Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on update uk cialis sales facebook

EK представя Бяла книга за бъдещето на Европа: възможности за единство на ЕС от 27 държави

 

Комисията представя Бяла книга за бъдещето на Европа: възможности за единство на ЕС от 27 държави

Брюксел, 1 март 2017 r.

Както бе обявено в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от 2016 г., днес Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа, която е приносът на Комисията към срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г.

В рамките на подготовката за отбелязването на 60-та годишнина на ЕС обръщаме поглед назад към седем десетилетия мир и към разширен Съюз с 500 милиона граждани, които живеят свободно в една от най-проспериращите икономики в света. В същото време ЕС трябва да погледне напред, за да създаде визия за собственото си бъдеще като съюз от 27 държави. В бялата книга са посочени основните предизвикателства и възможности пред Европа за следващото десетилетие. Представени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г., в зависимост от това как ще реши да действа.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Преди 60 години основателите на Европа избраха да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. Можем да сме горди с това, което сме постигнали оттогава. И най-мрачният ден за нас през 2017 г. ще бъде далеч по-ведър от който и да било, прекаран от предшествениците ни на бойното поле. Отбелязването на 60-та годишнина на Договорите от Рим е време за обединена Европа на 27-те да определи визия за бъдещето си. Сега е време за лидерство, единство и обща решимост. В бялата книга на Комисията са представени няколко различни пътя, които този единен ЕС от 27 страни може да избере да следва. Това е началото на процеса, а не краят, и аз се надявам, че сега ще се проведе откровен и широк дебат. След което формата ще следва функцията. Бъдещето на Европа е в нашите собствени ръце.

В бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Населението и икономическата значимост на Европа намаляват, докато други части на света бележат ръст. През 2060 г. населението на нито една страна от ЕС няма да бъде дори 1% от населението на света – основателна причина да сме сплотени, за да постигнем повече. Европа е глобална сила с положително значение и просперитетът ѝ ще продължи да зависи от нейната отвореност и здрави връзки с партньорите ѝ.

В бялата книга са представени 5 сценария, които предлагат поглед към потенциалното състояние на Съюза до 2025 г. в зависимост от избора, който Европа ще направи (вижте приложението). Сценариите обхващат широк кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са изчерпателни.

 • Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили, но може да се сблъскват с проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни и технически пречки.
  • Европейските граждани като цяло могат да пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите. Поради засилените проверки за сигурност на пътуващите им се налага да отиват на летището или гарата много преди заминаването.
 • Сценарий 2: Остава само единният пазар – единният пазар постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина, понасят големи медицински разходи.
  • Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия на ЕС.
 • Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят повече заедно в определени области, като отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025 г. това може да означава:
  • 15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за борба с трансграничната престъпност. Информацията, свързана със сигурността, се обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно свързани помежду си.
  • Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и правила за отговорност.
 • Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към определени области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС.
  • Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на заподозрени лица.
 • Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски граждани, които искат да подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.
  • Свързаните автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.

 

Следващи стъпки

Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на която ЕС ще обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави. Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на техния Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.

През идните месеци Комисията ще допринесе за дебата, като представи поредица от документи за размисъл относно:

 • развитието на социалното измерение на Европа
 • задълбочаването на Икономическия и паричен съюз въз основа на доклада на петимата председатели от юни 2015 г.
 • извличането на ползите от глобализацията
 • бъдещето на европейската отбрана
 • бъдещето на финансите на ЕС.

Подобно на бялата книга, в документите за размисъл ще бъдат представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.

В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Контекст

Преди шейсет години държавите основателки на ЕС, вдъхновени от мечта за мирно общо бъдеще, предприеха амбициозно пътуване към европейска интеграция с подписването на Договорите от Рим. Те се договориха да разрешават конфликтите си на масата за преговори, а не на бойното поле. Благодарение на това болезненият опит от изпълненото с неволи минало на Европа отстъпи място на мир, обхващащ седем десетилетия, и на съюз от 500 милиона граждани, живеещи в условия на свобода и възможности в една от най-проспериращите икономики в света.

Шейсетата годишнина на Договорите от Рим на 25 март 2017 г. ще бъде важен повод за 27-те лидери от ЕС да обмислят състоянието на нашия европейски проект, да разгледат неговите постижения и силни страни, както и областите, в които са нужни още подобрения, и да демонстрират обща решимост за изграждане на по-стабилно бъдеще заедно.

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза на 14 септември 2016 г., която беше приветствана от 27-те лидери от ЕС на срещата на върха в Братислава на 16 септември 2016 г., Комисията днес представя Бяла книга за бъдещето на Европа с цел започване на дебата преди срещата на високо равнище в Рим.

Бялата книга ще послужи за насочване на дебата между 27-те държавни или правителствени ръководители и ще помогне за структуриране на дискусията по време на срещата на върха в Рим и след това. Комисията също така ще я използва като отправна точка за по-широк обществен дебат за бъдещето на нашия континент.

За повече информация

Бяла книга за бъдещето на Европа

Уебсайт: ЕС на 60

Европейската история: 60 години споделен напредък

Реч на председателя Юнкер за състоянието на съюза от 2016 г: Към по-добра Европа – Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава


 

Покана за участие на медиите в проява за InnovFin: 2 март 2017, София

 
 

София, 28 февруари 2017 г.

 

Покана за участие на медиите в проява за InnovFin

,,Финансовите инструменти на групата на Европейската инвестиционна банка, предназначени за иновативни предприятия“

 

2 март 2017 г., 08:30 – 13:00 ч.

