Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Европа, която защитава: Комисията засилва енергичния отпор срещу незаконното онлайн съдържание

София, 1 март 2018 г.

Европейската комисия препоръча серия от оперативни мерки, придружени от необходимите предпазни механизми, които да бъдат предприети от компаниите и държавите членки, за да се засили още повече борбата с незаконното онлайн съдържание.

Българският комисар отговарящ за цифровата икономика и общество Мария Габриел каза: "С предлаганата препоръка Европейската комисия допълнително демонстрира важността и значението, което придава на политиката си за премахване на незаконното съдържание онлайн. Целта ни е да постигнем пропорционален, балансиран и цялостен подход, който да насърчи онлайн платформите, да предприемат смели действия и допълнителни отговорности, като същевременно вземат предвид специфичните ограничения на малките и средните предприятия."

Препоръката се отнася за всички форми на незаконно съдържание — от терористичното съдържание до подклаждането на омраза и насилие, материалите, свързани със сексуално насилие над деца, фалшифицираните продукти и нарушенията на авторското право. Препоръката се основава на текущата работа с отрасъла чрез различни доброволни инициативи с цел да се гарантира, че в интернет не се разпространява незаконно съдържание, и подсилва действията, предприети по други инициативи.

·         Компаниите следва да определят лесни и прозрачни правила за уведомяване за незаконно съдържание, включително ускорени процедури за „доверени податели на сигнали“. За да се избегне неволното премахване на съдържание, което не е незаконно, доставчиците на съдържание следва да бъдат информирани за такива решения и да имат възможност да ги оспорят.

·         За да се гарантира, че решенията за премахване на съдържание са точни и добре обосновани, особено когато се използват автоматизирани инструменти, предприятията трябва да въведат ефективни и подходящи предпазни механизми, включително човешки контрол и проверка, като спазват изцяло основните права, свободата на изразяване на мнение и правилата за защита на данните.

·         Чрез доброволни договорености в отрасъла трябва да се установи сътрудничество и споделяне на опит, най-добри практики и технологични решения, включително инструменти за автоматично откриване. Тази споделена отговорност ще бъде от полза особено за по-малките платформи с по-ограничени ресурси и експертен опит.

·         При доказателства за тежко престъпление или съмнение, че незаконното съдържание представлява заплаха за живота или безопасността, компаниите трябва незабавно да информират правоприлагащите органи. Държавите членки се насърчават да въведат съответните правни задължения.

·         Предвид факта, че терористичното съдържание е най-вредно в първите часове след появата си онлайн, като общо правило всички компании следва да го премахнат в рамките на един час от сигнализирането му.

·         Интернет фирмите следва да прилагат проактивни мерки, включително автоматизирано откриване, за да могат ефективно и бързо да премахват или блокират терористично съдържание и да му попречат да се появи отново, след като е било свалено.

·         Трябва да се установят ускорени процедури за възможно най-бърза обработка на сигналите, а държавите членки трябва да гарантират, че са налице необходимият капацитет и ресурси за откриване, установяване и сигнализиране на терористично съдържание. 

  • Държавите членки трябва да съобщават на Комисията за сигналите и последващите действия по тях, както и за цялостното сътрудничество с компаниите за ограничаване на терористичното онлайн съдържание. Тези доклади следва да бъдат редовни, за предпочитане веднъж на тримесечие.

Разпространението на незаконно онлайн съдържание подкопава доверието на гражданите в интернет и представлява заплаха за сигурността. Комисията ще продължи да наблюдава действията, предприети в отговор на настоящата препоръка, и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки, включително и законодателство, ако е необходимо.

 

Източник: Европейската комисия

 

Българският еврокомисар Мария Габриел закичи с мартенички служителите в Европейската комисия

София, 1 март 2018 г.

Българският еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел пренесе духа на Баба Марта в централната сграда на Европейската комисия в Брюксел, където се помещават кабинетите на всички еврокомисари. Заедно с две български деца в народни носии – третокласниците Никол Панайотова и Томислав Нацев, тя зарадва рано сутринта служителите, работещи в Берлемон, които освен че бяха закичени с мартенички, научиха каква е символиката на българския народен обичай и свързаните с него традиции.

