Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Конкурс за участие в Младежки екип Европа

Представителството на Европейската комисия в България търси креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания за Европейския съюз и желание да натрупат опит в областта на комуникацията за Европейския съюз.

Ако мислите, че това сте вие, и имате желание да станете част от един незабравим екип в рамките на една година, участвайте!

Условията за участие можете да прочетете тук.

Изпратете 1) заявление за участие, 2) мотивационно писмо и 3) презентация на имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  (link sends e-mail) до 22:00ч. българско време на 5.11.2017г.

Заявление за участие – напишете необходимото инфо на ваш файл, подпишете го, сканирайте или снимайте, и го изпратете.

Споразумение за членство в младежки екип Европа ще бъде подписано с всеки, който спечели конкурса и стане член на екипа. Прочетете го, защото там е описано какво се очаква от вас в рамките на 1 календарна година, както и каква подкрепа предоставя Представителството през това време.

Ако имате въпроси, задавайте ги на същия имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (link sends e-mail). Срокът за въпросите е до 31.10.2017г.

Всички отговори ще можете да видите тук, както и ще бъдат разпространени чрез профилите в социалните медии на Европейската комисия в България и на Младежкия екип Европа.

Допуснатите до интервю ще бъдат обявени пак тук  между 10.11.2017г. и 13.11.2017г., както и ще се свържат директно с тях по имейла. Така че проверявайте си имейлите! 

Интервютата се предвиждат в периода 13.11.2017г. – 22.11.2017г. Датите ще бъдат допълнително уточнени.

Очаквайте резултатите от конкурса и имената на победителите между 27.11.2017 г. и 30.11.2017г.

Източник: ec.europa.eu/bulgaria/events/tej2018_competition_bg

 

Документи: 
 

Зелена светлина за Европейската прокуратура

5/10/2017 г., Страсбург

ЕП дава зелена светлина за Европейската прокуратура

Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването и повдигането на обвинения срещу извършители на престъпления срещу бюджета на ЕС.
Понастоящем само националните власти могат да разследват и повдигат обвинения за измами, свързани с европейски средства. Такива са например умишлени злоупотреби със структурните фондове на ЕС или трансгранични измами с ДДС. Тяхната юрисдикция обаче се разпростира само в рамките на националните граници.
 
Европейската прокуратура ще позволи бърз обмен на информация, координирани полицейски разследвания, бързо замразяване и конфискуване на активи, както и арестуване на заподозрени зад граница. Тя ще сътрудничи тясно с агенцията за криминално правосъдие на ЕС Евроджъст и офиса за борба с измамите ОЛАФ, за да осигурят по-успешното преследване и възстановяване на средствата, загубени от измами.

Цитат

Докладчикът на Парламента Барбара Матера (ЕНП, Италия) каза: „Благодарение на Европейската прокуратура, която ще обедини усилията на националните прокуратури в един европейски орган, ще се справим с недостатъците на некоординираните национални разследвания на злоупотребите със средства на ЕС. Надявам се, че в бъдеще правомощията на Европейската прокуратура ще бъдат разширени и до трансгранични престъпления като тероризъм и трафик на хора.“ 

Следващи стъпки

След като Парламентът даде своето съгласие, Съветът официално може официално да приеме регламента относно Европейската прокуратура. Очаква се тя да започне работа през 2020 или 2021 г.

Бързи факти

Европейската прокуратура ще бъде създадена по процедурата за засилено сътрудничество между 20 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Италия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Испания. Другите държави членки могат да се присъединят по всяко време.

Главният офис на Европейската прокуратура ще бъде в Люксембург с главен прокурор и прокурори от всички участващи държави. Те ще ръководят ежедневните криминални разследвания, извършвани от делегирани прокурори в държавите членки.

На 5 юли 2017 г. Парламентът прие общите определения на престъпления, свързани с измама, които ще попадат под юрисдикцията на Европейската прокуратура. Списъкът може да бъде разширен в бъдеще, за да бъде включен например тероризмът.

 

Създаването на Европейската прокуратура (пленарен подкаст)

Дума на деня: Европейска прокуратура

Съобщение за медиите на Съвета относно постигането на съгласие за създаването на Европейска прокуратура (08.06.2017 г.)

Съобщение за медиите на Европейската комисия относно Европейската прокуратура (08.06.2017 

 

Европейският корпус за солидарност - въпроси и отговори

4/10/2017 г.

Ако потърсим значението на думата „солидарност”, ще намерим следните определения: солидарност-чувство на единство, което се основава на общност на интереси, цели или предпочитания сред хората;солидарност - взаимната подкрепа и разбиране в обществото, както между отделните индивиди, така и между по-големи общностни групи. 

Младите европейци могат да открият свое лично определение и усещане за солидарността чрез набиращия скорост Европейскикорпус за солидарност#EUSolidarityCorps.

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общности и хора в Европа.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.

Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г.

За доброволци

С доброволческото направление на младите хора се предлага възможност да извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в друга страна.

Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи да се придържат към тях.

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те се провеждат в страните от Европейския съюз.

След приключването на лесна процедура за регистрация,участниците могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Тези проекти ще се управляват от проверени организации, на които е било разрешено да ръководят проекти на Европейския корпус за солидарност.

Как функционира Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е общност от млади хора, които се регистрират, за да заявят своя интерес за участие в проекти за солидарност, и които са съгласни с мисията и принципите на Корпуса и ще се придържат към тях.

Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в базата данни на Европейския корпус за солидарност и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти.

След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.

В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от Корпуса преди започването на проекта.

Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не можете да започнете да работите по проект, преди да навършите 18 години. Трябва да приключите работата си по проект на Корпуса, преди да навършите 31 години.

Освен това трябва да пребивавате законно или да сте гражданин на страна от Европейския съюз или на една от следните страни – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция или бивша югославска република Македония.

Въпреки че можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, ако отговаряте на тези критерии, за някои проекти е възможно да има допълнителни ограничения за възрастта, местопребиваването или гражданството в зависимост от вида на проекта и начина на финансирането му.

Какви дейности може да се извършватв рамките на проект на Европейския корпус за солидарност?

Проектите на Европейския корпус за солидарност са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса. Те са в различни области и доброволците изпълняват различни дейности.

Например: подпомагане на възстановяването на училище или общностен център, разрушени след земетресение; предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати за убежище; почистване на растителност в гори, за предотвратяване на горски пожари; работа с хора с увреждания в общностен център.

Какви са ангажиментите на доброволеца?

Доброволецът трябва да декларира съгласие с мисията и принципите на Корпуса и готовност да се придържа към тях.

Когато кандидатства, доброволецът вписва основни данни за себе си; описва знанията и опита си, както и от какъв вид проекти се интересува и посочва кога ще може да участва в проекти.

След това данните на доброволеца се вписват и съхраняват в системата на Европейския корпус за солидарност.

Всеки, който се регистрира в системата може да актуализира информацията за себе си по всяко време, като влезе в личния си профил в системата на Европейския корпус за солидарност.

Организациите, които са одобрени от Европейската комисия да осъществяват проекти в рамките на Корпуса, имат достъп до данните на доброволците, когато търсят помощ за своите проекти.

Какво е осигурено на доброволеца?

Доброволците не получават възнаграждение за извършваната от тях работа, а различна подкрепа в зависимост от програмата на ЕС, по която се финансира дейността, например пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и малка сума за покриване на ежедневни разходи.

Длъжен ли е доброволецът да откликне на всяка покана?

Не, доброволецът не е длъжен да откликва на поканата на всяка организация. Той сам решава дали да се присъедини към даден проект.

Какво се случва ако доброволецът реши, че за известно време не желае да участва в проекти?

Ако решите, че не желаете да участвате в проекти на Европейския корпус за солидарност, можете по всяко време да влезете в профила си и временно да го скриете от организациите или да го изтриете напълно. Освен това можете да изберете опция да не получавате електронни писма и други съобщения.

За професионалната част на Европейския корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност има две допълващи се направления – за доброволчески и за професионални дейности.

По професионалното направление ще се предоставят възможности за работа, стаж или чиракуване в множество сектори, които участват в дейности за солидарност и се нуждаят от високо мотивирани млади хора с обществено съзнание. Професионалното направление ще се развива постепенно чрез партньорства с публични органи, НПО и търговски организации, които работят в тези области.

За различните проекти са необходими хора с различни умения и опит, затова организациите имат възможност да набират участници от Европейския корпус за солидарност като доброволци, работници, чираци или стажанти.

Младите хора, заети по професионалното направление от Европейския корпус за солидарност, имат трудов договор и получават заплащане за работата, която извършват, в съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са в сила. Обикновено те би трябвало сами да покриват ежедневните си разходи за издръжка и настаняване със заплатата, която получават от работодателя си. За тях ще важи трудовото законодателство на страната, в която работят. Информация за работата в различните страни от ЕС ще намерите на уебсайта Вашата Европа.

Тези, които участват като практиканти или стажанти, също имат трудов договор и обикновено получават издръжка за покриване на разходите.

Какво се случва, след като се регистрирам?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Организациите  започнаха да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да започнаха да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.

Междувременно Европейската комисия ще информира регистрираните за това, което се случва с Европейския корпус за солидарност чрез електронна поща и социалните медии.

За организации

Какви видове организации могат да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации трябва да работят по проекти за солидарност.

Как организация може да кандидатства да осъществи проект в рамките на Европейския корпус за солидарност?

През цялата година Европейската комисия ще обявява какви видове проекти търси в рамките на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти трябва да са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, за да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти. Организациите трябва да спазват и Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Съобщенията за Европейския корпус за солидарност ще се публикуват в профилите на Европейската комисия в социалните медии и в специализирани издания.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и ще направят своя окончателен избор.

 

Повече информация за Европейския корпус за солидарност можете да намерите на техния сайт:

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_bg

Няколко кратки филмчета за участници в Европейския корпус за солидарност:

  • Портрет на Manon Levrey от Франция, Първата доброволка от Европейския корпус за солидарност.Манон от Франция пристигна в Будапеща през март 2017 и прекара в Унгария четири месеца и половина! По време на престоя си тя търси и описва истории за солидарност между 14 страни по Дунава, които си помагат да станат по-„зелени“, приобщаващи, иновативни и свързани:   https://www.youtube.com/watch?v=KNk0QN2rxAc
 

Брекзит и отражението му върху Ирландия

ВИДЕО: https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/eu-affairs/brexit-in-ireland-fear-of-a-hard-border-2

 

Парламентът настоява, че в хода на преговорите за Брекзит трябва да се вземат предвид последиците за Ирландия и особено за мира в Северна Ирландия.

Република Ирландия и Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, са разделени от 500-километрова граница. Тя скоро може да стане външна граница на ЕС в резултат от британския референдум през 2016 г. Как това ще се отрази на движението през границата и на живота на хората от двете й страни е важен въпрос, който трябва да получи отговор в преговорите за Брекзит.

 

Ограничаване на неблагоприятните последици за Ирландия

Непосредствено след задействането на процедурата за оттегляне на Великобритания от ЕС през март 2017 г. Парламентът изрази загриженост за отражението върху хората, живеещи в северната и южната част от Ирландия. Депутатите подчертаха, че е важно да се запази в сила мирното споразумение, сложило край на десетилетия на сблъсъци в Северна Ирландия и одобрено от гласоподавателите от двете части на острова през 1998 г.

Очаква се Ирландия да бъде държавата членка, която ще бъде най-силно засегната от Брекзит, и затова Парламентът призовава да се направи всичко възможно, за да се намали отрицателният ефект.
 
Въпросът за границата
 
Позицията на Парламента е, че трябва да се избегне затрудняване на движението на хора и стоки през ирландската граница. Това искане бе формулирано от депутатите още в резолюцията през април 2017 г. и бе повторено в друга резолюция, която гласувана в пленарна зала на 3 октомври.
След две десетилетия относителен мир в Ирландия наблюдателните кули и военните бариери по границата са останали в миналото, а десетки хиляди хора преминават всеки ден от едната страна на острова в другата. Нито Ирландия, нито Обединеното кралство не са част от Шенгенското пространство, но между двете държави съществува споразумение за свободно придвижване.
Пациентите от южната част на острова пътуват за радиооблъчване на север, а болни деца от Белфаст отиват в Дъблин за сърдечни операции. Около една трета от млякото, което се произвежда в Северна Ирландия, се преработва в Република Ирландия, а 40% от пилешкото месо, произведено на юг, се преработва на север от границата.
Бирата „Гинес“ се прави в Дъблин, но пресича границата, за да се бутилира, и след това се връща обратно на юг, за да се изпрати за износ. На острова функционира общ пазар на електричество, а от мирното споразумение през 1998 г. единен туристически орган рекламира Северна Ирландия и Република Ирландия като места за посещение.
 
„Няма да позволим Ирландия да страда“
 
В реч пред депутати от ирландския парламент в Дъблин на 21 септември координаторът на ЕП за Брекзит Ги Верхофстад посочи, че „тази граница създаде хаос, омраза и насилие. Да я сведем до линия на картата беше ключово постижение“. Той добави, че „ние няма никога да позволим Ирландия да страда от британското решение за напускане на ЕС“.
 
Всички хора, родени в Северна Ирландия, имат право на ирландско гражданство, а това означава и на гражданство на ЕС. В резолюцията, която Парламентът одобри на 3 октомври, се подчертава, че „никакви пречки и затруднения“ не трябва да възпират хората в Северна Ирландия да упражняват правото си на гражданство на ЕС. Парламентът също заявява, че е необходимо специално решение за предотвратяване на ограничаването на движението през границата.
Европейският съюз е заявил, че иска да види напредък по три теми, преди да започне дискусии за бъдещите си отношения с Великобритания. Тези теми са правата на гражданитеуреждането на финансовите задължения и Ирландия. До момента липсва достатъчен напредък в преговорите, заявиха депутатите на 3 октомври. Споразумението за напускане на ЕС изисква одобрението на Парламента.
 
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес129
mod_vvisit_counterВчера618
mod_vvisit_counterТази седмица4419
mod_vvisit_counterМиналата седмица4855
mod_vvisit_counterТози месец12414
mod_vvisit_counterМиналият месец21537
mod_vvisit_counterОбщо532559

Your IP: 23.22.136.56
bestkinky.com hard-extreme.com