Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Жан Клод Юнкер прави промени в екипа си; ЕК назначава нов генерален секретар

Брюксел, 21 февруари 2018 r.

Председателят Юнкер прави промени в екипа си от сътрудници; Европейската комисия назначава нов генерален секретар

След като генералният секретар Александер Италианер обяви желанието си да се оттегли, Европейската комисия назначи Мартин Зелмайер за генерален секретар, а председателят Юнкер избра Клара Мартинес Алберола за началник на кабинета си и Ричард Шостак за заместник-началник на кабинета си.

След повече от 32 години в служба на Европейската комисия настоящият генерален секретар Александер Италианер обяви решението да се оттегли от Комисията. В резултат на това и по предложение на председателя Жан-Клод Юнкер колегиумът на комисарите реши да назначи Мартин Зелмайер, който понастоящем оглавява кабинета на председателя, за генерален секретар на Комисията. Решението ще влезе в сила на 1 март. Същевременно председателят Юнкер реши, че сегашният заместник-началник на кабинета му Клара Мартинес Алберола ще стане новият началник на кабинета му. За първи път жена става началник на кабинета на председателя на Комисията. Настоящият дипломатически съветник на председателя Юнкер — Ричард Шостак — ще бъде новият заместник-началник на кабинета му.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви: „Тази сутрин Александер Италианер потвърди желанието си да се оттегли от поста на генерален секретар на Комисията, считано от 1 март. Бих искал да изразя дълбоката си признателност за лоялната му служба в Европейската комисия в продължение на десетилетия и през последните три години към мен в качеството ми на неин председател. Оценявам възможността, която имах да работя с толкова опитен и компетентен генерален секретар, и искам да му благодаря за умелото ръководене на администрацията ни, както и за това, че се съгласи да остане още един месец, за да може да се осигури плавен преход. Също така се радвам, че той се съгласи от 1 април да бъде мой специален съветник по стратегически въпроси от програмата на ЕС, по-специално Многогодишната финансова рамка и подготовката за Брекзит.“

Александер Италианер (Нидерландия) започва работа в службата по икономически и финансови въпроси на Европейската комисия през 1985 г. Той работи за петима председатели на Комисията, включително в кабинетите на председателите Жак Сантер и Жозе Мануел Барозу, в които заема поста на заместник-началник на кабинета. Италианер участва в изготвянето на влиятелни икономически изследвания, които бившият председател на Комисията Жак Делор използва, за да популяризира плановете си за изграждането на европейския единен пазар и икономическия и паричен съюз. След участието си в екипа на Комисията в преговорите за Договора от Маастрихт Александер Италианер поема поста на отговарящ за въвеждането на еврото в кабинета на председателя Сантер и допринася за съставянето на „Програма 2000“, която подготви почвата за присъединяването на десет нови държави към ЕС през 2004 г. През 2010 г. той става генерален директор за конкуренцията и като такъв образува дела срещу интернет гиганти като Google и Apple, разследва картели между големи банки в делото LIBOR и въвежда важни опростявания на правилата на ЕС за държавната помощ. В качеството си на заместник- генерален секретар и на първия председател на борда на Комисията за изготвяне на оценки на въздействието за целите на по-доброто регулиране (2006—2010 г.) и на настоящия си пост като генерален секретар (от септември 2015 г.) Александер Италианер има водеща роля за изпълнението на обещанието на Комисията „да действа мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“. Той ръководи също така усилията на Комисията за управление на миграцията, за ответни действия срещу терористичните заплахи в Европа, за рационализиране на координацията на икономическата политика между държавите членки в контекста на европейския семестър и за подготвяне за последиците от Брекзит и за бъдещето на Европа с 27 държави членки, по-специално във връзка със следващата Многогодишна финансова рамка. С цел да се осигури плавен преход при поемането на поста на генерален секретар от неговия приемник, Александер Италианер ще продължи да работи като hors classe съветник за председателя Юнкер още един месец, до 31 март. След това заради своя богат и ценен опит той ще стане специален съветник на председателя Юнкер по стратегически въпроси от програмата на ЕС, по-специално Многогодишната финансова рамка и подготовката за Брекзит.

