Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

589 000 европейски фирми ще се възползват от финансиране по линия на Плана Юнкер

София, 9 февруари 2018 г.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централен стълб на Плана "Юнкер" за инвестиции за Европа, се очаква да привлече инвестиции в размер на 264,3 млрд. евро, след като бъдат одобрени последните плащания от Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка.

Това представлява 84% от първоначалната цел: да се мобилизират инвестиции от 315 млрд. евро до лятото на 2018 г. Проектите, които ще се възползват от гаранции на европейския бюджет, са на стойност 53.2 млрд. евро във всички 28 държави членки на ЕС. До момента, 366 инфраструктурни и иновационни проекти, които представляват финансиране на стойност 40.4 млрд. евро, са одобрени по линия на ЕФСИ. В допълнение, 370 споразумения за финансиране на стойност 12.8 млрд. евро са одобрени за по-малки компании. Благодарение на тези споразумения се очаква около 589 000 малки и средни предприятия да се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Към февруари 2018г. , първите пет държави, класирани по размер на инвестициите по линия на ЕФСИ отнесени към БВП, са: Естония, Гърция, България, Португалия и Испания. За повече информация посетете интернет страницата посветена на Плана Юнкер.

 

Стратегия за Западните Балкани: ЕК представи нови водещи инициативи и подкрепа за реформите в региона

София, 6 февруари 2018 г.

Стратегия за Западните Балкани: ЕК представи нови водещи инициативи и подкрепа за реформите в региона

Европейската комисия прие стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани, потвърждавайки европейското бъдеще на региона.

В стратегията се посочват приоритетите и областите на съвместно засилено сътрудничество с цел преодоляване на конкретни ключови предизвикателства и по-специално необходимостта от основни реформи и добри съседски отношения.

Стратегическият документ разяснява стъпките, които Черна гора и Сърбия следва да предприемат за приключване на присъединителния процес до 2025 г.; другите държави могат да ги настигнат, но засега Черна гора и Сърбия са единствените две държави, с които вече се водят преговори за присъединяване. Тази перспектива в крайна сметка зависи от силната политическа воля, осъществяването на реални и трайни реформи и окончателното разрешаване на споровете със съседните държави. Албания и бившата югославска републикаМакедония отбелязват значителен напредък по пътя си към ЕС и Комисията е готова да изготви препоръки за започването на преговори за присъединяване въз основа на изпълнените условия. Комисията ще започне изготвянето на становище относно молбата за членство на Босна и Херцеговина след получаване на изчерпателни и цялостни отговори на своя въпросник. При непрекъснати усилия и ангажираност Босна и Херцеговина би могла да стане кандидат за присъединяване. Косово има възможност за траен напредък чрез изпълнение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, както и да ускори напредъка си по пътя към ЕС, когато обективните обстоятелства са налице.

За изпълнението на стратегията за Западните Балкани и за подкрепа на плавния преход към членство е абсолютно необходимо да има подходящо финансиране. Комисията предлага постепенно увеличаване на финансирането по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) до 2020 г., доколкото е възможно в рамките на разпределените средства по текущия пакет. Само за 2018 г. вече е предвидена предприсъединителна помощ за Западните Балкани в размер на 1,07 милиарда евро в допълнение към близо деветте милиарда евро през периода 2007—2017 г.

Освен това Комисията оповести шест водещи инициативи с конкретни действия, които ЕС ще предприеме през следващите години в подкрепа на усилията за трансформация на Западните Балкани в области от взаимен интерес.

Източник: Европейската комисия

 

ЕП гласува премахване на ограничения за трансгранично онлайн пазаруване

6 февруари 2018, Страсбург

-         Купувачите ще могат да пазаруват онлайн на територията на ЕС, без достъпът им да бъде блокиран или да бъдат автоматично пренасочвани към друг сайт;

-         Търговците ще трябва да се отнасят еднакво с местните купувачи и клиентите от друга държава в ЕС, предоставяйки им достъп до същите цени;

-         Според проучване 63% от сайтовете не предоставят възможност на потребителите да пазаруват от друга държава в ЕС.

Пазаруващите онлайн ще имат по-широк и по-лесен трансграничен достъп до продукти, резервации за хотели, коли под наем, продажба на билети за концерти или развлекателни паркове в ЕС.

Новите правила ще забранят геоблокирането на купувачи, посещаващи сайтове на територията на други държави от ЕС. Те ще могат да избират от кой сайт да купуват стоки или услуги, без достъпът им да бъде блокиран или да бъдат автоматично пренасочени към друг сайт поради своята националност, място на пребиваване или временно местоположение.

Търговците ще трябва да се отнасят еднакво с местните купувачи и клиентите от друга държава в ЕС. Това означава да им се предостави достъп до еднакви цени или условия на продажба при:

‒         покупка на стоки (например домакински уреди, електроника, дрехи), които се доставят в държава в ЕС, в която търговецът предлага доставки според общите си условия. Търговците не са длъжни да доставят стоките си във всички държави от ЕС, но трябва да предлагат възможността клиентите да вземат стоката от място, което е съгласувано с клиента;

‒         получаване на услуги, предоставяни по електронен път, които не са защитени с авторско право, като например облачни компютърни услуги, защитни стени (файъруол), съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове; или

‒         при покупка на услуга, която се предоставя в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност. Това включва престой в хотел, спортни събития, коли под наем, билети за музикални фестивали или развлекателни паркове.

Ще бъде забранено и третирането на купувачите по различен начин въз основа на мястото на издаване на кредитната или дебитната карта. Търговците остават свободни да приемат всякакви средства за плащане, но не могат да дискриминират въз основа на определена платежна марка, основана на националност.

Защитеното с авторско право съдържание е изключено за момента

Защитеното с авторско право цифрово съдържание като електронни книги, музика или игри, които може да се изтеглят онлайн, засега няма да бъде обхванато от новите правила. Преговарящите от страна на Парламента обаче са добавили в законопроекта „клауза за преразглеждане“, която изисква Европейската комисия да направи оценка в срок от две години след влизането в сила на регламента дали забраната за геоблокиране следва да бъде разширена, за да включи подобно съдържание, както и аудио-визуалните и транспортните услуги, които също са изключени от обхвата засега.

Цитат

Според докладчика Ружа Тун (ЕНП, Полша): „Новият законопроект на ЕС относно геоблокирането е важна стъпка напред към още по-конкурентоспособен и интегриран цифров единен пазар както за потребителите, така и за търговците. Също така това е важно събитие в борбата с дискриминацията на потребители поради тяхната националност или място на пребиваване. Тази дискриминация е недопустима в нашата обединена Европа. Доказахме, че ЕС може да постига конкретни резултати за гражданите на цялата територия на ЕС и да дава своя принос за положителни промени в тяхното ежедневие“.

Ева Майдел (ЕНП, България) каза: „Поредната добра новина за европейските потребители: онлайн покупките стават по-достъпни, по-лесни и по-справедливи. Блокирането на потребители на основата на националност или местоживеене ще бъде забранено до края на 2018 г. в целия ЕС. Например ако поискаме да резервираме билети или да купим стока от друга държава онлайн, ще сме свободни да го направим без проблеми при плащането или пренасочване към друг уебсайт“.

Емил Радев (ЕНП, България) каза: „С премахването на геоблокирането ще се разшири свободата на електронната търговия и европейските граждани ще получат по-добър достъп до уебсайтове за електронни продажби. Търговците вече няма да имат право да блокират или ограничават достъпа до своя онлайн интерфейс от страна на клиентите по причини, свързани с тяхното гражданство или място на пребиваване. Това ще бъде от полза, както за европейските предприятия, които ще могат да се възползват от силното развитие на трансграничната онлайн търговия, така и за свободното движение на стоки и услуги и максималното развитие на вътрешния пазар, което от своя страна ще облагодетелства европейските граждани“.

