Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on http://www.europedirect-sliven.eu/purchase-viagra-online-no-prescription facebook

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

 

 

   

‒         Гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция;

‒         Необходимост от ясна и балансирана стратегия за ЕС;

‒         17% от потребителите на ЕС са използвали платформи за сътрудничество.

 

ЕС трябва да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчните разпоредби.

 

Парламентът подчертава необходимостта от справяне с регулаторните неясноти, които предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

 

Препоръките на евродепутатите включват:

 

‒         предоставяне на услуги от частни лица и специалисти:необходими са ефективни критерии за разграничаване между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище;

 

‒         права на потребителите:необходимост потребителите да бъдат информирани относно приложимия правен режим за всяка сделка и техните права; платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби и разрешаване на спорове;

 

‒         отговорност:ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове;

 

‒         права на работниците:трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството; работниците трябва да могат чрез платформи за споделяне да се възползват от преносимост на рейтинги и отзиви, които представляват тяхната цифрова пазарна стойност;

 

‒         данъчно облагане:за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, следва да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика, или в икономиката на споделянето; евродепутатите се застъпват за иновативни решения за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформи в тази насока.

 

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.

 

Незаконодателната резолюция беше приета с 510 гласа „за“ срещу 60 гласа „против“, 48 „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия) каза: „Приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори.“

 

Бързи факти

 

Проучване на Евробарометърот 2016 г. показа, че 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите услуги. Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи.

 

Тази незаконодателна резолюция е отговорът на Парламент относно съобщението на ЕКза дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Процедурно досие, съдържащо всички документи и стъпки

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Статия относно икономиката за споделяне с ъгъл върху правата на работниците

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП: Публикации относно икономиката на споделяне

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Уебсайт на ЕК относно икономиката на споделяне

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Инфографики

 

ЕП предлага нови намаления на CO2

ЕП предлага нови намаления на CO2

 

 

 

   

‒         Национални цели като част от общата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г.;

‒         Обхващане на въглеродните емисии от селското стопанство, транспорта, строителството и отпадъците;

‒         Евродепутатите добавят мерки за насърчаване на правителствата, за да започнат веднага изпълнението на споразумението;

‒         Мерките се вписват в по-широкия ангажимент на ЕС за намаляване на емисиите с 40% до 2030 г.

 

В сряда евродепутатите приеха план за ново задължително намаляване на въглеродни емисии и осъдиха оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение.

 

Приетото намаляване ще допринесе за постигането на общата цел на ЕС от 40% на нивата на въглеродните емисии спрямо тези от 1990 г. до 2030 г. ЕС се ангажира с тези намаления в рамките на Парижкото споразумение.

 

Законодателството ще гарантира, че общата цел на ЕС ще бъде задължителна на национално ниво за секторите, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии в ЕС. Това са селското стопанство, транспортът, строителството и отпадъците, които съставляват около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС.

 

Всяка държава членка на ЕС ще трябва да започне да следва план за намаляване на въглеродните емисии от 2018 г., вместо от 2020 г., както е предложено от ЕК, за да се избегне увеличаването на емисии през първите няколко години или отлагане на намаляването на емисии.

 

Задълбочен анализ на предложението, включващ национални цели и максималната годишна гъвкавост

 

За да се осигури дългосрочна предвидимост, евродепутатите поставят цел за намаляване на въглеродните емисии с 80% спрямо нивата от 2005 г. до 2050 г.

 

Възнаграждаване на ранни действия

 

Евродепутатите предлагат също държавите членки с БВП под средния за ЕС, които са предприели или ще предприемат действия до 2020 г., да получат възнаграждения с повече гъвкавост в по-късния период на изпълнение на схемата.

 

За да се подпомогнат държавите членки да постигнат своите цели, регламентът позволява те да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество за следващата година, като по този начин го намалят.

 

Докладът беше приет с 534 гласа „за“ с 88 гласа „срещу“, 56 „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Хербер-Ян Хербранди (АЛДЕ, Холандия) коментира: „Днешният вот дава пределно ясен сигнал на Доналд Тръмп: Европа действа по своите ангажименти по Парижкото споразумение и се възползва от възможностите за зелен растеж без Вас. Почти всички политически групи подкрепиха силно и амбициозно климатично законодателство.“

 

Следващи стъпки

 

Евродепутатите започнаха преговори със Съвета с цел постигане на споразумение на първо четене по предложението. Неформалните тристранни преговори ще започнат, когато Съветът определи позицията си.

 

Дебат относно намерението на САЩ да се оттеглят Парижкото споразумение

 

В сряда Парламентът обсъди и намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да оттегли страната от Парижкото споразумение. Това стана с участието на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и президента на Маршаловите острови Хилда Хайне. Последната каза: „Сега светът гледа Европа... При средна надморска височина от два метра няма къде да бягаш или да се скриеш от климатичните промени... Моята страна е в опасност да стане напълно необитаема преди края на века.“

 

Председателят на Европейския Парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия) каза: „Климатичните промени представляват едно от най-належащите предизвикателства, пред които сме изправени днес... Захващайки се с това предизвикателство, ЕС създава нови възможности за нашите граждани и промишленост... Казано просто, решението на администрацията на САЩ е една грешка. Като работим заедно с други държави по света, можем успешно да постигнем по-чиста и безопасна планета за нашите граждани.“

 

Председателят на ЕК Юнкер каза, че ЕС няма да предоговаря Парижкото споразумение. Евродепутатите в огромното си мнозинство се изказаха в подкрепа на пълното приложение на споразумението.

 

Съобщението на президента на САЩ беше разкритикувано от законодателите в ЕС, които обявиха, че ЕС ще се придържа към ангажиментите си относно Парижкото споразумение и ще продължи със собствено законодателство в областта на климата.

 

Може да гледате видеозапис на дебата тук.

 

Бързи факти

 

През юли 2016 г. ЕК представи предложение за регламент за намаляване на емисиите на парникови газове на национално равнище след 2020 г. за сектори, които не са обхванати от пазара на въглеродни емисии: транспорт, строителство, отпадъци и селско стопанство.

 

Предложеният регламент ще наследи решението за споделяне на усилията, което определя годишните национални граници за емисиите на парникови газове за периода 2013 – 2020 г. Новият регламент е част от усилията на ЕС да намали емисиите на парникови газове най-малко с 40% спрямо нивата на емисиите през 1990 г. до 2020 г. и представлява също международния ангажимент на Съюза относно климата.

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетият текст, скоро ще бъде достъпен тук (14.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Процедурно досие, съдържащо всички документи и стъпки

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Комисия на ЕС по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

 

 

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

 

 

   

‒         Сърбия и Косово трябва да положат повече усилия, за да нормализират отношенията си;

‒         Признаване на независимостта на Косово от всички държави членки на ЕС;

‒         Бившата югославска република Македония следва да продължи по пътя на европейската интеграция.

 

Белград и Прищина трябва да положат повече усилия относно нормализирането на отношенията си, за да се приближат до ЕС. Скопие трябва да се ангажира с решителни европейски реформи, смятат евродепутатите.

 

Сърбия

 

В резолюция, приета в сряда с 524 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 79 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха напредъка в отношенията между Белград и Прищина, както и напредъка в приемането на европейските правни норми, включително започването на реформи в областта на съдебната система и основните права, свободата и сигурността, които са от ключово значение за процеса на присъединяване. Те призоват сръбските власти да създадат адекватна институционална рамка за усвояване на средствата от предприсъединителните фондове.

 

Сърбия следва да приведе външната си политика и политиката на сигурност в съответствие с политиката на ЕС, включително по отношение на Русия. Тя трябва да гарантира независимостта на съдебната система и да преразгледа своята конституция, за да гарантира независимост на основните институции и защита на основните права.

 

Косово

 

Евродепутатите приветстват влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово на 1 април 2016 г. и предложението на ЕК за отмяна на визите за граждани на Косово, въпреки че на страната все още ѝ остава да изпълни няколко важни критерия. Те изразяват загриженост относно продължаващата крайна поляризация на политическия пейзаж, както и съжаление относно бавния темп на усилията на Косово да изгради адекватен и ефективен административен капацитет. Евродепутатите осъждат нарушаването на тези усилия от страна на някои членове на опозицията, което възникна в парламента в Косово през първата половина на 2016 г.

 

Евродепутатите отбелязват, че пет държави членки от ЕС все още не са признали независимостта на Косово и подчертават, че ако всички страни го направят, това ще увеличи доверието в ЕС в областта на външната политика и ще спомогне за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Резолюцията беше приета с 474 гласа „за“ срещу 134 гласа „против“, 64 „въздържал се“.

 

Бивша югославска република Македония

 

Евродепутатите приветстват сформирането на ново правителство на 31 май и призовават всички политически партии заедно да възстановят доверието в страната и нейните институции. Те очакват новото правителство да продължи по пътя на интеграцията в ЕС. То следва да се ангажира изцяло с ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържиноот 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС, се казва в резолюция, приета с 503 гласа „за“ срещу 113 гласа „против“, 45 „въздържал се“.

 

Вземайки предвид събитията от 2016 г, евродепутатите изразяват съжаление относно непрекъснатото буксуване на реформата на съдебната система и продължаващата политическа намеса в назначаването на съдии и прокурори. Евродепутатите изразяват загриженост във връзка с политическите атаки срещу Службата на специалния прокурор и административното възпрепятстване на работата ѝ.

 

Цитати

 

Докладчикът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия)заяви: „Сърбия е на път към ЕС. Сръбското правителство се справя с предизвикателствата на създаването на работни места, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на икономическия растеж. Бяха предприети важни икономически реформи за укрепване на бизнес средата в страната и за нормализирането на отношенията с Косово.“

 

Докладчикът за Косово и заместник-председател на ЕП Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия)коментира: „Това гласуване още веднъж изпраща важен сигнал, че бъдещето на Косово е в ЕС. Призоваваме Косово да откликне конструктивно. За да влезе в сила либерализацията на визовия режим за Косово, страната трябва да изпълни още два показателя (обозначаване на границата с Черна гора и подобряване на резултатите относно присъди на високо равнище за корупция и организирана престъпност).“

 

Докладчикът за бившата югославска република Македония, Иво Вайгъл (АЛДЕ, Словения)заяви: „Европейският парламент отбелязва положително напредъка на Македония към членство в ЕС. Новото правителство се ангажира да проведе сериозни реформи, които позволиха на страната да проведе прозрачни избори и преодолее продължителна политическа криза. Сега Македония следва да ускори процеса на приемане на стандартите, ценностите и принципите на ЕС, като по този начин допринесе също и за стабилността на Западните Балкани.“

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетите текстове, скоро ще бъдат достъпни тук (14.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Видеозапис на дебата (13.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Сърбия (юни, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Косово (юни, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно бивша югославска република Македония (април, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Ситуация на разширяване на ЕС ( информация от ЕК)

 

ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

   
   

‒         нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;

‒         удобна и ясна информация за потребителите;

‒         въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г.

 

Във вторник евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

 

Нова, по-стабилна скала от Aдо G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди, беше одобрена от евродепутатите във вторник с 535 гласа „за“ срещу 46 гласа „против“, 79 „въздържал се“.

 

Потребителите ще могат по-ефективно да избират продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и да инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

 

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

 

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

 

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.

 

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

 

Докладчикът Дарио Тамбурано (ЕСПД, Италия): „Гражданите ще имат ясна, интелигентна, цифрова система, която ще могат да използват в ежедневието си. Благодарение на откритите и достъпни данни, в бъдеще новите инструменти ще позволят на гражданите да сравняват продукти въз основа на потреблението и така да купуват по-разумно. Умните уреди са новата граница в енергийната ефективност. Очаквам Комисията да изпълни своя ангажимент и да даде на потребителите възможност за компенсация отвъд двегодишната гаранция.“

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Инфографика

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетият текст ще бъде достъпен скоро тук (13.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Видеозапис на дебата (13.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

EbS+ (13.06.2017)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Аудиовизуални материали за професионалисти

 

 

 

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес90
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1626
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19949
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410197

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com