Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Българо-румънски трансграничен форум „10 години членство в ЕС: бъдещи перспективи“

На 20 октомври в Русе дискусионен форум ще направи равносметка на членството на България и Румъния в Европейския съюз, ще съпостави техните постижения и ще очертае пътя напред. Организатори са Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, а събитието ще бъде излъчвано на живо тук.  

Участници в трансграничния форум ще бъдат евродепутатите Андрей Новаков (ЕНП, България), Георги Пирински (С&Д, България), Мария Грапини (С&Д, Румъния) и Виктор Бощинару (С&Д, Румъния). Експертите, които ще вземат участие в дискусионните панели, са Мими Корнажева, директор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Смилена Костова, съветник в политическия кабинет на Министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Модератор ще бъде Мартина Ганчева, журналист.

Дискусията ще се проведе в два панела:

„10 години членство на България и Румъния в Европейския съюз – ползи, уроци и перспективи за бъдещето“. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

- въздействието от членството в ЕС върху България и Румъния: ползи и проблеми;

- промяната на обществените настроения;

ролята на медиите при оформяне на общественото мнение.

Вторият дискусионен панел ще се фокусира върху подготовката за председателството на Съвета. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

- предизвикателствата, пред които ще бъде изправен ЕС;

- председателството и влиянието му върху събития;

- подготовката на държавната администрация;

- политическите приоритети.

Допълнителна информация

Форумът ще се проведе в „Канев Център“ в Русе (Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. „Студентска“ № 8) от 11.00 до 13.45 на 20 октомври 2017 г., петък. По време на събитието ще бъде осигурен превод на български и румънски език. Регистрацията за участие се извършва до 12.00 часа на 17 октомври с попълването на онлайн формуляр на адрес: http://bit.ly/EuroParlRuseForum.

 .
 

Сградите в ЕС: с висока енергийна ефективност и по-икономични до 2050 г.

Индустриалната и енергийна комисия прие нови мерки, които да гарантират, че до 2050 г. всички сгради в ЕС ще бъдат с възможно най-висока енергийна ефективност.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) прие в сряда правила за насочване на вниманието към енергийната ефективност и ефективността на разходите при саниране или ремонтиране на сгради. Тези правила актуализират Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) и е част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Стимулиране на санирането

Членовете на ЕП искат ясна стратегия, която да направи както публичните, така и частните сгради енергийно ефективни до 2050 г. Те предлагат въвеждането на референтни показатели за намаляване на енергийните разходи за 2030 и 2040 г., както и измерими показатели за напредък, за да се оцени как новите сгради допринасят към целите на ЕС за енергийна ефективност.

Национали данни за енергийната ефективност на сградите в ЕС 2000 – 2015

Електрически автомобили

Инфраструктура за електрически превозни средства (като станции за зареждане и отделни паркинг пространства за сгради с повече от 10 паркоместа) ще трябва да бъдат изграждани във всички нови сгради и в тези, които преминават през основен ремонт.

Мониторинг на енергийната ефективност

Членовете на ЕП одобриха използването на „индикатор за интелигентност“ като инструмент за измерване, който да помогне за намаляването на потреблението на енергия чрез адаптиране на сградата към нуждите на обитателите. Високите стандарти за здравето и качеството на въздуха в затворени помещения също ще се првърнат в приоритет.

Цитат

Бенд Бендсен (ЕНП, Дания), докладчик, заяви: „Ние постигнахме солидно мнозинство в Парламента за насърчаването на санирането с цел по-висока енергийна ефективност. От жизненоважно значение е държавите членки да поемат ясен ангажимент и да предприемат конкретни действия в дългосрочното си планиране. Това включва улесняване на достъпа до финансови инструменти, показвайки на инвеститорите, че повишаването на енергийната ефективност е приоритет и даване на възможност публичните органи да инвестират в добре функциониращи сгради.

Следващи стъпки

Очаква се неофициалните преговори с министрите от ЕС да започнат веднага след като в пленарната зала бъде одобрен мандат за преговори. Гласуването е насрочено за втората октомврийска сесия в Страсбург.

Бързи факти

–          Сградите консумират най-голяма част от използваната в Европа енергия, като поглъщат 40% от крайната енергия;

–          Около 75% от сградите са енергийно неефективни, а в зависимост от държавата членка само 0,4 – 1,2% от тях се ремонтират всяка година;

–          Строителната индустрия генерира около 9% от европейския БВП и дава работа на 18 милиона души.

*             *             *

Допълнителна информация:

–          Подобряване на енергийната ефективност на сградите (март 2017):

https://epthinktank.eu/improving-energy-performance-of-buildings-eu-legislation-in-progress/;

–          Енергийно представяне на сградите (Брифинг, 28-02-2017):

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)598588;

–          Енергийна ефективност на сградите (blogpost, юли 2016):

https://epthinktank.eu/2016/07/08/energy-efficiency-in-buildings/

 

Конкурс за участие в Младежки екип Европа

Представителството на Европейската комисия в България търси креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания за Европейския съюз и желание да натрупат опит в областта на комуникацията за Европейския съюз.

Ако мислите, че това сте вие, и имате желание да станете част от един незабравим екип в рамките на една година, участвайте!

Условията за участие можете да прочетете тук.

Изпратете 1) заявление за участие, 2) мотивационно писмо и 3) презентация на имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  (link sends e-mail) до 22:00ч. българско време на 5.11.2017г.

Заявление за участие – напишете необходимото инфо на ваш файл, подпишете го, сканирайте или снимайте, и го изпратете.

Споразумение за членство в младежки екип Европа ще бъде подписано с всеки, който спечели конкурса и стане член на екипа. Прочетете го, защото там е описано какво се очаква от вас в рамките на 1 календарна година, както и каква подкрепа предоставя Представителството през това време.

Ако имате въпроси, задавайте ги на същия имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (link sends e-mail). Срокът за въпросите е до 31.10.2017г.

Всички отговори ще можете да видите тук, както и ще бъдат разпространени чрез профилите в социалните медии на Европейската комисия в България и на Младежкия екип Европа.

Допуснатите до интервю ще бъдат обявени пак тук  между 10.11.2017г. и 13.11.2017г., както и ще се свържат директно с тях по имейла. Така че проверявайте си имейлите! 

Интервютата се предвиждат в периода 13.11.2017г. – 22.11.2017г. Датите ще бъдат допълнително уточнени.

Очаквайте резултатите от конкурса и имената на победителите между 27.11.2017 г. и 30.11.2017г.

Източник: ec.europa.eu/bulgaria/events/tej2018_competition_bg

 

Документи: 
 

Зелена светлина за Европейската прокуратура

5/10/2017 г., Страсбург

ЕП дава зелена светлина за Европейската прокуратура

Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването и повдигането на обвинения срещу извършители на престъпления срещу бюджета на ЕС.
Понастоящем само националните власти могат да разследват и повдигат обвинения за измами, свързани с европейски средства. Такива са например умишлени злоупотреби със структурните фондове на ЕС или трансгранични измами с ДДС. Тяхната юрисдикция обаче се разпростира само в рамките на националните граници.
 
Европейската прокуратура ще позволи бърз обмен на информация, координирани полицейски разследвания, бързо замразяване и конфискуване на активи, както и арестуване на заподозрени зад граница. Тя ще сътрудничи тясно с агенцията за криминално правосъдие на ЕС Евроджъст и офиса за борба с измамите ОЛАФ, за да осигурят по-успешното преследване и възстановяване на средствата, загубени от измами.

Цитат

Докладчикът на Парламента Барбара Матера (ЕНП, Италия) каза: „Благодарение на Европейската прокуратура, която ще обедини усилията на националните прокуратури в един европейски орган, ще се справим с недостатъците на некоординираните национални разследвания на злоупотребите със средства на ЕС. Надявам се, че в бъдеще правомощията на Европейската прокуратура ще бъдат разширени и до трансгранични престъпления като тероризъм и трафик на хора.“ 

Следващи стъпки

След като Парламентът даде своето съгласие, Съветът официално може официално да приеме регламента относно Европейската прокуратура. Очаква се тя да започне работа през 2020 или 2021 г.

Бързи факти

Европейската прокуратура ще бъде създадена по процедурата за засилено сътрудничество между 20 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Италия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Испания. Другите държави членки могат да се присъединят по всяко време.

Главният офис на Европейската прокуратура ще бъде в Люксембург с главен прокурор и прокурори от всички участващи държави. Те ще ръководят ежедневните криминални разследвания, извършвани от делегирани прокурори в държавите членки.

На 5 юли 2017 г. Парламентът прие общите определения на престъпления, свързани с измама, които ще попадат под юрисдикцията на Европейската прокуратура. Списъкът може да бъде разширен в бъдеще, за да бъде включен например тероризмът.

 

Създаването на Европейската прокуратура (пленарен подкаст)

Дума на деня: Европейска прокуратура

Съобщение за медиите на Съвета относно постигането на съгласие за създаването на Европейска прокуратура (08.06.2017 г.)

Съобщение за медиите на Европейската комисия относно Европейската прокуратура (08.06.2017 

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес364
mod_vvisit_counterВчера701
mod_vvisit_counterТази седмица3524
mod_vvisit_counterМиналата седмица3929
mod_vvisit_counterТози месец12934
mod_vvisit_counterМиналият месец21120
mod_vvisit_counterОбщо492118

Your IP: 54.224.203.224
bestkinky.com hard-extreme.com