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Дискриминацията на базата на националност, географски принцип, място на пребиваване и място на установяване представлява една от последните „невидими“ граници в Европейския съюз. Премахването на т.нар. геоблокиране ще спомогне за увеличаване на трансграничната търговия, ще позволи на българските потребители да пазаруват по-лесно онлайн и ще им предостави по-голям избор и възможности да се възползват от по-ниски цени. Налагането на изкуствени бариери от онлайн търговците противоречи на свободите на вътрешния пазар и е чиста проба дискриминация, на която трябва да сложим край“.

Новите правила бяха приети с 557 гласа „за“, срещу 89 „против“ и 33 „въздържал се“.

Следващи стъпки

Регламентът за геоблокирането все още трябва да бъде официално приет от Съвета. Новите правила ще бъдат приложими девет месеца след деня на публикуването му в Официалния вестник на ЕС, т.е. преди края на 2018 г.


Допълнителна информация

Според проучване, проведено от Комисията чрез метода „тайно пазаруване“, 63% от сайтовете не предоставят възможност на потребителите да пазаруват от друга държава в ЕС. По отношение на материалните стоки геоблокирането е най-разпространено при домакинските електроуреди (86%), а в сферата на услугите – при резервации онлайн в офлайн развлекателния сектор, като например билети за спортни събития (40%).

Потребителите на територията на ЕС показват повишен интерес към трансгранично онлайн пазаруване. През последните десет години делът на европейците, които пазаруват онлайн, почти се е удвоил.

 

Правилата, които забраняват неоправданото геоблокиране, са представени като част от цифровия единен пазар и са включени в пакета за електронната търговия, заедно със законопроекта за трансгранична доставка на колети, който ще бъде подложен на гласуване по време на пленарната сесия през март 2018 г., и с правилата за по-добра защита на потребителите, които бяха одобрени от Парламента още през ноември 2017 г.

Източник: Европейски парламент

 

Един милиард евро инвестиции в европейски суперкомпютри предлага Европейската комисия

11 януари 2018 r. Европейска комисия

Днес Европейската комисия обяви плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големи обеми от данни и носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността.

Днешната стъпка е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на ЕС в областта на основаната на данни икономика.

Днес европейските учени и промишлеността все по- често обработват данните си извън ЕС, тъй като наличната изчислителна мощност в ЕС не отговаря на потребностите им. Тази липса на независимост застрашава неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и търговските тайни, както и собствеността върху данните, особено при приложения с чувствително съдържание.

Новосъздадена правна и финансираща структура — съвместното предприятие EuroHPC, ще придобие, изгради и внедри в цяла Европа инфраструктура от високопроизводителните изчислителни технологии (HPC). Предприятието ще подпомага също така програма за научни изследвания и иновации, която ще разработва технологии и машини (хардуер), както и приложения (софтуер) за тези суперкомпютри.

Приносът на ЕС в EuroHPC ще бъде около 486 млн. евро по актуалната многогодишна финансова рамка; със същата сума ще се включат и държавите членки и асоциираните държави. До 2020 г. общо около 1 млрд. евро публично финансиране ще бъдат инвестирани, а частните членове на инициативата ще се включат и с непарично участие.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Суперкомпютрите са двигателят на цифровата икономика. ЕС днес изостава в тази трудна надпревара: нямаме суперкомпютри в челната десятка на света. С инициативата EuroHPC искаме да предоставим на европейските изследователи и фирми суперкомпютърен капацитет на световно равнище до 2020 г., за да разработят технологии като изкуствения интелект и да създадат бъдещите всекидневни приложения в области като здравеопазването, сигурността или инженерните науки.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: Суперкомпютрите вече са в основата на важни постижения и иновации в много области, които пряко засягат всекидневния живот на европейските граждани. Те могат да ни помогнат да развием персонализирана медицина, да пестим енергия и да се борим по-ефективно срещу изменението на климата. Подобряването на европейската инфраструктура от суперкомпютри предлага огромен потенциал за създаване на работни места и е ключов фактор за цифровизацията на промишлеността и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Ползите от суперкомпютрите

Високопроизводителните изчислителни технологии са изключително важен инструмент, който помага за анализа и реакцията на важни предизвикателства пред науката и обществото, например ранната диагностика и лечение на заболявания или разработването на нови терапии на основата на персонализираната и прецизната медицина. HPC се използват също така за предотвратяването и управлението на мащабни природни бедствия, особено за прогнозирането на движението на урагани или симулирането на земетресения.

Инфраструктурата EuroHPC ще осигури на европейската промишленост и особено на малките и средните предприятия (МСП) по-добър достъп до суперкомпютри за разработването на иновативни продукти.

Високопроизводителните изчислителни технологии оказват все по-голямо влияние върху отрасли и предприятия, като значително скъсяват циклите на проектиране и производство на продуктите, ускоряват разработването на нови материали, намаляват разходите, увеличават ресурсната ефективност и скъсяват и оптимизират процесите на вземане на решения. Например благодарение на суперкомпютрите, циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на 24 месеца. Високопроизводителните изчислителни технологии също така са от съществено значение за целите на националната сигурност и отбраната, например при разработването на сложни криптиращи технологии, проследяването и отговора на кибератаки, ефективната киберкриминалистика или ядрените симулации.

Научни изследвания и иновации, подкрепени от адекватна инфраструктура

Днешната инициатива ще обедини инвестициите за създаване на водеща европейска инфраструктура от суперкомпютри и големи информационни масиви. Съвместното предприятие EuroHPC има за цел да придобие системи с производителност под един ексафлопс (сто милиона милиарда, или 1017 изчисления в секунда), и да подпомогне разработването на системи с производителност над един ексафлопс (един милиард милиарда, или 1018изчисления в секунда) на основата на технологии от ЕС, до 2022—2023 г.

Дейностите на съвместното предприятие ще се състоят от: Придобиване и експлоатация на два суперкомпютъра на световно равнище с производителност под един ексафлопс и поне два суперкомпютъра от среден порядък (с капацитет за около 1016 изчисления в секунда), както и предоставяне и управление на достъпа до тези суперкомпютри на редица публични и частни потребители от 2020 г. нататък.

1. Програма за научни изследвания и иновации на HPC: да подпомага развитието на технологиите за суперкомпютри в Европа, включително на първото поколение европейски маломощни микропроцесорни технологии, и съвместното проектиране на европейски машини с производителност над един ексафлопс, както и да насърчава приложенията, развиването на уменията и по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии.

2. Съвместното предприятие EuroHPC ще функционира от 2019 до 2026 г. Планираната инфраструктура ще бъде притежавана и експлоатирана съвместно от неговите членове, които в началото ще включват държавите, подписали декларацията за EuroHPC (по-долу е поместен списък), и частни членове от академичните среди и промишлеността.

Други членове могат да се присъединят към това съвместно предприятие във всеки момент, при условие че се включат с финансов принос.

Контекст

От 2012 г. насам Комисията е двигател за инициативи на ЕС в тази област, включително:

- Европейската инициатива за компютърни услуги в облак от 19 април 2016 г., която като част от своята стратегия за цифровизиране на европейската промишленост, призова за създаване на водеща европейска екосистема за големи информационни масиви, подпомогната от HPC, данни и инфраструктура на световно равнище

- Декларацията за EuroHPC, подписана на 23 март 2017 г. в Деня на цифровите технологии в Рим от седем държави членки — Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Към тях през 2017 г. се присъединиха също Белгия, Словения, България, Швейцария, Гърция и Хърватия. Тези държави се споразумяха за изграждане на общоевропейска интегрирана инфраструктура от суперкомпютри с производителност над един ексафлопс. Другите държави членки и асоциирани държави се насърчават да подпишат декларацията за EuroHPC.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ с примери за използването на HPC и други свързани с темата документи

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес157
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица157
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15973
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607219

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com