението

Комисията Юнкер отбеляза съществен напредък по отношение на повишаването на прозрачността в данъчната област и борбата с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци. Вече е постигнато съгласие по новите правила на ЕС за блокиране на изкуствените данъчни договорености, както и по новите изисквания за прозрачност на финансовите сметкиданъчните становища и дейностите на многонационалните дружества, и те поетапно влизат в сила. В процес на договаряне са предложения за: по-строго законодателство, регламентиращо борбата с изпирането на пари; изискванията във връзка с публичното оповестяване по държави и по-строги правила за добро управление на средствата, отпуснати от ЕС. Освен това преди края на годината трябва да приключи изготвянето на нов списък на ЕС на неоказващите съдействие данъчни юрисдикции.

Днешното предложение ще доукрепи законодателната рамка на ЕС за прозрачност в данъчната област, като осветлява от нов ъгъл дейностите на посредниците и използваните договорености за данъчно планиране. То също така ще гарантира хармонизиран подход на ЕС към прилагането на задължителните разпоредби във връзка с оповестяването, препоръчани в проекта на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), одобрен от Г-20. През м. октомври на миналата година държавите членки изразиха подкрепата си за предложение на Комисията във връзка с тези мерки.

Следващи стъпки

Предложението под формата на изменение на Директивата относно административното сътрудничество (ДАС) ще бъде представено на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Предвижда се също така новите изисквания във връзка с оповестяването да влязат в сила на 1 януари 2019 г., като държавите — членки на ЕС, ще бъдат задължени да обменят информация на всеки 3 месеца след това.

За повече информация:

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес86
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1622
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19945
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410193

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com