По предложение на председателя Юнкер Мартин Зелмайер, който е сегашният началник на кабинета на председателя, беше назначен днес за новия генерален секретар на Европейската комисия, считано от 1 март. Клара Мартинес Алберола, която понастоящем е заместник- началник на кабинета, ще поеме от 1 март поста на началник на кабинета на председателя Юнкер. 

Председателят Юнкер посочи:„Следващите 20 месеца ще бъдат решаващи за изпълнението на ангажимента за изграждането на една Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава.За тази цел се нуждая от най-добрия екип. Именно затова искам Мартин Зелмайер, в качеството си на новия генерален секретар, да ръководи компетентната и усърдно работеща администрация на нашата институция, а Клара Мартинес Алберола да направлява личния ми екип. През последните години Клара и Мартин спечелиха пълното ми доверие. Те доказаха, че заедно сформират много силен екип, който може да намери бързи и разумни решения за най- належащите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Благодарение на техния професионализъм, опит и силен колективен дух Комисията ще може да изпълни законодателната си програма и да се подготви за бъдещето.“

Мартин Зелмайер ще бъде седмият генерален секретар на Европейската комисия и първият германец, заемащ този пост[1]. Мартин Зелмайер работи в академичните среди, частния сектор и Европейската централна банка и през 2004 г. се присъединява към Европейската комисия като говорител за информационното общество и медиите (2004—2 010 г.). През 2010 г. той става началник на кабинета на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството (2010—2 014 г.). На тези позиции той оглавява успешните усилия на Комисията за намаляване на цените на роуминга в целия ЕС и за въвеждане на нови европейски правила за защита на данните. През 2014 г. Мартин Зелмайер става директор на кампанията на Жан-Клод Юнкер като водещ кандидат на Европейската народна партия (ЕНП) за изборите за Европейски парламент. След това той е назначен за главен съветник в генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия и за директор на ЕС в Европейската банка за възстановяване и развитие, преди да стане ръководител на преходния екип на Жан-Клод Юнкер, а по-късно началник на неговия кабинет, когато Юнкер поема председателството на Комисията на 1 ноември 2014 г. На този пост Зелмайер допринася за определянето и изпълнението на стратегическите приоритети на Комисията „Юнкер“.

Председателят назначи днес Клара Мартинес Алберола за новия началник на своя кабинет, считано от 1 март. Мартинес Алберола е първата жена и първата испанка в историята на Европейската комисия на поста началник на кабинета на председателя на Комисията[2]. На работа в Европейската комисия от 27 години (от 1991 г.), в началото тя се занимава предимно с правните въпроси, свързани с единния пазар, и с подготовката на разширяването на ЕС през 2004 г. След това тя е назначена в кабинета на председателя Барозу за два последователни мандата (2005— 2014 г.), където по-специално допринася за изготвянето на предложението на Комисията от 2014 г. за рамка за гарантиране на върховенството на закона в ЕС. През юли 2014 г. тя е назначена за главен съветник в генерална дирекция „ Правосъдие“, преди да се присъедини към Мартин Зелмайер като заместник-началник на преходния екип на Жан-Клод Юнкер, а по-късно като заместник-началник на неговия кабинет, когато той поема председателството на Европейската комисия на 1 ноември 2014 г. В настоящата си роля Мартинес Алберола отговаря по-специално за междуинституционалните отношения, подпомага координирането на усилията на Комисията за управление на миграцията, работи за изпълнението на Програмата за по-добро регулиране на председателя Юнкер и ръководи подготовката на годишните работни програми на Комисията.

