Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Европейският парламент започва задълбочена проверка на програмите за наблюдение на САЩ

Страсбург, 4 юли 2013 г.

Комисията по граждански свободи на Парламента ще извърши задълбочена проверка на американските програми на наблюдение, включително и за наличието на подслушвателни устройства в сградите на институциите на ЕС, и да представи резултати до края на годината, според резолюция, приета днес. Председателят на ЕП и лидерите на политическите групи потвърдиха започването на проверката. Депутатите настояха и за по‑добра защита за служителите, сигнализиращи за нарушения.

В резолюцията, приета с 483 гласа „за“, 98 „против“ и 65 „въздържал се“, депутатите изразяват сериозната си тревога от скандала с „Призм“ и други програми за наблюдение, остро осъждат шпионирането на представителства на ЕС и призовават властите в САЩ да предоставят възможно най‑бързо пълна информация относно тези обвинения .

Парламентът изрази силно притеснение и от обвиненията, че подобни програми са използвани и от страни членки на ЕС, като Обединеното кралство, Швеция, Холандия, Германия и Полша. Депутатите настояват да се провери дали програмите им за наблюдение са съвместими с европейското законодателство.

Проверка на Комисията по граждански свободи

Проверката на Комисията ще събира информация и данни от американски и европейски източници и ще представи заключенията си до края на годината. Тя ще оцени въздействието на наблюденията върху правото на неприкосновеност на личния живот на европейските граждани, защитата на личните данни, свободата на изразяване, презумпцията за невинност и правото на ефективна защита.

Депутатите включиха проверката в таблица с препоръки за предотвратяването на подобни случаи в бъдеще и за засилването на компютърната сигурност на европейските институции, органи и агенции.

Защита на служителите, подали сигнал за нарушения

Депутатите подчертаха важността на наличието на процедури, позволяващи на служителите, сигнализиращи за сериозни нарушения, както и необходимостта те да получават защита, включително и на международно ниво.

Суспендиране на споразумението за пътническите и банковите данни?

Депутатите изискват от Комисията, Съвета и страните членки да обмислят използването на всички достъпни лостове при преговорите със САЩ, като например суспендирането на действието на споразуменията за обмен на пътнически резервационни данни и банкови данни за проследяване на финансирането на тероризма.

Защитата на данните да не бъде подценявана при преговорите за търговското споразумение

Не трябва да се прави компромис със стандартите на ЕС за защита на данните при преговорите за търговско споразумение между ЕС и САЩ, се казва в резолюцията. От друга страна, в документа се заявява, че би било жалко, ако преговорите се повлияят от обвиненията за шпионаж.

По‑сигурна защита на данните

Парламентът призовава страните членки да ускорят работата си по законодателния пакет за защита на данните и приканва Комисията и властите в САЩ да възобновят преговорите за защита на данните без забавяне. Окончателното споразумение трябва да гарантира че достъпът на европейските граждани до американска съдебна система ще бъде същият, като този на американските граждани.

 

Избори 2014 г. — Кампания на ниво ЕС

Panoramic photo of the EP hemicycle in Strasbourg

Страсбург, 4 юли 2013 г.

Кандидатите за председател на Комисията трябва да представят политическите си програми във всички страни членки и да участват в поредица публични дебати, се казва в резолюция, приета в четвъртък. Европейските политически лидери трябва да бъдат записани в бюлетините, заедно с националните, както и да споменат техните кандидати за председател достатъчно рано преди провеждането на изборите, за да има време да се проведат европейски кампании на европейски теми, заявиха депутатите.

Препоръките към страните членки и към политическите партии за организацията на следващите европейски избори са заложени в резолюцията с докладчик Андрю Дъф (АЛДЕ, Обединено кралство), одобрена с 507 гласа „за“, 120 „против“ и 18 „въздържал се“.

Обществени дискусии между кандидатите за председател на ЕК

Европейските политически партии трябва да обявят номинациите си за председател на Комисията достатъчно рано преди започването на изборите, за да могат да проведат европейска кампания на европейски теми, базирана на платформа и програма на техния кандидат за председател, се казва в резолюцията.