Всички червено-бели предвестници на пролетта и новото начало са изработени от възрастните хора от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Щръклево, Русенска област. Чрез техниката "квилинг" те създадоха и красиви картички с оригинални декорации, които българският еврокомисар подари на колегите си комисари с пожелание за здраве и късмет. 

"За нас, българите, мартениците означават надежда за здраве, любов и късмет. Надежда, че идването на пролетта и събуждането на природата за нов живот ще ни дари и нас с ново щастие. Повече от 1300 години тази наша традиция не е прекъсвана, което е още един момент, който ни кара да се гордеем като българи. И това е част от нашия принос към културното разнообразие на Европа. Това е една от най-силните ни ценности и от самите нас зависи да я опазим и предаваме. Емоциите, които ние вплитаме в този прекрасен наш символ, исках да усетят и всички в Европейската комисия, да им предадем енергията, която носят мартениците. Инициативата да пренасям духа на Баба Марта в европейските институции в Брюксел е традиционна за мен – преди в Европейския парламент,  сега в Европейската комисия. Истински вярвам в силата на мартеницата да ни прави по-добри, смирени и човечни. Пожелавам на всички белият цвят, който е символ на чистотата и искреността на отношенията, и червеният цвят, чрез който изразяваме приятелството и взаимната обич, да носят здраве и късмет на всички", коментира еврокомисарят Мария Габриел, докато подаряваше мартенички заедно с Никол и Томислав.

 

Брекзит: Европейската комисия публикува проект на споразумението за оттегляне по член 50

 
София, 28 февруари 2018 г.
 
Европейската комисия публикува проект на споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство.
 
Проектът на споразумението за оттегляне привежда в правна форма Съвместния доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство относно напредъка през първия етап на преговорите, публикуван на 8 декември 2017 г.
 
Той предлага текст за онези нерешени въпроси, свързани с оттеглянето, които са само упоменати в съвместния доклад, без да са изложени подробно.
 
Проектът на споразумението за оттегляне се състои от шест части — обхващащи уводни разпоредби, правата на гражданите, други въпроси, свързани с отделянето, като например стоките, пуснати на пазара преди датата на оттегляне, финансовото споразумение, преходни разпоредби, институционални разпоредби и протокол относно Ирландия/Северна Ирландия.
 
Проектът на споразумението е публикуван онлайн в съответствие с политиката за прозрачност на Европейската комисия. Комисията представя този текста сега, за да даде възможност на първо време за провеждане на консултации с държавите членки и Европейския парламент, а впоследствие и за преговори с Обединеното кралство.
 
За повече информация:
 

Антонио Таяни: Благодаря на Българското председателство за придвижването на законодателството относно европейските партии и фондации

 

23 февруари 2018 г.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни даде кратка пресконференция след неформалното заседание на 27-те държавни и правителствени ръководители от ЕС днес.

В изявлението си пред медиите Антонио Таяни взе отношение по 3 важни въпроса: Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС след 2020 г., състава на ЕП след Брекзит, както и изборния процес с „водещи кандидати“ по време на следващите европейски избори през 2019 г. Пълен запис на изказването може да видите тук.

Говорейки за състава на Европейския парламент след изборите през 2019 г., председателят благодари на Българското председателство на Съвета за това, че придвижва напред законодателството относно финансирането на европейските партии и фондации. „Очаквам да има споразумение до лятото“, заяви Антонио Таяни. За състава на ЕП след напускането на Обединеното кралство той беше категоричен: „ЕП прие свойдоклад относно числеността си след европейските избори. В нашето предложение има конкретни числа, като взехме предвид демографските промени в различните страни от Съюза. Относно транснационалните избирателни списъци: тази идея все още не намира отзвук в ЕП, няма постигнато мнозинство. Може би това е идея за бъдещето“.

Преди това председателят на ЕП говори за МФР, която е дългосрочният бюджет на ЕС: „Позицията на Парламента е пределно ясна. Искаме политически бюджет, трябва да постигнем важни цели, които да отговорят на притесненията на гражданите. Искаме да гласуваме МФР преди изборите, като бюджетът да отрази трите най-важни въпроса: незаконната имиграция, вътрешната и външна сигурност, като и младежката безработица. Бихме желали да видим повече гъвкавост в бюджета; 7 години е дълъг период, трябва да сверяваме часовника си всяка година, а също така и да проверяваме дали са постигнати най-важните цели в средата на бюджетния период“.

„ЕП работи усилено върху бюджета. Когато става дума за неговото съдържание, искаме той да бъде в полза на едно по-съвременно селско стопанство. Не стопанство с по-малко средства, а с по-добри инвестиции. Имаме демографски проблем в Европа, с който трябва да се занимаем. Престои ни и много работа с Африка (проблемът с имиграцията е Африка). През 2050 г. на този континент ще живеят 2,5 млрд. души, за които изменението на климата, тероризмът, бедността и гражданските войни са сериозни проблеми. Без силна ангажираност на ЕС в Африка е невъзможно да се постигне добро решение за имиграцията.“

Антонио Таяни не пропусна да обърне внимание и на изборния процес с водещи кандидати на следващите избори за ЕП. „Това е много важна тема – заяви Таяни – ЕП подкрепя утвърждаването на тази практика като начин да се приближат гражданите до институциите и да бъде подсилена демокрацията. Има огромен проблем с охладняването на хората към политиката и политиците и ние трябва да направим нещо, за да преодолеем тази тенденция. Процесът с водещи кандидати позволява на гражданите по непряк начин да назначат председателя на Европейската комисия. Хората не харесват бюрократична Европа – решенията да се вземат от хора без дипломатическа или демократична легитимност, но хората гласуват за Европейски парламент. И ако този парламент може да участва в назначаването на председател на ЕК, то тогава хората ще се чувстват по-близо до институциите. Това е твърдо предложение, което се движи в посока към по-силна демокрация и повече участие от страна на гражданите“.

Следващата Многогодишна финансова рамка

На заседание на Комисията по бюджет на ЕП на 22 февруари евродепутатите приеха своята позиция за преговорите относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Според тях той трябва да финансира нови приоритети, но също така и да компенсира евентуален недостиг след напускането на Обединеното кралство.

Бюджетна комисия има желание ЕС да бъде по-амбициозен и да финансира както съществуващите, така и нови приоритети и иска бюджетът на ЕС да отразява политически проект и дългосрочна стратегия за една по-силна и по-устойчива Европа. При гласуването на 22 февруари те изискаха, наред с другото, разходите за периода след 2020 г. (МФР) да бъдат определени на равнище 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС, за да могат да продължат да подкрепят съществуващите области на политиката, като селското стопанство и политиката на сближаване, както и да осигурят достатъчно финансиране за справяне с новите предизвикателства като сигурност, отбрана или миграция.

Броят на евродепутатите в следващия ЕП

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители, предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит. Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка. Останалите 27 места от Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да бъде преодолян проблема с непропорционалното представителство в Парламента.

Водещи кандидати

Според евродепутатите процедурата с водещи кандидати (Spitzenkandidaten) не може да бъде спряна. В резолюция от 7 февруари 2018 г. Парламентът заяви своята готовност да отхвърли всеки кандидат за длъжността председател на Европейската комисия, който не е номиниран по тази процедура.

В този процес европейските политически партии определят по един кандидат за поста председател на ЕК преди изборите за Европейски парламент. Системата беше използвана за първи път през 2014 г. при избора на настоящия председател на Комисията Жан-Клод Юнкер.

 

Евродепутатите смятат, че създавайки връзка между избора за председател на Комисията и резултатите от изборите за Европейския парламент, се утвърждава демократичния процес. Практиката с водещи кандидати е успешно доказана и изборите през 2019 г. са чудесен повод тя да бъде затвърдена.

 

Пълен запис на пресконференцията на Антонио Таяни

 

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес139
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица139
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15955
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607201

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com