Председателят Юнкер реши също да назначи своя настоящ доверен дипломатически съветник Ричард Шостак за новия заместник-началник на кабинета си. Ричард Шостак има полско и британско гражданство и е работил в кабинета на бившия заместник-председател на Комисията Вивиан Рединг, отговаряща за правосъдието, основните права и гражданството (2012—2014 г.), както и в правната служба на Съвета (2005—2011 г.) и в Постоянното представителство на Полша към ЕС по време на полското председателство на ЕС. На настоящата си длъжност Ричард Шостак съветва председателя Юнкер по всички външнополитически въпроси, по подготовката на срещите на високо равнище на Г-7 и по преговорите за Брекзит, както и по въпросите на отношенията между ЕС и Швейцария — области, за които той ще продължи да отговаря на новата си длъжност като заместник-началник на кабинета на председателя Юнкер. Ричард Шостак имаше важна роля за координиране на действията на ЕС и държавите членки в разгара на кризата с миграцията, за договарянето на изявлението на ЕС и Турция и за подготовката на стратегията за Западните Балкани.

С цел допълнително засилване на Генералния секретариат, по предложение на председателя Юнкер, колегиумът също така реши, че Пиа Аренкилде-Хансен ще се присъедини към Генералния секретариат като главен съветник, считано от 1 март, където временно ще изпълнява IP/18/1004 длъжността заместник генерален секретар. Аренкилде-Хансен е с датско гражданство и понастоящем е директор на службата към председателя на Комисията ГД „Комуникации“ , като отговаря за представителствата на Комисията в държавите членки. Тя има 22-годишен стаж в Европейската комисия и е била говорител на Европейската комисия по времето на председателите Проди и Барозу (1999—2009 г.) и главен говорител на Комисията от 2009 г. до 2014 г. В настоящата си роля, в която отговаря за представителствата, тя координира комуникационните усилия на Комисията в държавите членки, като допринася за достигането до гражданите и местните и регионалните медии в момент, който е от решаващо значение за бъдещето на Европа. Тези умения и компетентности я правят подходяща за новата ѝ работа в Генералния секретариат.

За повече информация относно други назначения на висши ръководни кадри днес вижте прессъобщението тук.

Контекст: Генерални секретари на Комисията от 1958 г.

1. Емил Ноел: французин, 1922 г. Назначен за изпълнителен секретар на Европейската икономическа общност през 1958 г. на възраст 36 години. Служил на тази длъжност до 1987 г.

2. Дейвид Уилямсън: британец, 1934 г. Назначен за генерален секретар през 1987 г. на възраст 53 години. Служил на тази длъжност до 1997 г.

3. Карло Троян: холандец, 1942 г. Назначен за генерален секретар през 1997 г. на възраст 55 години. Служил на тази длъжност до 2000 г.

4. Дейвид О'Съливан: ирландец, 1953 г. Назначен за генерален секретар през юни 2000 г. на възраст 47 години. Служил на тази длъжност до ноември 2005 г. Преди да бъде назначен за генерален секретар, той е началник на кабинета на бившия председател на Комисията Романо Проди.

5. Катрин Дей: ирландка, 1954 г. Назначена за генерален секретар през ноември 2005 г. на възраст 51 години. Служила на тази длъжност до 1 септември 2015 г.

6. Александер Италианер: холандец, 1956 г. Назначен за генерален секретар на 1 септември 2015 г. на възраст 59 години. Служил на тази длъжност до 1 март 2018 г.

[1] Досега е имало шестима генерални секретари на Европейската комисия: петима мъже и една жена. Двама от тях са били холандци, двама ирландци, един британец и един французин.

[2] Досега е имало 19 мъже началници на кабинета на председателя, от които петима са били французи, четирима германци, трима белгийци, двама люксембургци, двама италианци, един португалец, един британец и един ирландец. 

Източник: Европейската комисия

 

ЕК назначи на високопоставени длъжности две жени от България

Брюксел, 21 февруари 2018 r.
Европейската комисия подсилва висшето си ръководство с цел постигане на значителен напредък през 2018/2019 г. и след това
 
Днес Европейската комисия взе решение за редица назначения, свързани с нейното висше управленско равнище. Назначаването на най-добрите хора на правилните позиции ще помогне на Комисията под председателството на Юнкер да постигне значителен напредък през 2018/2019 г. и след това.
 
Днешните решения за висшето ръководство засягат ключови стратегически области от работата на Комисията под председателството на Юнкер, като се започне от действията в областта на климата, научните изследвания, образованието, младежта и културата, през социални дейности и заетост до промени в Генералния секретариат и кабинета на председателя. Днешните назначения ще увеличат значително броя на жените генерални директори и заместник-генерални директори от едва 11% през 2014 г. до 36% сега. Това е резултат от ангажимента на председателя Юнкер да постигне целта от 40% до 31 октомври 2019 г.
 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: "Тъй като остават още 20 месеца до края на мандата на тази Комисия, сега е най-подходящият момент да подсилим нашето висше ръководство, за да можем да изпълним решително стратегическия дневен ред на Европейския съюз. С попътния вятър в платната ни сега се нуждаем от опитни, енергични и силно мотивирани моряци, които да ни помогнат да насочим кораба си в правилната посока. Аз настоях за необходимостта да има повече жени на управленски позиции в нашите институции. И е добре да се види, че с днешните решения представителството на жените в длъжност генерални директори и заместник-генерални директори на Комисията ще се увеличи до 36%. Това е добър напредък, който трябва да продължим."
 
Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: "Като назначим най-добрите хора на правилните позиции, ние сме решени да използваме сегашните възможности и да изпълним нашата политическа програма. Ние надграждаме опита на нашето висше ръководство, като осигуряваме, че те продължават да служат на интересите на тази институция. Аз ще продължа да поставям силен акцент върху постигането на целта на председателя Юнкер за най-малко 40% жени в управлението на Комисията."
 
1. Петима нови генерални директори на Комисията под председателството на Юнкер, две от които са жени.
 
Европейската комисия реши днес да назначи петима нови генерални директори, което не само ще увеличи броя на жените на ръководни длъжности, но също така ще подобри цялостното географско равновесие, включително назначенията от държавите членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и 2007 г. Назначенията включват:
 
- Темис Христофиду от Кипър ще бъде новият генерален директор в генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура": от ноември 2014 г. тя е началник на кабинета на Комисаря по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис. Г-жа Христофиду е първата кипърка назначена за генерален директор. Като служител на Комисията от повече от 17 години, включително работата й като заместник-началник на кабинета на бившата комисарка по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу, г-жа Христофиду може да използва ценния опит и експертиза за новата си позиция и за изпълнението на заключенията от срещата на върха в Гьотеборг по въпросите на образованието и културата.
 
- Мариана Коцева от България ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция "Евростат": от юли 2012 г. тя е заместник-генерален директор на Евростат в Люксембург. Г-жа Коцева е първата българка назначена за генерален директор. Тя е и първата жена начело на европейската статистическа служба Евростат. С почти шест години трудов стаж в Евростат и десет години като генерален секретар, а след това и председател на Националния статистически институт на България, г-жа Коцева притежава всички необходими умения и опит за новата си позиция.
 
- Йоуст Корте от Нидерландия ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване": от януари 2017 г. той е заместник-генерален директор на генерална дирекция"Търговия". След като работи в продължение на повече от 31 години в Европейската комисия, включително шест години като заместник-генерален директор, г-н Корте носи със себе си необходимия богат опит за тази длъжност. След като изигра ключова роля в успешното договаряне на историческото съгласие за модернизиране на търговската защита на ЕС, г-н Корте ще спомогне сега за постигането на резултатите от срещата на върха в Гьотеборг за заетостта и растежа. Той също така ще ръководи работата на Комисията по предстоящото предложение за Европейски орган по трудовия пазар, обявен от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г. и ще подготви Европейският социален фонд за следващата многогодишна финансова рамка.
 
- Жан-Ерик Паке от Франция ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция "Научни изследвания и иновации": от ноември 2015 г. той е един от тримата заместник-генерални секретари на Комисията под председателството на Юнкер. С 23-годишен опит в Европейската комисия, като част от най-скорошната си работа г-н Паке работи по подготовката на предложенията на Европейската комисия за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и за стратегията за индустриална политика. Като заместник-началник на кабинета на бившия комисар по политиката в областта на научните изследвания Филип Бюскен, а също така с опита си по Европейския семестър в сегашната си роля на заместник-генерален секретар, той е идеален за новата длъжност.
 
- Мауро Петричионе от Италия ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция "Действия по климата": от септември 2014 г. той е заместник-генерален директор в генерална дирекция "Търговия". След 30 години работа в Европейската комисия и по-специално в дирекцията, занимаваща се с търговията, в последно време той служеше на Комисията в качеството си на главен преговарящ по търговските споразумения ЕС-Канада и ЕС-Япония. С успешното им приключване г-н Петричоне доказа, че притежава всички необходими умения и опит, за да се справи с чувствителни политически преговори. Той ще играе ключова роля за усилията към пълното прилагане на Парижкото споразумение - основен приоритет за Комисията под председателството на Юнкер.
 
Сегашните генерални директори Йос Делбеке (генерална дирекция "Действия по климата"), Мишел Серво (генерална дирекция"Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване") и Робърт Ян Смит (генерална дирекция"Научни изследвания и иновации")ще станат специални съветници в Европейския център за политическа стратегия (EPSC, вътрешният мозъчен тръст на Комисията) за да съветват директно председателя и колежа на комисарите. Г-н Серво ще бъде старши съветник по въпросите на роботиката, изкуствения интелект и бъдещето на европейското трудово законодателство; г-н Делбеке ще бъде старши съветник за връзки с Европейския университетски институт във Флоренция и г-н Смит ще бъде старши съветник по въпроси, които ще бъдат определени по-късно.
 
С назначаването на г-жа Параскеви Мишу като първата жена генерален директор за "Миграция и вътрешни работи" от 1 март и Жан-Ерик Паке като генерален директор на генерална дирекция "Научни изследвания и иновации" от 1 април, два от трите поста на заместник-генерални секретари се публикуват днес, за да бъдат запълнени възможно най-бързо и най-късно до април 2018.
 
2. Петима нови заместник-генерални директори, четири от които са жени
 
Европейската комисия реши да назначи петима нови заместник-генерални директори, четири от които са жени. Това означава четирикратно увеличение на броя на жените заместник-генерални директори в Европейската комисия, като с това се достига целта от 40% за тази длъжност, увеличение от само 8% в началото на мандата на Комисията под председателството на Юнкер.
 
- Вивиан Хофман от Люксембург ще бъде новият заместник генерален директор на генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура": от октомври 2014 г. тя е директор в председателската служба генерална дирекция"Комуникации". С 30-годишен опит в Европейската комисия, от които в три последователни мандата като заместник-началник на кабинета на бившия заместник-председател и комисар Вивиан Рединг, която по време на първия си мандат отговаряше по въпросите на образованието и културата, г-жа Хофман носи много политически и институционален опит за новата си позиция. С нейния скорошен опит с гражданските диалози и с дебата за бъдещето на Европа, г-жа Хофман ще донесе много свежи идеи за развитието на политиката на Комисията за младежта и образованието, която заема важно място в Програмата на лидерите.
 
- Андрияна Сукова от България ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване": от август 2010 тя е директор в генерална дирекция "Заетост".Г-жа Сукова работи в генерална дирекция "Заетост" повече от седем години, по-специално в областта на мониторинга и изпълнението на програми в рамките на Европейския социален фонд - компетентност, която ще бъде от решаващо значение за предстоящите преговори за новата многогодишна финансова рамка, която Комисията ще предложи през май. Като бивш заместник-министър на земеделието на България и член на кабинета на бившия комисар по защита на потребителите Меглена Кунева, г-жа Сукова може също да използва политическия си опит за новата си позиция.
 
- Сигне Ратсо от Естония ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция "Научни изследвания и иновации": от март 2011 г. тя е директор в генерална дирекция"Търговия". С цялостен 12-годишен опит в генерална дирекция "Търговия" на Европейската комисия г-жа Ратсо се е занимавала с въпроси, свързани с достъпа до пазара и индустрията - две области, които са важни при формирането на политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Като бивш заместник-генерален секретар по европейската интеграция и международното сътрудничество на Министерство на икономиката и съобщенията на Естония, г-жа Ратсо може също така да използва политическия си опит, свързан с новата си позиция, и по-специално за предстоящото предложение на Комисията на новата Рамкова програма за научни изследвания и иновации.
 
- Селин Гое от Франция ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните": от юли 2014 г. тя е директор в генерална дирекция"Конкуренция". С 24-годишен опит в Европейската комисия, г-жа Гое е работила по-специално по случаи, свързани с енергетиката и околната среда в отдела за конкуренция на Комисията; отговаряла е за създаването на мрежа от национални органи за защита на конкуренцията и също е работила в службата на Комисията за защита на потребителите. Този опит я прави подходяща за новата й позиция.
 
- Кун Дунс от Белгия ще бъде новият заместник генерален директор на генерална дирекция "Международно сътрудничество и развитие": от ноември 2014 г. той е директор в генерална дирекция"Развитие". Г-н Дунс е с 14-годишен опит в Европейската комисия и повече от десет години дипломатически опит в белгийското Министерство на външните работи, като е работил за трима белгийски министри, отговарящи за външните работи и търговията. Той също така е оглавявал Службата на говорителя на Комисията при бившия председател Барозу и следователно е добре запознат с политическата комуникация. Като част от най-скорошната си работа в генерална дирекция"Развитие", г-н Дунс е изиграл ключова роля за създаването на Доверителния фонд за справяне с първопричините за незаконната миграция в Африка. 
 
След тези решения Европейската комисия публикува пет поста за заместник-генерални директори (два в генерална дирекция "Търговия" и по един в генерална дирекция "Действия по климата", "Енергетика" и "Евростат") за да бъдат запълнени възможно най-бързо и най-късно до април 2018.
 
3. Други решения
 
Европейската комисия взе под внимание днешното решение на председателя и на комисаря Йотингер да удължи настоящото назначение на трима генерални директори, които са достигнали пенсионна възраст:
 
- Жан-Люк Демарти от Франция като генерален директор на генерална дирекция "Търговия". С 30-годишен опит в Европейската Комисията, включително като началник на кабинета на бившия президент Жак Делор, г-н Демарти през последните три години беше от решаващо значение за осъществяването на обновената търговска програма в рамките на Комисията под председателството на Юнкер. Това включва историческите търговски споразумения с Канада и Япония и с работата, която продължава по търговско споразумение с Меркосур и по мандатите за търговски преговори със Сингапур, Нова Зеландия и Австралия.
 
- Доминик Ристори от Франция като генерален директор на генерална дирекция "Енергетика". С 40-годишен опит в Европейската комисия, от които осем като генерален директор, ролята на г-н Ристори беше от решаващо значение за предприемането на решителни стъпки за оформянето на Европейския енергиен съюз. Това включва най-новите предложения на Комисията за чиста мобилност и чиста енергия за всички.
 
- Ирене Сука от Гърция като генерален директор на генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност". С 38-годишен опит в Европейската комисия, от които почти девет години като генерален директор за "Човешки ресурси и сигурност". Със своя опит и изграденото доверие по въпросите на персонала г-жа Сука е в най-добра позиция да осигури приемственост и стабилност в прехода към следващата Европейска комисия в портфолио, което включва чувствителни въпроси свързани с кариерата и личното бъдеще на хората.
 
Европейската комисия също реши да назначи днес двама нови директори в генерална дирекция "Международно сътрудничество и развитие" (генерална дирекция"Развитие"): г-жа Хенриете Гайгер от Германия, която понастоящем е началник на отдел в ГД "Развитие" и Феликс Фернандес-Шоу от Испания, който понастоящем е член на кабинета на върховния представител / заместник-председател на Комисията Могерини.
 
Всички автобиографии свързани с назначенията днес могат да бъдат намерени тук:
 
Източник: Европейската комисия
 

Престижното френско издание "Льо Поaн" посочва българския еврокомисар Мария Габриел като един от най-активно работещите комисари

Френският седмичник "Льо Поан" посочва българския еврокомисар Мария Габриел като един от най-активните членове на Европейската комисия и допълва, че тя е едва на 38 години. Изданието нарича българската комисарка "най-малкото дете в семейството (на еврокомисарите - бел. прев.)" и с добронамерен тон я нарича "ударник", когато говори за обема на нейната дейност. В тази връзка списанието е впечатлено от това, че Мария Габриел намира време за срещи с 15 души на ден, главно от света на цифровите технологии и да пътува поне до пет места в Европа на месец по работа.

"Льо Поан" се опитва да обясни ежедневието на еврокомисарите, състоящо се от много напрегната работа, подготовка за конференции, кръгли маси, срещи не само в Брюксел, но и в други градове в Европа и извън нея. Изданието посочва, че високата активност на българския еврокомисар е обяснима, тъй като ресорът й Цифрова икономика и общество на практика засяга всичко. Седмичникът отбелязва, че Мария Габриел се нарежда на първо място заедно със своя унгарски колега еврокомисар Наврачич по произнесени речи - 11 на месец. "Льо Поан" пише също, че еврокомисарите не стоят само в Брюксел, но и пътуват до своите родни страни, защото там са възприемани като посланици на Европа, които се ползват от предимството, че говорят местния език.

Източник: Европейската комисия

 

Граждански диалог със Сесилия Малмстрьом за търговските споразумения на ЕС

София, 20 февруари 2018 г.

Граждански диалог със Сесилия Малмстрьом за търговските споразумения на ЕС

На 26 и 27 февруари Сесилия Малмстрьом, европейският комисар отговарящ за търговията, ще бъде на официално посещение в България. Тя ще участва в Неформалното заседание на министрите, отговарящи за търговията в ЕС, което ще се проведе на 27 февруари в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

На 26 февруари (понеделник) от 15:00ч в зала "Сердика" на София Хотел Балкан комисар Малмстрьом ще проведе граждански диалог на тема "Световната търговия: Лидер ли е ЕС?". В диалога ще се включи и председателят на Парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева.

Дискусията ще се фокусира върху основните предизвикателства пред търговията в условията на непрекъснато глобализираща се икономика, баланса между ниските крайни цени и защитата на потребителите, конкуренцията, мястото на Европейския съюз в световната икономика. 

Предварителната регистрация в интернет е задължителна на следния линк , който ще бъде достъпен до 12:00 часа на 25 февруари 2018 г. Регистрационната форма ще остане отворена до достигане капацитета на залата.

С оглед засилените мерки за сигурност, молим всички гости да бъдат пред залата не по-късно от 14:30 ч. за регистрация и проверка за сигурност, както и да носят със себе си документ за идентичност.

Събитието ще се излъчва на живо на страниците ни в интернет и Фейсбуки ще могат да се задават въпроси с хаштаг #EUdialogues в Туитър.

 

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес141
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица141
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15957
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607203

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com