Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Българското председателство започва със заем в размер на 100 млн. евро по плана „Юнкер“ за предприятието за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“

Sofia, 12 януари 2018 r.

Докато колегиумът на комисарите е на посещение в София по случай началото на Българското председателство на ЕС, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа заем в размер на 100 млн. евро с българското предприятие за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“ за финансиране с цел повишаване на нивата на производство и научноизследователска и развойна дейност в областта на здравеопазването на животните. Заемът се гарантира от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централен стълб на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). В резултат на това финансиране ще бъдат създадени 210 работни места в селските райони на България.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер и министър-председателят на България Бойко Борисов присъстваха на подписването на днешното споразумение от заместник-председателя Юрки Катайнен, българския министър на земеделието Румен Порожанов, вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Андрю Макдауъл и Кирил Домусчиев, главен изпълнителен директор на „Хювефарма“, чието дъщерно дружество е „Биовет“.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, сподели: „За мен е огромно удоволствие да участвам в подписването на най-голямата сделка по ЕФСИ в България до този момент: предоставянето на заем в размер на 100 млн. евро за „Биовет“. Благодарение на гаранцията от бюджета на ЕС ЕИБ е в състояние да предложи този заем на дружеството, в резултат на което ще станем свидетели на по-интензивна научноизследователска и развойна дейност в селските райони в България, което ще доведе до икономически растеж и откриване на нови работни места. Пожелавам успех на „Биовет“ и на Българското председателство през следващите шест месеца.“

Европейският комисар Фил Хоган, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони, посочи: „Селскостопанският сектор в Европа осигурява 44 млн. работни места и е сектор в растеж, с огромен потенциал в това отношение. Инвестициите са от основно значение за пълното разгръщане на този потенциал. ЕИБ играе ключова роля в този процес и аз горещо приветствам оказваната от банката подкрепа за предприятия от селскостопанския сектор като „Биовет“; тази подкрепа представлява ясна индикация за твърдата ангажираност на ЕИБ със селскостопанския хранителен отрасъл, който ще продължи да осигурява заетост в селските райони и да насърчава растежа на икономиката.“

Българският министър на земеделието Румен Порожанов заяви: Радвам се, че Българското председателство на Съвета на ЕС започва с такава важна новина за земеделския сектор. Финансирането на проекта олицетворява доверието, което има Европейската инвестиционна банка към българското правителство и българския бизнес. Възможността да бъде реализиран такъв изключително важен и ефективен проект във ветеринарната сфера и здравеопазването на животните е показателен за развитието и перспективата пред българското земеделие. Гордост е, че проектът на Биовет, инвестиция от подобен характер е част от плана „Юнкер“.

Вицепрезидентът на ЕИБ Андрю Макдауъл заяви: „Тази операция, осъществена с подкрепата на ЕИБ и на Плана за инвестиции за Европа, ще укрепи конкурентоспособността на водещо предприятие във ветеринарния сектор в България, което ще засили водещата позиция на Европа в областта на здравеопазването на животните. Това е важно, тъй като здравеопазването на животните е ключов елемент от селскостопанския отрасъл в ЕС и е от значение за всички европейски граждани.“

Главният изпълнителен директор на „Хювефарма“ Кирил Домусчиев заяви: "Хювефарма е решена да продължи своята стратегия за растеж, като базирана в Европейския съюз компания, работеща в сферата на здравето на животните, действаща на глобалните пазари. Подкрепа от Европейската инвестиционна банка ни позволява да засилим нашите инвестиции в българско производство и в съоръжения за изследвания и развитие, като по този начин подсилва нашата стратегията за изграждане на напълно интегрирана компания за здраве на животните със съоръжения за производство в Европейския съюз и продаваща на глобалните пазари."

Проектът обхваща проектирането, изграждането и управлението на две нови съоръжения: съоръжение за ферментация в Пещера, Южна България, в което ще се произвеждат активни вещества, хранителни добавки, ензими, пробиотици и готови лекарствени препарати за подобряване здравето на животните и човешкото здраве, както и нов завод в Разград, Североизточна България, за производството на ваксини за животни. Проектът също така ще даде възможност на

предприятието да провежда научноизследователска и развойна дейност в областта на микробиологията и разработването на нови продукти като ваксини и ензими, както и за подобряване на производствените процеси и изготвяне на лекарствени форми.

 

Контекст

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз. Тя е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране и е единствената банка, представляваща интересите на държавите — членки на ЕС, и притежавана от тях. Тя предоставя дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС за прилагането на политиките на ЕС.

Като най-голям многостранен заемополучател и заемодател по размер на заеми, ЕИБ предоставя финансови средства и специализирани познания за солидни и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за развитието на целите на политиката на ЕС. Над 90 % от нейната дейност се съсредоточава в Европа, но тя подкрепя и външната политика на ЕС и политиката на ЕС за развитие.

Планът за инвестиции за Европа, или планът „Юнкер“, е сред първостепенните приоритети на Европейската комисия. Негова главна цел е насърчаването на инвестициите с цел създаване на работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на нови и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на публичност и техническа подкрепа за инвестиционните проекти.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана „Юнкер“. Фондът предоставя гаранции за първа загуба, давайки възможност на ЕИБ да инвестира в по-голям брой, а често и в по-рискови проекти. Работата на ЕФСИ вече дава конкретни резултати. Очаква се по досега одобрените за финансиране по ЕФСИ проекти и споразумения да бъдат мобилизирани около 256 млрд. евро във вид на инвестиции и да бъдат подкрепени до 540 000 МСП във всичките 28 държави членки. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие през декември 2017 г. да удължат срока на функциониране на ЕФСИ и да увеличат финансовия му капацитет.

 

За повече информация

Уебсайт за Плана за инвестиции: последни новини и резултати от ЕФСИ

Информационна бележка: удължаване на срока на функциониране на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — често задавани въпроси

Уебсайт на ЕИБ — ЕФСИ: пълен списък на проектите по линия на ЕФСИ и указания за кандидатстване за финансиране

Консултантски център: техническа помощ за организатори на проекти и за малки предприятия

Портал за проекти: безплатна услуга за намиране на инвестиционни възможности за инвеститорите

 

Източник: Представителство на ЕК в България

 
 
 
 
 
 

Приветствие на Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер при церемонията по откриването на Българското председателство на Съвета на ЕС

София, 11 януари 2018 г.

Приветствие на Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер при церемонията по откриването на Българското председателство на Съвета на ЕС

Уважаеми г-н Президент, уважаеми Председателю Туск, уважаеми Председателю Таяни,

Дами и господа,

Добър вечер!

За мен е огромно удоволствие да бъда във великолепния Народен театър за официалното откриване на първото по рода си Българско предателство на Съвета на ЕС.

Всички го очаквахме. Сигурен съм, че всички българи тук си спомнят часовниците в София, които отброяваха дните до присъединяването на страната към Европейския съюз. Преди 11 години – през 2007 – България се присъедини към европейското семейство. Но този процес започна много преди това. И аз лично се възприемам като малка част от този забележителен европейски път на България още от деня, в който подписах Договора за присъединяването й през април 2005г. в качеството ми на министър-председател на Люксембург, ръководещ ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Трябва да знаете – ако бях отказал да подпиша, нямаше да сте член. Така че, бъдете благодарни, че бях в добро настроение, с оптимистичен поглед към бъдещето. Защото много години като премиер и като финансов министър аз се възхищавах на постиженията на българското общество, най-вече на най-бедната част на българското общество – колко усилия, колко жертви бяха направени от всички онези, които силно вярваха в европейското бъдеще на България. Така че сега е наш ред да кажем "благодаря" на България.

Спомням си и друг момент от онзи ден: в Люксембургското абатство, когато чух за първи път космическата "Мистерия на българските гласове". Тези гласове буквално пътуваха в космоса благодарение на запис, поставен в американския кораб "Вояджър" през 1977г. Още тогава това бе уникално постижение. Всъщност обаче, ние не знаем дали е имало някой в космоса, който да ги чуе. Сега, има потенциална публика от 500 милиона души. В този смисъл, българският глас ще се чуе силно и надалеч в Европа – тази вечер и през следващите шест месеца.

България е страна, към която имам особена привързаност – заради народа й, културата й, заради шопската салата и луканката.

Вашето Председателство се случва в решаващ момент, когато Европейският съюз трябва да изпълни редица инициативи в интерес на нашите граждани и да оформи своето бъдеще.

Не се сещам за никой по-подходящ от моя приятел Бойко, който може да поведе Европа напред и да изгради мостове отвъд него. Знам, че ще го постигне със сила (дума, която е част от мотото на Председателството), защото той е силен и убеден европеец.

Можете да разчитате на нас. Вашето място е в Европа. Вашето място е в Шенген. Вашето място е в еврозоната. Ще работя за това. Европейската комисия ще бъде на българска страна. Съединението прави силата и ние оставаме единни!

Успех и най добри пожелание за следващите шест месеца.

Благодаря Ви!

 

Източник: Представителство на ЕК в България

 

Председателят на ЕП Антонио Таяни отново в София за официалното откриване на българското председателство на Съвета на ЕС

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни ще посети София, за да участва в официалното откриване на българското председателство на Съвета на ЕС заедно с председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Събитието ще се проведе в Народния театър „Иван Вазов“ на 11 януари от 19:30 часа.

Преди посещението председателят на ЕП Таяни заяви: „Председателството на България идва във важен момент, когато нашият Съюз трябва да удовлетвори очакванията на гражданите във връзка с основни проблеми като миграция, сигурност и създаване на работни места за младите хора.

Убеден съм, че България ще поеме отговорността и ще работи усилено над тези проблеми в тясно партньорство с Европейския парламент“.

Председателят Таяни ще бъде посрещнат от президента на България Румен Радев и премиера Бойко Борисов и ще произнесе реч по време на церемонията по откриването.

Натиснете тук, за да гледате речта на живо и тук за аудиовизуалното отразяване на церемонията по откриване на председателството.

Източник: Европейски парламент

 

Кампания, подкрепена от Мария Габриел, изпраща сливенски книжки в български училища по света

11 януари 2018 г., Сливен

Фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен” и Информационен център „Европа директно-Сливен” започнаха кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи“, насочена към българските училища по света. Кампанията се организира по повод Българското председателство на Съюза на ЕС и Европейската година на културното наследство, които стартираха на 1 януари 2018 г.

Българският еврокомисар Мария Габриел финансира повторното отпечатване на издадената от Обществен дарителски фонд - Сливен книжка за оцветяване „Сръчността на българката – 24 носии от Сливенския край”. Идеята на организаторите е книжките да стигнат до много от българските училища извън страната.


Автор на книжката за оцветяване е художникът и преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович”- Сливен Йордана Кунчева. Комплектът съдържа 24 цветни картинки на женски народни носии от Сливенския край и 24 черно-бели модела за оцветяване на ежедневни, празнични, невестински, сватбени, лазарски и др. носии от селата Бяла, Биково, Чокоба, Глушник, Пъдарево, Крушаре, Панаретовци и др. На всяка страница има и текстове, които разказват подробно за частите на женската народна носия.

Миналата година Мария Габриел, тогава заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в ЕНП, била впечатлена от сливенската книжка „Сръчността на българката – 24 носии от Сливенския край”. И съвсем спонтанно се родила идеята за настоящата кампания: за да се отбележи подобаващо българското европредседателство на Съвета, точно тези сливенски книжки да бъдат изпратени на децата в българските училища в Европа, САЩ, Канада, Австралия и др. Инициативи, свързани с европредседателството и европейската година на културното наследство, ще се провеждат и в сливенските детски градини и училища. Специалният тираж с книжки за оцветяване, който ще стигне до различни кътчета по света, включва послание на еврокомисар Мария Габриел към българските деца в чужбина:

„Скъпо дете,

В Европейския парламент силно отстояваме културното разнообразие на Европа, както и неговия принос за съхраняване на историческото наследство на всяка страна. Популяризирането на спецификите и самобитността на отделните региони в ЕС са сред основните приоритети на работата ми за защитаване ценностите на Обединена Европа.

Тази книжка, която представя богатството на народните носии на България, е своеобразна визитна картичка на нашите фолклор и наследство. Тази книжка ще те запознае със спецификата, традиционната култура и бита на българския народ от Сливенския край и ще те потопи в „хубостта на българката“ през вековете до днес.“

За да научим повече за кампанията, разговаряхме с ръководителя на Обществен дарителски фонд - Сливен и на Информационен център „Европа Директно-Сливен” Дора Куршумова.

- Г-жо Куршумова, как възникна идеята за подобна родолюбива кампания, насочена към българските деца в чужбина?

- Много бяхме радостни, че г-жа Габриел хареса книжките за оцветяване, съдържащи прекрасни народни носии от Сливенския край. В края на август миналата година вече беше отпечатан и оформен новият тираж от 1000 книжки със заглавие "Сръчността на българката - 24 носии от Сливенския край". Щастливи сме, че г-жа Габриел ни се довери и остави да разпространим изданието по наше усмотрение. Тогава решихме, че чрез оцветяването на носиите ще обединим най-добре всички българчета, които учат в училища извън пределите на страната, със сливенските деца. Сигурна съм, че дори да оцветяват народни носии за първи път, тези деца ще се замислят за красотата на шевиците и ярките багри на носиите, ще се гордеят, че са българи.

Предизвикателството е насочено към деца от 6 до 10-годишна възраст, но ще се радваме, ако в оцветяването се включат и по-големи ученици. Затова в пратката с книги с послание на г-жа Габриел ще прибавим и нещо, което ще улесни приемането на предизвикателството: комплект за творческа работилница, съдържащ 24 цветни картички и 24 черно-бели рисунки за оцветяване. Очакваме снимки от всички малки творци, включили се в кампанията. Набелязали сме 60 български училища, намиращи се в различни краища на света. Над 20 от тях са в големи европейски градове, а останалите са в САЩ, Австралия, българските общности в Банат, Западните Балкани, бившите съветски републики и др.

В момента изпращаме пратките до 20-те български училища в Европа и от тях очакваме да се включат над 2500 ученици.

Паралелно с това, по време на европредседателството и европейската година на културното наследство, кампанията ще върви и в Сливен. Тук ще обхванем децата от предучилищна възраст във всички детски градини и децата от началния курс на всички училища в града. Така чрез припомняне на фолклорното богатство на нашия край, ще направим по-горди най-малките българи, които учат в Града под сините камъни или в различни краища на света.

- Защо е важно българите извън пределите на страната ни да останат завинаги свързани с България?

- България е страна с древна история и култура. Като българи имаме много основания да се гордеем. Малките ни сънародници, независимо в коя точка от света се намират, носят в сърцата си българската упоритост и трудолюбие, които ще им помогнат да прославят нашата родина с велики дела. С нашата кампания ще им посочим още една причина да се гордеят, че са потомци на народ с вековни традиции.

- Очаквате ли интерес към кампанията от страна на българските училища в чужбина?

- Надяваме се ръководителите на училищата да поемат хвърлената от ОДФ-Сливен и информационния център Европа Директно ръкавица! Очакваме снимки на оцветените носии и на радостните усмивки на децата, които ще прочетат посланието на г-жа Габриел и ще се потопят в красивите български багри!

 

Всички инициативи и издания на ОДФ могат да се разгледат на Дарителската платформа: www.общността.com или Електронния нимагазин ”Купи и дари online”: http://fund-sliven.shoponline.bg.

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес142
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица142
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15958
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607204

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com