Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Авторитетното издание Toute l'Europe нареди българския еврокомисар Мария Габриел сред 10-те най-влиятелни европейки

София, 9 март 2018 г.

Авторитетното електронно издание Toute l'Europe, отразяващо функционирането на ЕС и актуални теми от европейския дневен ред, публикува портрети на жени, които определя като най-влиятелните в Европа, чиято работа си струва да бъде следена през 2018 г. Българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел намира своето място в челната петица сред жени, изявени партийни лидери, министър-председатели, депутати и комисари. Изданието отбелязва, че техните решения могат да променят значително посоката на европейската политика в следващите няколко месеца.

Българският еврокомисар е определена като "диригент на цифровия единен пазар". Правейки преглед на кариерата й като успешен евродепутат в два последователни мандата и сега като еврокомисар, Toute l'Europe посочва, че тя е заела комисарския пост в ключов момент. Европейската комисия си е поставила 2018-та година като крайна цел за финализиране на преговорите по законодателните предложения в обхвата на цифровия единен пазар, но в  същото време много от предложенията са на ранен преговорен етап. Изданието посочва още, че сред направените от българския еврокомисар ключови предложения са тези, свързани с реформата на авторското право, засилването на законодателството относно неприкосновеността на личния живот онлайн, както и регулирането на уеб гигантите.

Пълният текст на публикацията можете да намерите тук:

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-dix-europeennes-a-suivre-en-2018.html

 

Източник: Европейската комисия

 

 

Мария Габриел представи цифрова стратегия за жените в технологиите

 
София, 8 март 2018 г.
 
Българският еврокомисар Мария Габриел представи цифрова стратегия за жените в технологиите
 
На днешния Международен ден на жените, българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел очерта стратегията си за прилагане на действия, които да улеснят увеличаването на участието на жените в цифровия сектор. Действията ще се съсредоточат върху три основни области: борба със стереотипите, насърчаване на цифровите умения и образование, застъпничество за повече жени предприемачи. Инициативата за жените в сферата на цифровите технологии ще продължи през 2018 г. и 2019 г.
 
"Бъдещето на Европа ще бъде цифровизацията и от нас зависи тя да обхване всички. Жените и момичетата не бива да се изключват от цифровата трансформация на нашата икономика и нашето общество. Програмата ни за жените в сферата на цифровите технологии ще цели предоставянето на възможности, овластяването, насърчаването и стимулирането на жените и момичетата да преодолеят цифровото разделение между половете", коментира комисар Мария Габриел.
 
За реализиране на включените в стратегията мерки относно стереотипите, комисар Габриел е решена да работи за насърчаване на успешните модели за подражание в сектора, което би допринесло повече момичета да решат да се обучават в информационни и комуникационни технологии. Според комисаря е нужна и промяна в медийното представяне на образа на жените, поради което възнамерява да работи с националните регулаторни органи в областта, за да се оцени ситуацията и се съберат най-добрите практики за насърчаване на равенството между половете в аудиовизуалните медии. Тя също ще използва инструменти като програма МЕДИА за насърчаване на разнообразието във филмовата индустрия и ще популяризира ролеви модели в сектора на технологиите чрез учредяването на награди. Освен това българският еврокомисар стартира и кампания "No Women, No Panel", която има за цел да увеличи видимостта на жените експерти и се повиши информираността относно потенциала на жените в сектора на технологиите.
 
По отношение на втория елемент от стратегията – образованието и обучението за придобиване на цифрови умения, комисар Мария Габриел подкрепя действия като Европейската седмица на кодирането, която тази година впечатли с факта, че 46% от участниците бяха жени. Българският еврокомисар се ангажира да насърчи все по-голямото участие в специализираната европейска седмица и до 2020 година тя да достигне до не по-малко от 50% от всички училища в Европа. За реализиране на мерките по този приоритет, комисарят възнамерява да насърчи включването на повече компании и организации в европейската Коалиция за цифрови умения, които да обучават момичета и жени в цифрови умения. Друго нейно намерение е да работи по-тясно с дигиталните шампиони във всяка държава-членка в търсене на добри практики за цифрови умения за жените.
 
Що се отнася до третия аспект, комисар Мария Габриел ще предприеме мерки за насърчаване на предприемачеството сред жените в цифровия сектор, започвайки от вече съществуващи инициативи, като например европейската общност WeHubs, подкрепяща жените предприемачи. Наградата на ЕС за жени-новатори признава постиженията на жени предприемачи и вдъхновява другите да следват стъпките им, като занапред комисарят ще насочи вниманието си върху равенството между половете в областта на киберсигурността. За тази цел тя ще предприеме инициативи, които могат да бъдат приложени чрез съвместни действия на  изследователските общности и бизнеса.
 
"Неравенството между жените и мъжете в цифровия сектор е причина за тревога, тъй като се очаква до 2020 г. в Европа да има голям недостиг на цифрови умения. Насърчаването на участието на жените в тази област и изграждането на балансиран по пол технологичен сектор ще играят важна роля за стимулиране на иновациите и икономически ползи за европейската икономика", коментира още българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
 
Източник: Европейската комисия
 
 
 

Процедури за установяване на нарушение от месец март 2018 г.

 

София, 8 март 2018 г.

Процедури за установяване на нарушение от месец март 2018 г.

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България с искане да приведе разпоредбите си за данъка върху добавената стойност (ДДС) в съответствие с правото на ЕС.

Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС. Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС,Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Отделно от това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

Източник: Европейската комисия

 

Финансови технологии: ЕК предприема действия за по-конкурентоспособен и иновативен финансов пазар

София, 8 март 2018 г.

Финансови технологии: Комисията предприема действия за по-конкурентоспособен и иновативен финансов пазар

Европейската комисия представи план за действие по отношение на възможностите, които технологичните иновации разкриват в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии).

Планът има за цел да даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в облак“, като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се улесни достъпът на нови участници. Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и новите участници на пазара. В допълнение Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел отбеляза: "Цифровите технологии въздействат цялостно върху икономиката — в еднаква степен и върху гражданите, и върху бизнеса. Технологии като блок-веригите могат радикално да променят финансовите услуги и други сектори. От нас се изисква да създадем подходяща уредба, която дава свобода за развитието на иновациите, но същевременно контролира рисковете и защитава потребителите".

В представения днес план за действие са очертани 23 стъпки, които спомагат за разпространението на иновативните бизнес модели, подпомагат навлизането на новите технологии, повишават киберсигурността и целостта на финансовата система.

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес120
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица120
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15936
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607182

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com