Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Мария Габриел в интервю за "Les Echos": Трябва да удвоим бюджета на ЕС за цифровизация

София, 20 февруари 2018 г.

Мария Габриел в интервю за "Les Echos": Трябва да удвоим бюджета на ЕС за цифровизация

Държавите от Европейския съюз трябва да обединят усилия за повече конкурентоспособност във високите технологии, заявява българският комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел в специално интервю за един от най-големи икономически всекидневници във Франция "Les Echos".

В контекста на предстоящите дискусии за бъдещия бюджет на Съюза 2021-2027 Европа трябва да демонстрира силни амбиции, за да навакса изоставането си в развитието на суперкомпютрите, посочва еврокомисарят. Смятам, че трябва да удвоим европейските средства за цифровизация от 35 млрд. евро на 70 млрд. евро, допълва Мария Габриел.

Тя изразява надежда, че преди лятото ще се постигне споразумение между правителствата в Съвета по предложената от ЕК реформа, свързана с авторското право. Това е решаващо за страните ни. Ако искаме качествена журналистика и справедливо заплащане за творците ни и хората на изкуството, трябва да им дадем необходимите инструменти за справедливо разпределение на добавената стойност в цифровата икономика, коментира Габриел.

По повод намеренията на Франция за въведе законодателство срещу "фалшивите новини", комисарят посочва, че трябва да се избягва фрагментирания подход и призовава да не се прибързва. Мария Габриел припомня, че през януари беше създадена експертна група на високо ниво, която трябва да даде дефиниция на "фалшивите новини" и посочи добрите практики и мерки на европейско равнище за справяне с тях.        

Цялото интервю в "Les Echos" можете да прочетете тук

Източник: Европейската комисия

 

Евробарометър: Българите споделят положителни представи както за настоящето, така и за бъдещето на ЕС

София, 20 февруари 2018 г.

Евробарометър: Българите споделят положителни представи както за настоящето, така и за бъдещето на ЕС

Средно 57% от българската общественост споделя цялостна положителна представа за Европейския съюз и близо половината от българите (47%) оценяват посоката на развитие на ЕС като правилна. Това сочат резултатите от последното допитване "Евробарометър", проведено по поръчка на Европейската комисия.

57%  от българите имат положителна представа за ЕС, което ни нарежда на едно от водещите места по този индикатор, заедно с Ирландия, Люксембург и Португалия. Едва 14% от нашите съграждани имат отрицателна представа за Съюза, а една четвърт са с неутрална нагласа.

За 80% от българите Европейският съюз е модерен, демократичен (75%) и прогресивен (67%).

Оценките на българите по отношение на различните приоритети на ЕС до 2020г.  съвпадат със средноевропейските, като те са оценени като подходящи, точно такива, каквито следва да бъдат - нито твърде скромни, нито твърде амбициозни. Най-висока подкрепа българите заявяват по приоритета, свързан със заетостта – до 2020 г. ¾ от хората в активна трудова възраст да имат работа. На второ място по подкрепа е образователната цел – намаляване на дела на младите българи, напускащи училище без никаква квалификация до 10%.

В България общественото мнение е положително настроено (75%) към сътрудничеството и изработването на обща политика в областта на отбраната и сигурността на държавите-членки на Европейския съюз, също обща към идеята за европейска политика за миграцията (68%) и обща външна политика (66%).

Няма полярност в мненията на българското общество относно състоянието на европейската икономика. Мнозинството (61%) го определя като добро. Подобна висока оценка силно контрастира с мнението за състоянието на националната ни икономика, за която положителна оценка споделят едва 18% от българите.

Над две трети считат, че ЕС разполага с достатъчно власт и средства, за да защитава икономическите интереси на Европа в световната икономика.

Източник: Европейската комисия

 

ЕК: Социалните медии да положат повече усилия за защита на потребителите

15 февруари 2018 r.

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да спазят изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите Брюксел

Дружествата в областта на социалните медии трябва да положат повече усилия, за да изпълнят исканията, отправени през март миналата година от Европейската комисия и органите за защита на потребителите на държавите членки, за спазване на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Промените, които са направили Facebook, Twitter и Google +, за да приведат своите условия за ползване в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите, бяха публикувани днес.

