Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on soft viagra quick delivery facebook

Парламентът прие отпадането на визите за граждани на Украйна

Парламентът прие отпадането на визите за

граждани на Украйна

Пленарна сесия Съобщение за пресата - Визова политика06-04-2017 - 12:58
 

В четвъртък евродепутатите одобриха неофициалното споразумение със Съвета, с което премахнаха изискването за издаване на визи за кратък престой на територията на ЕС за украински граждани.


Съгласно новите разпоредби украинските граждани, които притежават биометрични паспорти, ще могат да влизат на територията на ЕС без виза за 90 дни в рамките на всеки 180 дни с цел туризъм, посещение на роднини или приятели, или за бизнес цели, но не и за работа. Отпадането на изискванията за визи ще важи за всички страни от ЕС с изключение на Ирландия и Обединеното Кралство, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Щвейцария.


„Украйна изпълни всички критерии, а принципът, който отстояваме в ЕП е премахване на визите при изпълнени всички критерии.“, заяви докладчикът Мария Габриел (ЕНП, България). Тя добави, че премахването на визовия режим ще бъде „Oще едно много силно послание: Украйна е ключов партньор за Европейския съюз в Източното партньорство.“.


Разпоредбата, която бе приета с 521 гласа „за“ срещу 75 „против“, с 36 „въздържал се“, все още трябва да бъде официално одобрена от Съвета на министрите. Най-вероятно промяната ще влезе в сила през юни, 20 дни след като бъде публикувана в официалния вестник на ЕС.


Преди отпадането на визовите изисквания за украинските граждани, ЕС засили механизма за суспендиране на безвизовия режим, за да се позволи по-лесно въвеждане на визи в изключителни ситуации.


Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на

първо четене

РЕФ. : 20170329IPR69065
 
 
Обратна връзка
 
 
 

Край на роуминга: последното препятствие е премахнато

Край на роуминга: последното препятствие е премахнато

Пленарна сесия Съобщение за пресата - Промишленост / Изследвания и иновации06-04-2017 - 12:32
 

В четвъртък евродепутатите гласуваха отпадането на последното препятствие по пътя към пълното премахване на таксите за роуминг на дребно.


Премахването на таксите за роуминг на дребно от 15 юни 2017 г. ще даде възможност на потребителите да се обаждат и да прехвърлят данни в друга държава членка на ЕС на същата цена, като у дома.


„Това е голяма победа за европейските потребители“, заяви докладчикът Миапетра Кумпула-Натри (С&Д, Финландия). „Сега можем да отпразнуваме факта, че от 15 юни няма да има повече такси за роуминг. Потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронна си поща, използват карти, качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и изпращат съобщения до вкъщи, без допълнителни такси.“


Парламентът одобри  споразумението относно максималните цени на роуминга на едро, неофициално съгласувано със Съвета, с 549 гласа „за“ срещу 27 „против“, с 50 „въздържал се“.


Обща информация


Неофициалното споразумение между Парламента и Съвета определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационни оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в „роуминг“. Търговията на роуминг на едро косвено се отразява в крайните сметки на потребителите.


По-ниските такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например, аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна в друга. Това може също  да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO).


Процедура:  съвместно вземане на решение, споразумение на първо

четене

РЕФ. : 20170329IPR69066
 
 
Обратна връзка
 
 
 Източник: Европейски парламент
 

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит

Пленарна сесия Съобщение за пресата - Институции06-04-2017 - 10:27

 

 

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит

 

Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133 „против“, с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския парламент.

 

Евродепутатите подчертават необходимостта от осигуряване на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС. Те посочват също така, че Обединеното кралство продължава да бъде държава членка на ЕС до датата на официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото оттегляне.


Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора. 


Накрая, резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха могли да започнат, едва когато бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне . Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.


Гражданите са най-важни


Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено засегнати. Евродепутатите призовават всички страни да се придържат към ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова особените обстоятелства, породени от тази ситуация, трябва да бъдат обект на приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.


Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за ограничаване на правата, свързани със свободата на движение, преди да се е оттеглило от ЕС. Тя също така настоява ЕС-27 да проучи начини да отговори на опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско гражданство.


Общи принципи на преговорите


Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.


Резолюцията отбелязва, че би било нарушение на европейското право, ако Обединеното кралство започне преговори за търговия с трети страни, преди да е напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори между Великобритания и отделни държави членки относно споразумението за оттегляне или бъдещите отношения между ЕС и ОК.


Задълженията продължават

 

Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента на напускане. В същото време, тя също така ще трябва да продължи да носи своите отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.


Тясно участие на Европейския парламент


Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи, посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите. Това може да стане, например, чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси.


Пленарен дебат относно Брекзит преди вота


По-рано през деня лидерите на политическите групи в Европейския парламент обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. Основната роля на евродепутатите в преговорния процес беше подчертана от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние, който също участва в дебата. 


