Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Качеството на атмосферния въздух в Европа

Европейски индекс за качеството на въздуха: лесно достъпна текуща информация за качеството на въздуха

Един нов европейски индекс за качеството на въздуха беше пуснат днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки на ЕАОС.

Image © Kapitalist63 /Flickr
 

Новата онлайн услуга на ЕАОС и Европейската комисия — Европейският индекс за качеството на въздуха — предоставя информация за актуалното състояние на качеството на въздуха въз основа на измервания от повече от 2 000 станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа.

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя, които увреждат здравето на хората и околната среда: прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

Потребителите могат да увеличават части от картата или да търсят който и да е град или регион в Европа, за да проверят общото качество на въздуха и показателите за ключовите замърсители. На картата за всяка станция за мониторинг индексът показва общ рейтинг, отбелязан с цветна точка, съответстваща на най-лошия рейтинг за който и да е от петте замърсителя.

„Новият европейски индекс за качеството на въздуха предоставя на гражданите лесен достъп до информация относно качеството на въздуха там, където живеят, което може да има пряко влияние върху здравето им. Тази достъпна за всеки информация е важна основа за диалог и решения, необходими за опазване здравето на хората, особено в градовете,“ сподели изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс при представянето на индекса днес по време на форума „Чист въздух“, организиран от Европейската комисия в Париж.

Кармену Вела, комисар на ЕС по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, също приветства индекса и отбеляза: „Замърсяването на въздуха е невидим убиец. Ето защо индексът за качеството на въздуха е необходим, за да информира гражданите относно качеството на въздуха, който дишат в собствения си квартал. Работим съвместно с градовете, регионите, държавите и промишлеността, за да се справим с източниците на това замърсяване — коктейл, забъркан от фабриките, домакинствата и полетата, а не само от транспорта. За да подобрим качеството на въздуха, трябва всички да работим заедно.“

Наред с това ЕАОС публикува актуализирани информационни документи за отделните страни, които съдържат резюме на годишните данни за замърсяването на въздуха и въздействието му в страните членки на ЕАОС. Тъй като предоставят по-подробна информация за емисиите на замърсители на въздуха и за качеството на въздуха на ниво отделна страна, информационните документи допълват годишния доклад на ЕАОС „Доклад за качеството на въздуха в Европа за 2017 г.“, публикуван през октомври.

Последният годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха показва, че повечето хора, живеещи в европейските градове, все още са изложени на замърсяване на въздуха на нива, считани за вредни от Световната здравна организация. Най-вредният замърсител — фините прахови частици (ПЧ2,5) — е причинил преждевременната смърт на около 400 000 европейци през 2014 г. Според доклада качеството на въздуха влияе също значително на икономиката, тъй като води до увеличаване на медицинските разходи, до намаляване на производителността на служителите и увреждане на почвата, реколтата, горите, езерата и реките. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа.

 

Контекст

Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа. В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Затова индексът не отразява качеството на въздуха в дългосрочна (годишна) перспектива, която би могла да бъде значително по-различна.

 

Източник: https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/evropeyski-indeks-za-kachestvoto-na

 

Enterprise Europe Network Ямбол Ви кани на WATIFY: Inspire to Transform и WATIFY B2B Matchmaking

 

Събитието ще се проведе, в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа.

Интерактивно и динамично събитие,  WATIFY: InspiretoTransform eвъзможност за обмен на ноу-хау, съвместна работа по идеи и проекти, и създаване на ценни контакти с професионалисти, активни в сферата на технологиите и бизнес трансформацията.  Лидери в иновациите от цяла Европа ще се съберат, за да чуят супер истории за технологична трансформация на бизнеси от България и други европейски страни, да тестват идеи и да намерят решения на предизвикателства, и да отпразнуват връчването на наградата на WATIFY за Най-успешна технологична трансформация на бизнес в Европа.

По време на конференцията ще имате шанса да изпитате модерни технологични продукти и решения и да участвате в WATIFY B2B Matchmaking, за да намерите потенциални партньори.  Прочетете повече за двустранните бизнес срещи WATIFY Matchmaking тук (на английски).

Регистрирайте се тук, за да запазите своето място на това интерактивно събитие безплатно! За повече информация и програма, моля посетете уебсайта на събитието. Крайният срок за регистрация е 20 април!

WATIFY: "Inspire to Transform" се организира с подкрепата на MOVE.BG и Enterprise Europe Network България. Събитието си партнира и с конференцията Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers for Regional Growth. Това събитие ще се проведе на 3 и 4 май и е организирано под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС.

Като партньор на тази конференция WATIFY организира Technologyshowcaseи story-tellingуъркшоп с участието на успешни бизнес проекти от България и Европа, което ще демонстрират своите продукти и разкажат за своя път до успеха. Ако се интересувате и от това събитие, моля, регистрирайте се тук.

Очакваме с нетърпение да ви видим в София, готови да споделите вашите истории, идеи и екпертиза за технологичната трансформация в Европа.

WATIFYе кампания, финансирана от Програмата на Европейский Съюз за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) 2014-2020 и управлявана от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) на Европейската комисия.

 

Нов търговски механизъм за потребителите: Комисията укрепва правата на потребителите в ЕС и правоприлагането им

Брюксел, 11 април 2018 r.

 

Днес Европейската комисия предлага нов търговски механизъм за потребителите, за да гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.

Въпреки че правилата на ЕС за защита на потребителите са сред най-силните в света, неотдавнашни случаи като скандала „Дизелгейт“ показват, че е трудно на практика тези правила да бъдат приложени изцяло. Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на квалифицираните органи да завеждат представителни искове от името на потребителите и с този механизъм се въвеждат по-силни наказателни правомощия за органите за защита на потребителите на държавите членки. С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: „Днешният нов търговски механизъм цели постигането на повече справедливост на единния пазар в полза на потребителите и предприятията. Въвеждаме европейска колективна защита за групи от потребители, които са претърпели вреди — каквито случаи наблюдавахме през последните години — с подходящи гаранции, че така няма да има злоупотреба. Потребителите ще знаят от кого пазаруват онлайн и ще са информирани, когато търговци са заплатили, за да се появяват названията на фирмите им в резултатите от търсенето. Тези търговци, които спазват правилата — по-голямата част — ще се възползват от облекчение на тежестта. Малцинството търговци, които съзнателно злоупотребяват с доверието на европейските потребители, ще бъдат наказвани с по-тежки глоби.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави:„В глобализирания ни свят големите дружества имат огромно предимство пред отделните потребители, затова трябва да изравним възможностите им. Европейските представителни искове ще предоставят по-голяма справедливост на потребителите, а не повече работа за адвокатските кантори. А по-строгите санкции, свързани с годишния оборот на дружеството, най-накрая ще осигурят солидни средства на органите за защита на потребителите, за да наказват измамниците. Измамата не трябва да бъде евтина.“

Новият търговски механизъм за потребителите ще означава:

1. Засилване на правата на потребителите онлайн

  • Повече прозрачност при онлайн пазаруване — Когато пазаруват онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват продукти или услуги от търговец или от частно лице, за да знаят дали правата им на потребители са защитени в случай на нередност.

  • Повече прозрачност в резултатите от търсенето в онлайн платформи — Когато търсят онлайн, потребителите ще бъдат ясно информирани, когато резултат от търсенето се заплаща от търговец. Освен това сайтовете за онлайн търговия ще трябва да информират потребителите относно основните параметри, определящи класирането на резултатите. Нови права на потребителите на „безплатни“ цифрови услуги — Когато плащат за цифрова услуга, потребителите се ползват от определени права на информация и разполагат с 14 дни, за да анулират договора си (право на отказ). Чрез новия търговски механизъм за потребителите това право сега ще обхване „безплатните“ цифрови услуги, за които потребителите предоставят личните си данни, но не заплащат с пари. Това обикновено ще се прилага за услуги за съхранение „в облак“, социални медии или електронна поща.

2. Предоставянето на потребителите на инструментите, необходими за прилагане на техните права и за получаване на обезщетение 

  • Европейски представителни искове — Новият търговски механизъм за потребителите ще даде възможност на даден квалифициран орган, като например организация на потребителите, да потърси правна защита, като обезщетение, замяна или поправка, от името на група от потребители, които са ощетени от незаконна търговска практика. В някои държави членки вече е възможно потребителите да заведат колективен иск в съда, но сега тази възможност ще бъде въведена в целия ЕС.

Например при сценарий от тип „Дизелгейт“ жертви на нелоялни търговски практики, като например заблуждаваща реклама от производители на автомобили, които не спазват регулаторната рамка на Съюза за одобряване на типа превозни средства или нарушават законодателството в областта на околната среда, ще могат да получат колективна правна защита по тази директива чрез представителен иск. Такава колективна защита преди това не беше предвидена в правото на Съюза.

Този модел предлага силни гаранции и ясно се различава от колективните искове от американски тип. Представителните искове няма да бъдат достъпни за адвокатските кантори, а само за органи, като например организации на потребителите, които са с нестопанска цел и отговарят на строги критерии за допустимост, контролирани от публичен орган. Тази нова система ще позволи да се гарантира, че европейските потребители могат да се възползват пълноценно от правата си и да получават обезщетение, като същевременно се избягва рискът от злоупотреба с неоправдани съдебни спорове.

  • По-добра защита срещу нелоялните търговски практики — Новият търговски механизъм ще гарантира, че потребителите във всички държави членки имат правото да поискат индивидуални средства за защита (напр. финансова компенсация или прекратяване на договора), когато са засегнати от нелоялни търговски практики, като например агресивен или заблуждаващ маркетинг. Тази защита понастоящем варира значително в различните страни от ЕС.

3. Въвеждане на ефективни санкции за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите

Органите за защита на потребителите в ЕС не разполагат с подходящи средства, за да санкционират практиките, създаващи „ситуации на масова вреда“, които засягат голям брой потребители в целия ЕС. Понастоящем равнището на санкциите се различава значително в зависимост от държавите членки и често е твърде ниско, за да има възпиращ ефект, особено за дружествата, които функционират на трансгранично равнище и в голям мащаб.

Съгласно предложението националните органи за защита на потребителите ще разполагат с правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по координиран начин. За широко разпространени нарушения, които засягат потребителите в няколко държави — членки на ЕС, наличната максимална глоба ще бъде 4 % от годишния оборот на търговеца във всяка съответна държава членка. държавите членки са свободни да въвеждат по-високи максимални глоби.

4. Отстраняване на разликите в качеството на потребителските продукти

Следвайки насоките на Комисията от септември 2017 г., новият търговски механизъм за потребителите ще актуализира Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни, че националните органи могат да оценяват и да отстраняват заблуждаващите търговски практики, свързани с маркетинга на продукти като идентични в няколко страни от ЕС, ако техният състав или характеристики са съществено различни.

5. По-добри условия за предприятията

Новият търговски механизъм ще премахне ненужната тежест за предприятията, включително чрез отмяна за дружествата на задълженията, свързани с правото на отказ на потребителя. Например потребителите няма повече да могат да връщат продукти, които вече са използвали, а не просто изпробвали, и търговците вече няма да трябва да връщат парите на потребителите, преди действително да са получили върнатите стоки.

С новите правила се въвежда повече гъвкавост в начина, по който търговците могат да комуникират с потребителите, като им се позволява да използват също уеб формуляри или чатове вместо електронна поща, при условие че потребителите могат да проследяват комуникацията си с търговеца.

Следващи стъпки

Предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Новият търговски механизъм за потребителите ще се основава на вече постигнатото от Комисията на Юнкер за подобряване на защитата на потребителите. В рамките на стратегията за цифров единен пазар Комисията работи за изпълнението на редица инициативи, които да адаптират правилата за потребителите към света на интернет, например чрез прекратяване на таксите за роуминг или на неоправданото блокиране на географски принцип. Освен това модернизираният Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, приет през 2017 г., ще позволи да се подобрят правоприлагането от публичните органи и трансграничното сътрудничество на органите за защита на потребителите.

Преразглеждането на правилата на ЕС за защита на потребителите обаче и неотдавнашните нарушения на тези правила в ЕС през миналата година показаха, че все още може да се подобри защитата на потребителите.

Новият търговски механизъм за потребителите се състои от две предложения за директиви:

  • Предложение за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения. Това предложение има за цел да подобри инструментите за прекратяване на незаконните практики и за улесняване на правната защита за потребителите, в случаите когато правата на много от тях са били нарушени по сходен начин в ситуация на масова вреда.

В придружаващото съобщение е включен план за действие за разработване и укрепване на координирани действия по правоприлагане между органите и международното им сътрудничество с органите на ключовите търговски партньори.

В също публикувано днес проучване относно прозрачността на онлайн платформите се подкрепят свързаните с онлайн пазаруването предложения по новия търговски механизъм. Проучването показва, че по-голямата прозрачност онлайн помага на потребителите да вземат решения и повишава доверието им, когато купуват онлайн.

За повече информация

Предложение и правни документи относно новия търговски механизъм за потребителите

Информационна бележка: Нов търговски механизъм за потребителите: Често задавани въпроси

Информационни документи относно новия търговски механизъм за потребителите:

- Нов търговски механизъм за потребителите

- Предимства за потребителите от новия търговски механизъм

- Функциониране на колективната правна защита

- Постижения на Комисията на Юнкер в областта на защитата на потребителите

- Подобряване на правоприлагането от публичните органи с актуализирани правила за сътрудничество за защита на потребителите

Различно качество на хранителните продукти

Информация относно оценката на законодателството на ЕС за защита на потребителите

Информация относно колективната защита

Проучване на поведението относно прозрачността в онлайн платформите

 

Конференция на тема "Интелигентно специализиране и трансфер на технологии като двигатели на новаторството за регионален растеж"

София, 5 април 2018

Остават 5 дни до крайния срок за регистрация за участие в конференцията "Интелигентно специализиране и трансфер на технологии като двигатели на новаторството за регионален растеж". Тя ще се проведе на 3 и 4 май в Националния дворец на културата в София и се организира от Съвместния изследователски център на Европейската комисия като част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Сред основните участници ще бъдат комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел, зам.- министър председателятТомислав Дончев, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, генералният директор на Съвместния изследователски център на Европейската комисия Владимир Шуха.

Конференцията ще събере за конструктивен диалог политици, учени, представители на бизнеса, местните власти и университетите. Те ще обсъждат и изследват възможностите и предизвикателствата пред Европа в областта на създаването на умения, знанията и технологиите, научните изследвания, развитието, образованието, заетостта и иновациите, със специален фокус върху региона на югоизточна Европа и Западните Балкани.

Предварителна регистрация за събитието можете да направите тук.

Имейл за повече информация: JRC-InnovGrowth-Conf@ec.europa.eu

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес236
mod_vvisit_counterВчера550
mod_vvisit_counterТази седмица3854
mod_vvisit_counterМиналата седмица4487
mod_vvisit_counterТози месец18713
mod_vvisit_counterМиналият месец30503
mod_vvisit_counterОбщо666814

Your IP: 54.80.189.255
bestkinky.com hard-extreme.com