Кандидатите трябва да представят политическите си програми лично във всички страни членки, заявиха още депутатите. Те настояват европейските политически партии да проведат серия публични дебати между номинираните кандидати и изискват от страните членки да предоставят политическо ефирно време на европейските партии.

Очакването на депутатите е, че за председател на Комисията ще бъде избран кандидатът, номиниран от европейската политическата партия, спечелила най‑много гласове на изборите, стига да успее да обедини зад кандидатурата си необходимото мнозинство в Парламента.

Европейските партии на бюлетините

Парламентът изисква от страните членки и политическите партии да предоставят видимост на имената на европейските политически партии и там, където е възможно — техните емблеми върху бюлетините. До момента никоя страна членка няма подобна практика.

Политическите партии в страните членки трябва да информират гражданите си по време на кампанията в коя европейска партия членуват и кой кандидат за председател на Комисията подкрепят.

Кандидати за европейски депутати

Политическите партии трябва да обявят публично имената на кандидатите за европейски депутати най‑малко шест седмици преди началото на изборите. Партиите трябва да имат и повече жени кандидати и да насърчават равностойното представителство там, където е възможно.

Източник: Европейски парламент

 

ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази връзка Златанова съобщи още, че днес стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Тя поясни, че изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:

изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
представи предложението на хартиен и на електронен носител
представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на
http://www.eufunds.bg/: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Наградени ще бъдат общо четири предложения:

1 място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама да Брюксел
2 място - 3000 лв.
3 място - 1000 лв.
Награда на широката общественост (Фейсбук) - 500 лв.


Златанова отбеляза още, че общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Според нея сега е моментът да опитаме да създадем най-оригиналното лого в целия Европейски съюз с възможно най-ниска цена. Имаме много примери за лога на стойност стотици хиляди и дори милиони лева, коментира тя и призова присъстващите представители на медиите да се включат активно и безвъзмездно в популяризирането на тази национална кауза.

Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г." Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

04.07.2013 г.

 

 

Дискусия на тема „Имат думата младите“ с вицепремиера Зинаида Златанова

На 9 юли 2013 г., от 10 ч., в актова зала „Галерия Академия“ на Художествената академия в София ще се състои публична дискусия на тема „Имат думата младите“.
Дискусията се инициира от заместник-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова и е във връзка с договорените от България 100 млн. евро за насърчаване на младежката заетост.
Целта на дискусията е младите хора да споделят трудностите си при намиране и започване на работа, както и да предложат своите идеи за инвестиране на целевите средства за постигане на успешни и бързи резултати за справяне с проблема.
Публичната дискусия ще се проведе седмица след като Европейският съвет разгледа възможностите да се заделят още 2 млрд. евро към определените вече 6 млрд. евро от общия европейски бюджет за мерки, свързани с младежката заетост. Финансовият пакет е за страните, които са с младежка безработица по-висока от 25%. За България този процент е 28.3% (за младежи до 24 години). Европейските лидери се договориха да направят всичко необходимо, неработещите и неучещите младежи под 25 години да получат работа, стаж или допълнителна квалификация до 4 месеца след завършване на образованието си, както и част от еврофондовете да бъдат пренасочени към младежка заетост. Предвижда се тези финансови средства да бъдат изразходвани ударно през първите две години от програмния период 2014-2020 г. „Инициативата за младежка заетост” трябва да бъде напълно завършена и оперативна до януари 2014 г., което ще позволи да започне изплащането на първите средства за ползвателите.

Източник: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=514369411963508&set=p.514369411963508&type=1&theater

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес282
mod_vvisit_counterВчера550
mod_vvisit_counterТази седмица3900
mod_vvisit_counterМиналата седмица4487
mod_vvisit_counterТози месец18759
mod_vvisit_counterМиналият месец30503
mod_vvisit_counterОбщо666860

Your IP: 54.80.189.255
bestkinky.com hard-extreme.com