При откриването на дебата председателят на ЕП Антонио Таяни каза: „Вотът на Парламентът ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и бъдещите отношения между тях. Последните терористични атентати показват ясно, че  европейските страни трябва да продължат да си сътрудничат една с друга.“


Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата на интересите на гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати от Брекзит. Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че при все важността на това преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и решително да защитава своите собствени интереси.  Всички групи от левицата казаха също така, че поддържането на височки нива на социална защита ще бъде първи приоритет за тях.


Някои от лидерите подчертаха, че Брекзит трябва да послужи за катализатор за обновление на ЕС, като покаже колко неразривно взаимно обвързани са държавите членки помежду си.


Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.


Кликнете на съответното име, за да гледате пълен запис на изказването.


Откриване на председателя Антонио Таяни


Манфред Вебер
(ЕНП, Германия)


Джани Питела
(С&Д, Италия)


Хелга Стевенс
(ЕКР, Белгия)


Ги Верхофстад
(АЛДЕ, Белгия)


Габриеле Цимер
(ЕОЛ, Германия)


Филип Ламбертс
(Зелените, Белгия)


Найджъл Фараж
(ЕСПД, Великобритания)


Марсел Де Храаф
(ЕНС, Нидерландия)


Данута Хюбнер
, председател на комисията по конституционни въпроси


Иан Борг
, от името на председателството на Съвета


Жан-Клод Юнкер
, председател на Европейската комисия


Мишел Барние
, главен преговарящ на ЕС за Брекзит


Допълнителна информация

Процедура: незаконодателна резолюция

РЕФ. : 20170329IPR69054
Актуализиране: ( 06-04-2017 - 10:46)
 
 
Обратна връзка
 
 Източник: Европейски парламент
 

10 години членство в ЕС –европейските фондове са допринесли БВП да е с 9,3% по-висок

София, 30март 2017 г.

10 години членство в ЕС –европейските фондове са допринесли
БВП да е с 9,3% по-висок

На 30март 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София бешепредставен доклад за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз. Докладът е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС. Пълен запис от събитието може гледате тук.

Георги Ганев (вляво) и Даниел Смилов от Центъра за либерални стратегии

©AP Images/Европейски парламент/Информационно бюро в България 

Събитието откриха ръководителите на двете представителства – Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев представиха изводите от основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството, политиките на ЕС в полза на гражданите, образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика на ЕС.

Даниел Смиловпредстави политическите аспекти на членството и сподели, че ако трябва да избере един идентификатор, който доказва позитивното му въздействие, то това е отношението на политическите партии към Европейския съюз. Основните сред тях приемат Европейския съюз като нещо от ключова важност и не подлагат под въпрос членството на България.

С помощта на ЕС страната преминава по-леко през трите най-големи кризи от последните десет години: икономическата рецесия, фалита на КТБ и миграционната криза от 2015 г. Неслучайно българските граждани продължават да са сред тези, които дават най-високо доверие на ЕСспоред Д. Смилов. Съюзът изиграва особена роля и за реформата на съдебната система и борбата с корупцията, не като институция, която налага, а като партньор, който изготвя политики, предлага ги и извършва мониторинг. Това е механизъм от нов тип, който осъществява диалог между европейските институции и правителството с цел да държи пред погледа на обществото необходимите реформи.

В края на експозето си ДаниелСмилов завърши с коментар за нуждата България да бъде в групата на държавите, които се стремят към повече интеграция. Според него не трябва да ползваме ЕС единствено като вносител на стабилност, а да се стремим да станем активен член в укрепването на определени политики и неговото заздравяване.

Членството на България в Европейския съюз играе несъмнено положителна роля и за икономическото развитие на страната, значима и ясно видима още в предприсъединителния период, като оттогава България постига и най-силните си икономически резултати след 1989 г. Георги Ганчев заяви, че в периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27% до 40,8% от средното за ЕС, като през 2016 г. достига 48,1%. Наличието на европейските фондове е довело до БВП с 9,3 % по-висок, заетост с 4,8 % по-висока и безработица с 4,0% по-ниска, отколкото биха били при нулеви трансфери до 2015 г. За десетилетието от членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10 процента.

Публиката и интернет зрителите имаха възможност да се включат в дискусията с цел финализиране на доклада, чийтоокончателен вариант ще бъде представен на 9 май за Деня на Европа.

 

За контакти:

Теодор Стойчев

Ръководител
Информационно бюро на Европейския парламент в България

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_phone.png

(+359) 2 985 35 45

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_portable.png

(+359) 878 85 35 14

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_mail.png

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

www.europarl.bg

EPIOSofia

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_twitter.png

@EP_Bulgaria

 

©AP News / Европейски парламент/Информационно бюро в България

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес93
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3203
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16638
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373053

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke