Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on www.europedirect-sliven.eu facebook

ЕП призовава за обединяване на военния капацитет в ЕС

Дублирането на въоръжение, поддържането на прекален капацитет и пречките пред чуждестранни доставчици на техника водят до пилеене на милиарди евро всяка година в сектора на отбраната в ЕС, заявява Европейския парламент в доклад, приет в пленарна зала на 16 март. Депутатите препоръчват обединяване на ресурсите и координация на планирането в ЕС. Към момента сътрудничеството в тази област е спорадично, но времената се променят.

През 2016 г. ЕС самостоятелно и съвместно с НАТО одобри няколко инициативи, които отварят възможностите за постигане на ново ниво на сътрудничество в областта на отбраната. Два важни фактора в тази насока са усложнената обстановка в редица съседни страни и желанието на САЩ Европа да увеличи разходите си за отбрана. Всичко, което липсва според Европейския парламент, е политическа воля.

„Ние не призоваваме за милитаризация на ЕС“, посочи Михаел Галер (ЕНП, Германия) в пленарния дебат на 15 март относно доклада за възможностите в сферата на сигурността и отбраната. Неговият колега Естебан Гонзалес Понс (ЕНП, Испания) подчерта, че „военната интеграция ще донесе оперативни предимства“ и че държавите-членки „ще са в състояние да стартират проекти, които не могат да осъществят сами“.


Инвестирайте повече и по-ефективно, заявяват депутатите


Бюджетите за отбрана намаляха значително в годините на икономическата криза и макар че сега нещата започват да се променят, депутатите искат по-решителни стъпки. През 2016 г. Парламентът призова държавите-членки да отделят 2% от БВП за отбрана - към момента това правят само Гърция, Естония и Великобритания.


Бюджетът на САЩ за отбрана е повече от два пъти по-голям от този на всички страни в ЕС, взети заедно, посочва докладът. В същото време по оценки, цитирани от депутатите, нивото на ефективност на ЕС в сферата на сигурността и отбраната се равнява на 10-15% от ефективността на САЩ.


Фрагментирани пазари


Европейските страни традиционно отдават предпочитания на своите домашни производители и доставчици на оръжия, което обяснява защо пазарът в Европа е силно фрагментиран. Както показва инфографиката, в ЕС има 37 вида бронетранспортьори; в САЩ има само девет вида.


Като резултат от фрагментацията, европейските страни плащат по-скъпо, защото липсват икономии от мащаба. Депутатите призовават за обединяване на ресурсите и отваряне на търговете за поръчки на военна техника за доставчици от други страни в ЕС. Това би могло да спести пари, които да бъдат насочени към изследователска и развойна дейност - друга област, в която Европа изостава.

 

 

 

 

Сигурността не е само средства за оръжия


Повече пари за отбрана не означава автоматично повече сигурност. Важни са и други аспекти като например помощта за стабилизиране на съседни страни, мерки за овладяване на миграцията и поддържането на международен ред, основан на правото. Парламентът подчерта важността на тези въпроси в своята позиция относноглобалната стратегия на ЕС.


Обществена подкрепа за повече сътрудничество


Изследване Евробарометър от 2016 г. показа, че две трети от европейците и близо трети четвърти от българите биха искали видят по-активна намеса на ЕС в областта на отбраната.

 

ЕК въвежда нов инструмент за подаване на сигнали за нарушения на антитръстовото законодателство

 
София, 16 март 2017 г.

 

ЕК въвежда нов инструмент за подаване на сигнали за нарушения на антитръстовото законодателство

Европейската комисия въвежда нов инструмент, улесняващ гражданите да сигнализират за нарушения на антитръстовото законодателство, като същевременно запазват анонимността си. Антиконкурентните практики като съгласуването на цени или на тръжни оферти, недопускането на продукти до пазара или неоснователното изключване на конкуренти и др., могат да причинят огромни щети за икономиката на Европа. Поради тези практики на клиентите може да бъде отказан достъп до по-широк избор от стоки и услуги на разумни цени, те могат да задушават иновациите и да накарат дружества да прекратят дейността си.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Ако хората са засегнати от търговски практики, които според тях са неправилни, те могат да допринесат за тяхното прекратяване. Вътрешната информация може да бъде мощен инструмент, който да помогне на Комисията да разкрива картели и други антиконкурентни практики. С нашия нов инструмент е възможно да се предоставя информация при запазване на анонимността. Информацията може да допринесе за успеха на нашите разследванията бързо и по-ефикасно в полза на потребителите и икономиката на ЕС като цяло“.

Досега по-голямата част от картелите биваха разкривани чрез програмата на Комисията за освобождаване от глоби и намаляването на техния размер, която позволява на предприятията да сигнализират за собственото си участие в картел в замяна на намаляването на наложената им глоба.

Повече информация ще намерите на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_bg.htm

Линк към новия инструмент за подаване на сигнали: http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html

 

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

 

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

 

14 март 2017 г., Страсбург

 

Според приетия във вторник проектозакон, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат  делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% , заради негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета на министрите.

 

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците.

 

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

 

Отпадъци и отпадъци от опаковки

 

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.

 

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

 

Депониране

 

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

 

Хранителни отпадъци

 

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг. на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци.

 

Следващи стъпки

 

Четирите доклада, приети във вторник представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

Бележка за редакторите

 

През 2014 г., Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци.

 

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

 

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Като част от промяната в политиката на ЕС към кръгова икономика, Европейската комисия изготви четири законодателни предложения, които представят нови цели за управление на отпадъците по отношение на повторното използване, рециклиране и депониране.

 

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите.

 

Защита на европейските потребители — онлайн тържищата обединяват усилията за премахване на опасните продукти от пазара на ЕС

 

София, 16 март 2017 г.

Защита на европейските потребители — онлайн тържищата обединяват усилията за премахване на опасните продукти от пазара на ЕС

Европейската комисия представи последния си доклад за системата за бърз обмен на информация за опасни продукти. През 2016 г. националните органи използваха по-активно системата и отстраниха повече опасни продукти от магазините. Въпреки това все повече от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават на онлайн платформи. Ето защо Комисията ускори сътрудничеството си с Amazon, Ebay Alibaba, за да бъдат отстранени по-активно потенциално опасните или неотговарящите на изискванията продукти от техните уебсайтове, които продават на потребителите в ЕС.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Потребителите трябва да бъдат защитени от опасни продукти. Тази защита трябва да се прилага както в интернет, така и извън него. Ето защо съм доволна, че успяхме да се договорим с Amazon, Ebay и Alibaba да обединим усилията си и да премахнем от техните уебсайтове продуктите, за които е подаден сигнал чрез системата за бърз обмен на информация, и призовавам останалите да последват този пример. Удовлетворена съм също, че постигнахме известен напредък във връзка с Китай — броят на внасяните опасни стоки намалява тази година. Това показва, че сътрудничеството ни с Китай и настоятелното очакване от наша страна на високи стандарти започват да дават резултат.“

През 2016 г. детските играчки представляваха категорията продукти с най-често подавани сигнали (26 %), следвани от моторните превозни средства (18 %) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (13 %). Що се отнася до рисковете, през 2016 г. най-често бе подаван сигнал за риска от нараняване (25 %), следван от химическия риск (23 %).

По-голямата част от опасните продукти, за които бе подаден сигнал в системата, бяха внасяни от държави извън ЕС. Китай се посочва като страната на произход на 53 % (1 069) от продукти, за които бе подаден сигнал в системата. Броят на подадените сигнали за продукти с произход от Китай намаля с 9 процентни пункта — от 62 % през 2015 г. на 53 % през 2016 г. Опасните продукти с произход от Европейския съюз съставляваха 468 от уведомленията (23 %). През 2016 г. бяха подадени 102 уведомления (5 %), посочващи Съединените щати като държава на произход, а 53 уведомления (2,6 %) касаеха Турция.

Повече информация ще намерите на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_bg.htm

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес105
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3215
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16650
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373065

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke