Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on chip cialis facebook

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ COMM/SOF/ED/2018-2020

ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ „EUROPE DIRECT“ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации“ и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането на комуникационни дейности за ЕС чрез информационен център „Europe Direct“.

Крайна дата на представяне на предложенията: 07/07/2017 г. 
 
 
М
ясто: 
Представителство на Европейската комисия в България, ул. „Г. С. Раковски” 124, София 1000
 

 

 

Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации“ и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането на комуникационни дейности за ЕС чрез информационен център „Europe Direct“.

Целта на настоящата покана е изграждане на мрежа от информационни центрове „Europe Direct“, които ще се ангажират с теми на Европейския съюз (ЕС) от значение за обществеността на местно и регионално равнище, ще насърчават диалога по въпроси на ЕС и ще си сътрудничат с други информационни мрежи и звена за контакт на ЕС или местни информационни мрежи.

Одобрените заявители ще могат да получат безвъзмездни средства за финансиране на конкретна дейност и техническа помощ за осъществяването на тези комуникационни дейности. Максималният размер на безвъзмездните средства варира от минимум 18,900 евро годишно до максимум 25,450 евро годишно. Представителството на Европейската комисия в България ще подпише тригодишно рамково споразумение за партньорство с избраните партньори, като очаква да съфинансира между 11 и 14 предложения.


Заявленията се изпращат на следния адрес:

Представителство на Европейската комисия в България
Ул. „Г. С. Раковски” 124, София 1000
Отдел „Информация и комуникация”
Моля да не се отваря от вътрешната пощенска служба.

  • по пощата, пощенското клеймо служи за доказателство за датата на изпращане, до 07.07.2017 г. включително;
  • лично, счита се за получено от получаващата страна на датата на получаване, 07.07.2017 г., до 17.30 ч.;
  • чрез куриерска служба, датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане, до 07.07.2017 г. включително.

Отговори на въпросите, получените единствено писмено на посочената по-долу електронна поща и до 30.06.2017 г. включително, ще бъдат публикувани на: http://ec.europa.eu/bulgaria

Ел. поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За повече информация и изтегляне на всички документи от поканата посетете сайта на Европейската комисия в България:

http://ec.europa.eu/bulgaria/events/pokana-za-predstaviane-na-predlozhenia-comm-sof-ed-2018-2020_bg
 

 

 

Сбогом, Роуминг!

Какво се промени вчера - 15 юни 2017 г.? Роуминг таксите в ЕС отпаднаха!
Вижте инфографика на Европейската комисия с най-важното по темата:

 

 

ЕП за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите

ЕП за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите

 

‒         Изясняване на отговорността за онлайн платформите;

‒         Равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;

‒         По-строги мерки срещу фалшивите новини и незаконните практики и онлайн съдържание.

 

Онлайн платформите увеличават избора за потребителите, но сегашната правна рамка трябва да бъде актуализирана за цифровата ера.

 

За да се насърчи защитата на потребителите и неприкосновеността на личния им живот, като същевременно се развие пълният потенциал на онлайн платформите, евродепутатите настояват ЕК:

 

‒         да разгледа възможните грешки и злоупотреби при използването на алгоритми, за да се избегне дискриминация, нелоялни практики или нарушаване неприкосновеността на личния живот;

 

‒         да предостави насоки, за да може онлайн платформите да изпълняват своите отговорностите и да спазват правилата;

 

‒         да създаде еднакви условия на конкуренция за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;

 

‒         да определи и допълнително изясни процедурите за уведомяване и сваляне на незаконно онлайн съдържание и стоки;

 

‒         да разгледа възможността за допълнителна законодателна намеса с цел ограничаване на препредаването и разпространението на лъжливо съдържание.

 

Онлайн платформите трябва да предприемат мерки, за да гарантират неприкосновеността на личния живот на потребителите и точността на информацията:

 

‒         да се борят с незаконните стоки и съдържане чрез регулаторни мерки или саморегулиране (например чрез проследяване на нарушители, мониторинг за неподходящо или незаконно в съдържание уеб страници);

 

‒         да се борят с разпространението на фалшиви новини, като се предоставят на потребителите инструменти за изобличаването им, така че потребителите да са наясно, че определено съдържание е невярно;

 

‒         да информират потребителите относно точния характер на събираните данни и начина, по който те ще се използват;

 

‒         да гарантират анонимността на потребителите, когато личните данни се обработват от трети страни;

 

‒         да предлагат на потребителите ясни, изчерпателни и справедливи условия, като избягват сложна терминология.

 

Цитати

 

Хена Виркунен (ЕНП, Финладния): заяви: „Трябва да насърчим развитието на онлайн платформите в Европа и да укрепим способността на европейските платформи да се разширяват и конкурират в световен мащаб. Еднаквите условия, благоприятната за иновации среда и надеждната инфраструктура са ключът към успеха. Също така доверието на потребителите е от жизненоважно значение за процъфтяващата икономика на цифрови платформи“.

 

Филип Жювен (ЕНП, Франция) коментира: „С този текст искахме да се справим със съществените въпроси, повдигнати от икономиката на онлайн платформите: нейната точна дефиниция, кой е отговорен за онлайн платформите, нелоялните практики и необходимостта от адаптиране на нашите закони към онлайн света. ЕС трябва да разработи глобална стратегия и амбициозна визия. Трябва да имаме европейски лидери, които са способни да се заемат с американските и азиатски гиганти“.

 

 
 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетият текст скоро ще бъде достъпен тук (15.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Видеозапис на дебата (14.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

EbS+ (14.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Аудиовизуални материали за професионалисти

 

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

 

Инвестиционният план на ЕС – Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да:

 

‒         работи по-добре за по-слабите региони в ЕС;

‒         се съсредоточи повече върху по-рискови инвестиции в бъдещето;

‒         се концентрира повече върху инвестиции, които в противен случаи не биха получили подкрепа.

 

Евродепутатите настояват ЕФСИ да гарантира географското равновесие в ЕС, подкрепата за по-малки компании и рисковите иновативни инвестиции.

 

Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите свързани с енергетика съставляват 46% от общото финансиране по линия на ЕФСИ, докато към социалната инфраструктура, здравеопазването и образованието са насочени едва 4% от одобреното финансиране.

 

Целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции е да гарантира допълняемост, като помага за преодоляването на неефективности на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, които не биха позволили осъществяването на определен проект без помощта на фонда. Евродепутатите искат да се дефинира ясно концепцията за допълняемост, за да се гарантира, че подкрепените проекти са иновативни, следователно крият повече инвестиционни рискове от тези, които обикновено се финансират от Европейската централна банка (ЕЦБ).

 

Малките и трансгранични проекти не разполагат с достатъчна подкрепа от ЕФСИ. Евродепутатите смятат, че ЕЦБ и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) следва да насърчават ползването на инвестиционни платформи, като обединяват малки проекти и предоставят техническа помощ, за да се постигне географска и тематична диверсификация на инвестициите.

 

Незаконодателната резолюция беше приета с 477 гласа „за“ срещу 105 „против“, 35 „въздържал се“.

 

Следващи стъпки

 

След окончателното гласуване на доклада по собствена инициатива за приложението на ЕФСИ евродепутатите ще се съсредоточат върху текущите тристранни преговори с държавите членки и Комисията относно разширяването на фонда.

 

Бързи факти

 

ЕФСИ, управляван от Европейската инвестиционна банка, първоначално бе създаден за период от 3 години с цел да мобилизира най-малко 315 млрд. евро за допълнителни инвестиции в реалната икономика. ЕК предложи срока на действие на инвестиционния фонд да бъде удължен до края на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

 

 
 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетият текст скоро ще бъде достъпен тук (15.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Профил на докладчика: Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Профил на докладчика: Удо Булман (С&Д, Германия)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и структурни фондове: Допълване или противоречие?

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Процедурно досие, съдържащо всички документи

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес91
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1627
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19950
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410198

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com