От тези промени ще се възползват вече повече от четвърт милиард потребители в ЕС, които използват социални медии. Потребителите в ЕС няма повече да бъдат принуждавани да се отказват от задължителни права на потребителите в ЕС, като например правото да се откажат от покупка, направена онлайн; те ще могат да подават жалбите си в Европа, а не в Калифорния; и платформите, подобно на доставчиците на офлайн услуги, ще поемат своя справедлив дял от отговорност към потребителите в ЕС. Промените обаче само частично отговарят на изискванията съгласно правото на ЕС за защита на потребителите.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Тъй като социалните мрежи се използват като рекламни и търговски платформи, те трябва да спазват изцяло правилата за защита на потребителите. Радвам се, че мерките на националните органи за прилагане на правилата на ЕС за защита на потребителите дават резултати, за което свидетелства фактът, че някои дружества понастоящем предприемат действия да направят своите платформи по-безопасни за потребителите. Неприемливо е обаче, че тези действия все още не са изцяло завършени и отнемат толкова много време. Това потвърждава факта, че се нуждаем от „нов търговски механизъм за потребителите“: Правилата на ЕС за защита на потребителите следва да бъдат зачитани и ако дружествата не се съобразят с тях, те следва да бъдат санкционирани.“

Докато последните предложения на Google изглеждат в съответствие с исканията, отправени от органите за защита на потребителите, Facebook и в по-голяма степен Twitter само частично са разрешили важни въпроси във връзка с отговорността им и начина на уведомяване на потребителите относно евентуално премахване на съдържание или прекратяване на договор. Що се отнася до процедурата за „уведомяване и действие“, която органите за защита на потребителите използват, за да съобщят за наличието на незаконно съдържание и да поискат премахването му, промените, въведени от някои дружества, са недостатъчни. Докато Google + е създал протокол, включващ крайни срокове за разглеждане на исканията, Facebook и Twitter са се съгласили единствено да осигурят специален адрес на електронна поща, който националните органи могат да използват, за да уведомяват за нарушения, но не са се ангажирали да разглеждат тези искания в рамките на конкретни срокове.

След получаването на голям брой оплаквания от потребители, станали жертва на мошеничества или измами при използване на тези уебсайтове, както и от такива, по отношение на които са били приложени определени условия за ползване, нарушаващи правото на ЕС за защита на потребителите, през ноември 2016 г. бяха предприети действия по правоприлагане.

Оттогава насам операторите на социални медии изрично се съгласиха да изменят:

- условията за ползване, които ограничават или изцяло изключват отговорността на социалните медийни мрежи по отношение на изпълнението на услугата;

- условията, които изискват от потребителите да се откажат от задължителни права на потребителите в ЕС, като например правото да се откажат от покупка, направена онлайн;

- условията, които лишават потребителите от правото им да сезират съда в своята държава членка на пребиваване и предвиждат прилагането на калифорнийското право;

- условието, с което платформата се освобождава от задължение да идентифицира търговски съобщения и спонсорирано съдържание.

Дружествата се ангажираха да извършат промените във всички езикови версии на условията си през първото тримесечие на 2018 г.

Следващи стъпки

Както вече заяви в своето съобщение относно борбата с незаконното съдържание онлайн, публикувано през септември 2017 г., Комисията очаква онлайн платформите бързо и проактивно да откриват и отстраняват незаконно съдържание онлайн, както и да предотвратяват повторната му поява.

Понастоящем Комисията работи по последващите действия във връзка с това съобщение. Националните органи за защита на потребителите и Комисията ще наблюдават извършването на обещаните промени и активно ще използват процедурата за уведомяване и действие, предвидена от дружествата. Те ще насочат вниманието си върху незаконното търговско съдържание, водещо до сключване на нежелани абонаменти, и върху други измами. Освен това органите могат да предприемат действия, включително правоприлагащи мерки, когато е необходимо. Комисията ще представи през април „нов търговски механизъм за потребителите“. Тази реформа е насочена към модернизиране на действащото право за защита на потребителите и към гарантиране на неговото правилно прилагане. Контекст На 16 март 2017 г. представители на органите за защита на потребителите в ЕС и на Европейската комисия се срещнаха с представители на дружествата, за да изслушат и обсъдят техните предложения за решения. След тази среща дружествата направиха някои промени в своите търговски условия. Комисията и органите за защита на потребителите обаче считат, че спешно трябва да бъдат извършени допълнителни промени (вж. съобщение за медиите).

Органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, под ръководството на френската Генерална дирекция за конкуренция, потребление и санкциониране на измамите (DGCCRF), изпратиха обща позиция до Facebook, Twitter и Google + през ноември 2016 г. с искане последните да подобрят редица договорни условия и да създадат система за предприемане на мерки по отношение на незаконно търговско съдържание, за което са били уведомени [1].

С Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС националните органи за защита на потребителите се свързват в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Благодарение на тази уредба национален орган в дадена държава членка на ЕС може да поиска от орган в друга държава членка да се намеси в случай на трансгранично нарушение на правилата на ЕС за защита на потребителите. Сътрудничеството е общ елемент на редица законодателни актове за защита на потребителите като Директивата относно нелоялните търговски практики, Директивата за електронната търговия, Директивата за правата на потребителите и Директивата относно неравноправните клаузи в договорите.

В рамката за сътрудничество в областта на защитата на потребителите органите редовно правят преглед на въпроси от общ интерес за защита на потребителите в рамките на единния пазар и координират своите действия по надзор на пазара, както и евентуалните си действия по правоприлагане. Комисията улеснява обмена на информация между компетентните органи и координацията помежду им.

Онлайн платформите трябва да поемат по-голяма отговорност за управление на съдържанието. В съобщението се предвиждат общи инструменти за бързо и проактивно откриване и отстраняване на незаконно съдържание онлайн, както и за предотвратяване на повторната му поява.

За повече информация

Таблица с промените на търговските условия

[1] Моля, имайте предвид, че извършената във връзка с това действие преценка не засяга бъдещата преценка относно законосъобразността на договорните условия от органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите или в хода на съдебно производство.

 

Дейността на Фронтекс в България е практически израз на европейска солидарност

София, 14 февруари 2018 г.

На 14 февруари 2018 г. в Дома на Европа в София се проведе пресконференция на членове на Европейския парламент от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Членовете на Европейския парламент от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Мари-Кристин Вержиа (ЕОЛ/СЗЛ, Франция), Таня Файон (С&Д, Словения), Юдит Саргентини (Зелените, Нидерландия), Яромир Щетина (ЕНП, Чехия), Емил Радев (ЕНП, България) и Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България) бяха на официално посещение в България между 12 и 14 февруари.

Целта на работното посещение бе да даде възможност на членовете на ЕП да получат информация от първа ръка за текущите операции на Фронтекс на българската сухопътна граница с Турция.

Евродепутатите се срещнаха с Бренд Кьорнер, заместник изпълнителен директор на Фронтекс, с членове на екипа на агенцията в Международния координационен център в главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР в София, на граничния пункт „Капитан Андреево“, както и със служители от граничния надзор на сухопътната граница между България и Турция.

Делегацията също така се срещна с вицепрезидента Илиана Йотова, министъра на вътрешните работи Валентин Радев и граничните власти, за да обсъди ситуацията на българската граница и сътрудничеството между българската гранична охрана и Фронтекс.

Членовете на ЕП посетиха граничния пункт на „Капитан Андреево“, тристранния общ контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция, който се намира там, както и центъра за задържане на мигранти в Любимец. За да изградят още по-пълна представа за ситуацията в страната, те разговаряха и с представители на неправителствени организации и Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН).

По време на заключителната пресконференция евродепутатите Мари-Кристин Вержиа (ЕОЛ/СЗЛ, Франция), Яромир Щетина (ЕНП, Чехия) и Емил Радев (ЕНП, България) дадоха оценка как се прилага новият регламент за Фронтекс по отношение на оперативните дейности на агенцията в България, включително текущата обстановка на сухопътната граница, самите операции и практическото сътрудничество на българските власти с Фронтекс. Те отбелязаха добавената стойност от разгръщането на екипите на Фронтекс в подпомагане на управлението на външната граница на България, включително за спазването на основните права на мигрантите. Дейностите на Фронтекс представляват един практически израз на европейската солидарност чрез предоставянето на човешки ресурси и оборудване от държавите членки.

Членовете на делегацията признават усилията и резултатите на България за осигуряване на ефективно управление на външната граница. Въпреки това, след дискусията с неправителствените организации и ВКБООН, те изразяват своята загриженост относно третирането на нелегалните мигранти на границата ни, оплакванията от насилие, упражнявано от властите, опасността от връщане към турската територия и положението на задържаните лица. Те се надяват, че политическата воля за справяне с тези недостатъци, изразена от органите на реда, в частност пълното зачитане на основните човешки права и принципа на забрана за връщане, ще доведе до конкретни резултати и по-нататъшен диалог.

Според г-жа Вержиа има подобрение в прозрачността на механизма за подаване на жалби от мигранти, както и в обмяната на добри практики между Фронтекс и българските власти. Тя изрази своето уверение, че благодарение на Българското председателството може да се подобри диалогът на тристранното сътрудничество между ЕП, Фронтекс и националните власти. Яромир Щетина сподели, че делегацията не е станала свидетел на нарушения на човешките права от страна на българските органи на реда. Г-н Радев отбеляза, че информацията от неправителствените организации, касаеща отношението на граничните полицаи най-вече към нередовни мигранти, е била обсъдена с българските власти и подчерта, че са получени уверения от МВР и Граничната полиция за извършване на проверки по всеки един от официално подадените сигнали. Той допълни, че: „Често жалбите не са придружени от доказателства и са подадени, когато лицето вече е напуснало страната. Дори в чести случаи мигрантите са съветвани от трафикантите на хора да твърдят, че в България отношението към тях не е добро, за да не бъдат връщани обратно в страната, когато са заловени в Западна и Северна Европа, което е тяхната основна цел.“

Всички членове на делегацията изразиха своята подкрепа за присъединяването на България към Шенгенското пространство и изказаха благодарност на българските власти и на Фронтекс за изключително професионалното посрещане и оказаната подкрепа на делегацията.

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес138
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица138
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15954
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607200

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com