 

София хотел Балкан, пл. ,"Света Неделя" 5, 1000 София

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на корпоративен семинар за представяне на широк кръг инструменти за финансово подпомагане, които са на разположение на иновативни и разрастващи се предприятия в България.

Събитието ще бъде открито от г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Приветствия ще отправят и г-н Дитмар Думлих (началник-отдел, департамент за Централна и Югоизточна Европа, ЕИБ) и г-н Мартин Дановски (председател на УС, управител на Фонда за финансови инструменти в България).

Финансовите продукти InnovFin на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) могат да се ползват от иновативни европейски дружества с цел инвестиции, свързани с научноизследователска дейност и иновации (НДИ). Плановете са до 2020 г. да се увеличи повече от два пъти комбинираната подкрепа от Европейския съюз и от групата на ЕИБ за НДИ в Европа и асоциираните държави по програмата "Хоризонт 2020", така че на разположение да има над 24 млрд. евро. Тъй като Групата на ЕИБ се стреми да увеличи използването на тези финансови продукти от страна на местни дружества и финансови посредници, тя организира настоящата проява с цел подобряване на осведомеността сред бизнес общността в България.

Вярваме, че присъствието на горепосоченото събитие ще бъде от полза за представителите на българските медии. Програмата на събитието е в прикачения файл.

Моля, потвърдете участието си (на английски език) на имейл  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  до сряда, 1 март 2017 г.

Отдел "Преса и медии"

Телефон 02/933 52 40

 

 

EK в полза на пациентите с редки или слабо разпространени заболявания

 

София, 28 февруари 2017 г.

Европейски референтни мрежи: в полза на пациентите с редки или слабо разпространени заболявания

На 1 март новосъздадените европейски референтни мрежи, обединяващи 900 медицински екипа от цяла Европа, ще започнат работа. Тези мрежи са уникални и новаторски платформи за трансгранично сътрудничество между специалисти с цел диагностика и лечение на редки или слабо разпространени сложни заболявания.

24 тематични европейски референтни мрежи, обединяващи повече от 900 високоспециализирани здравни екипа от 26 страни, ще започнат работа по широк кръг проблеми — от заболявания на костите до хематологични заболявания, от рак при децата до имунна недостатъчност.

Обединяването на най-добрия експертен опит в ЕС в такъв мащаб ще бъде от полза ежегодно за хиляди пациенти със заболявания, изискващи особена концентрация на високоспециализирано здравно обслужване в области на медицината, в които експертният опит е рядкост.

В реч пред лекари, пациенти и представители на медиите в университетската болница в Льовен европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните ВитянисАндрюкайтис заяви:

"Днес, на Европейския ден за борба с редките болести, ми е особено приятно да обявя старта на европейските референтни мрежи. Като лекар твърде често съм бил свидетел на трагични истории на живеещи в неведение пациенти с редки или сложни заболявания, понякога без точна диагноза и съответно лечение. Виждал съм как колегите ми изпитват трудности да помогнат, тъй като им липсва информация и възможности да се свържат с

други специалисти. Чрез тези мрежи ще бъдат свързани значителните знания и опит, които в момента са разпръснати в страните от ЕС. По този начин инициативата ще се превърне в осезаем пример за добавената стойност на сътрудничеството на равнище ЕС. Напълно съм убеден, че европейските референтни мрежи могат да облекчат живота на пациентите с редки болести и да проправят пътя към животоспасяващи и променящи живота им открития."

Повече информация ще намерите на:

·         Европейски референтни мрежи: http://ec.europa.eu/health/ern/policy_bg

·         Съобщение за медиите: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-323_bg.htm

 

 

 

ЕК подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС

 

София, 28 февруари 2017 г.

Европейската комисия подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС

Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект, като ще имат възможност да получават допълнителен бонус до 8 000 евро на година.

Това вече е гарантирано според последните изменения на разпоредбите на програмата за научни изследвания и иновации в ЕС ,,Хоризонт 2020“, представени от ЕК. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата ,,Хоризонт 2020“.

Европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите г-н Карлош Моедашзаяви: ,,Беше намерено решение на този сериозен проблем, чрез което се улеснява участието на всички изследователи от ЕС в рамките на програмата ,,Хоризонт 2020“. Промените ще доведат до намаляване на разликите в заплатите на изследователите, работещи по финансирани от ЕС проекти, и в крайна сметка ще помогне на страните да задържат най-добрите си таланти. Това доказва важността, която отдаваме на разпространението на върховите постижения и преодоляването на разликите в областта на иновациите .“

Комисията реши проблема, като коригира определението за заплата в типовото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“ и го приведе в съответствие с националната практика. В програмата определението за  основна заплата и допълнително възнаграждение се  използва за изчисляване на  разходите за персонал, които подлежат на възстановяване.

Според новото по-широко  определение някои от допълнителните бонуси, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат третирани като част от основната им заплата, до размера, който  биха получили при работа по проект с национално финансиране. В допълнение, правилата за участие в ,,Хоризонт 2020“ все още позволяват изплащането на допълни бонуси до 8000 евро на човек годишно при определени условия.

Преди тази промяна разпоредбите на ,,Хоризонт 2020“ оказаха непредвидени странични ефекти върху изследователите от страни, където основната заплата е ниска, а заплащането  по проекти с национално финансиране  се завишава чрез по-големи бонуси. В своя реч през ноември 2016 г. комисар Моедаш обеща да реши този проблем. Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“.

 
Повече информация ще намерите на: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
 
Източник: Европейската комисия
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес109
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3219
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16654
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373069

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke