Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Информационно турне на тема “Моите права в Европа“

сн. интернет-сайт на Община Бургас
От днес (22 юли) до събота (26 юли) под егидата на Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе Информационно турне на тема “Моите права в Европа“. 
 
Инициативата ще се проведе в различни градове на българското Черноморие. На разположение на гражданите ще бъдат информационни щандове, където те могат да получат отговори на своите въпроси, свързани с правата, гарантирани от Европейският съюз. За допълнителна информация ще бъдат осигурени материали по различни теми. Ще се провеждат и редица интерактивни игри, които ще изпитат познанията на посетителите за Европа. За отличилите се са подготвени много награди. Освен тях, на 26 юли от 9 до 19 ч на Централен плаж в Бургас ще бъде организиран турнир по плажен волейбол.
 
В турнето ще участват представители на Център за развитие на човешките ресурси, Комисия за защита на потребителите, Европейски потребителски център, Творческа Европа и Европа за гражданите, както и Младежки екип Европа.
 
Програмата на турнето е следната:
 
  • 22 юли  от 17 до 21 ч. – Поморие, до читалището;
  • 23 юли от 17 до 21 ч. – Созопол, срещу общината;
  • 24 юли от 17 до 21 ч. – Камено, на площада;
  • 25 – 26 юли от 17 до 21 ч. – Бургас, Морска градина.

 

Източник: Европейската комисия

22 юли 2014

 

Доклад на ЕК за борбата с измамите: значителен напредък, но са необходими повече усилия

Съгласно годишния доклад на Европейската комисия относно защитата на финансовите интереси държавите членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства. Въпреки това Комисията е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Поради това в годишния доклад относно защитата на финансовите интереси се препоръчва, наред с другото, държавите членки да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.

Съгласно доклада положителен е фактът, че на национално равнище е отбелязан добър напредък по отношение на прилагането на нови правила и политики, които ще засилят борбата срещу измамите в идните години. Наред с това през последните 5 години на равнището на ЕС е отбелязан значителен напредък в изграждането на по-стабилна среда за борба с измамите. След цялостното им разгръщане тези инициативи могат да намалят значително равнището на измамите.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета заяви: През последните пет години Комисията изведе борбата с измамите на ново равнище. Представените от нас строги и амбициозни нови правила, инициативи и рамки ясно показват решимостта ни да защитим парите на гражданите от измамници. Сега е време държавите членки да задълбочат своя принос. Те трябва да укрепят усилията си за предотвратяване, разкриване и преследване на тези, които се опитват да ощетят бюджета на ЕС.

Според доклада броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, леко е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 г. По отношение на разходите 248 милиона евро от средствата на ЕС са били засегнати от измами, което се равнява на 0,19 % от разходната част на бюджета. Спрямо предходната година, когато са били засегнати 315 милиона евро, това представлява спад от около 21 %. По отношение на приходите предполагаемите или установените измами възлизат на 61 милиона евро, което се равнява на 0,29 % от сумата на събраните през 2013 г. традиционни собствени ресурси. Спрямо предходната година (със 77,6 милиона евро засегнати от измами) тук също е отбелязан спад от 21 %. Въпреки че общото финансово отражение на измамите, засягащи европейски средства, е намаляло през миналата година, броят на докладваните случаи на измами при разходването на средства на ЕС се е увеличил в сравнение с предходната година. Това може да е резултат от по-строгите мерки за разкриване на измами на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. То също така може да е признак за по-добро докладване на измамите от някои държави членки.

Контекст

Съгласно член 325 от Договора Комисията трябва да изготвя годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС, в който се посочват приетите мерки за борба с измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. Подробното описание на равнището на измамите, докладвани от държавите членки в рамките на целия бюджет на ЕС (т.е. в приходната и разходната му част), спомага и за установяването на най-рисковите области, което от своя страна позволява да се определят необходимите действия на европейско и национално равнище.

Наред с данните за докладвани измами и нередности, възстановяване на суми и финансови корекции и степента на докладване в държавите членки, всяка година в доклада се отделя по-специално внимание на конкретна област. В тазгодишния доклад се представя напредъкът на държавите членки при създаването на националните Координационни служби за борба с измамите съгласно изискванията на новия регламент за OLAF. Целта на Координационните служби за борба с измамите е активно сътрудничество и обмен на информация с OLAF, а оттам и по-добра съвместна борба с измамите.  Докладът съдържа подробна информация за държавите членки, които вече са създали Координационна служба за борба с измамите, и призовава останалите държави членки да направят това до края на годината.

В публикувания днес доклад се описва подробно и големият брой инициативи, предприети от Комисията през 2013 г. по отношение на измами, засягащи бюджета на ЕС. Тези мерки се основават на интензивната програма за борба с измамите, прилагана от Комисията през последните пет години. Освен изпълнението на новата стратегия на Комисията за борба с измамите (IP/11/783) през 2013 г. бе отбелязан значителен законодателен напредък, включващ:

  • предложението на Комисията за създаване на Европейска прокуратура (IP/13/709). Тази нова институция значително ще подобри разследването и преследването на престъпления, засягащи бюджета на ЕС в Европа;
  • новия регламент за OLAF, който влезе в сила и допринесе за засилване на разследващите дейности на OLAF (MEMO/13/651);
  • значителния напредък от институционална гледна точка във връзка с предложението на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС чрез наказателното право (IP/12/767). Посредством хармонизирането на определенията на престъпленията срещу бюджета и въвеждането на минимални санкции, които се прилагат за тези престъпления, предложението може значително да спомогне за по-добра защита на средствата и възпиране на измамниците.

За повече информация

Докладът е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Уебстраница на комисаря на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета:              
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Следете съобщенията на Комисар Шемета в Twitter: @ASemetaEU

 

Източник: Европейската комисия

17 юли 2014

 

ЕП гласува включването на Литва в Еврозоната

Образец на монета от едно евро от Литва ©BELGAIMAGE/AFP/P.MALUKAS

Литва трябва да приеме еврото от 1 януари 2015 година. Това е записано в приетата в сряда от Европейския парламент резолюция. Позицията на ЕП съвпада с препоръките на Европейската комисия и с позицията на Съвета от юни тази година.

Резолюцията беше приета с 545 гласа „за“, 116 „против“ и 34 „въздържал се“. В документа е записано, че ЕП подкрепя присъединяването на Литва към Еврозоната на 1 януари 2015 година.

„Това е добра новина за Литва, за балтийските държави и за стабилността на Европа. От 2006 г. насам бе извършена много работа за постигането на ниска инфлация, стабилен валутен курс, нисък бюджетен дефицит и приемливо съотношение между дълг БВП. Нека поздравим Литва за влизането ѝ в Еврозоната!“, заяви докладчикът Вернер Ланген (ЕНП, Германия).

Членовете на Европейския парламент приветстват факта, че Литва изпълнява всички критерии за присъединяване към Еврозоната: средномесечна инфлация за последните 12 месеца от 0,6% (доста под референтната стойност от 1,7%); консолидиран държавен дефицит през 2013 г. в размер на 2,1% от БВП (при референтна стойност от 3%) и брутен публичен дълг от 39,4% от БВП (доста под референтната стойност от 60%).

Литва ще стане 19-тият член на Еврозоната след Латвия (2014 г.), Естония (2011 г.), Словакия (2009 г.), Кипър и Малта (2008 г.), Словения (2007 г.), Гърция (2001 г.) и Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Франция и Финландия (1999 г.).

Следващи стъпки

Европейският парламент има консултативна роля в процеса на проверка на готовността на страните за присъединяване към Еврозоната. Последната дума по въпроса ще има Съветът по общи въпроси, който ще заседава по темата на 23 юли.

 

Източник: Европейски парламент

16 юли 2014

 

ЕП одобри четиримата кандидати за членове на Европейската комисия

Изслушвания на комисарите(от ляво на дясно и отгоре надолу): Фердинандо Нели Ферочи, Яцек Доминик, Мартин Райшертс, Юрки Катайнен ©EP

Европейският парламент одобри четиримата кандидати за членове на Европейската комисия, които заемат местата на онези комисари, които вече са евродепутати. Те ще заемат новите си постове до края на мандата на настоящата Европейска комисия, който изтича в края на октомври тази година.

Европейският парламент одобри „анблок“ четиримата кандидати за членове на Европейската комисия с 421 гласа „за“, 170 „против“ и 32 „въздържал се“. Съгласно Правилника за дейността на ЕП, номинираните за членове на Европейската комисия в понеделник бяха изслушани от парламентарните комисии, съответстващи на техните области на компетентност.

Кандидатите и техните портфейли

Юрки Катайнен (Финландия) ще замени Оли Рен и ще отговоря за икономическите и паричните въпроси.

Фердинандо Нели Ферочи (Италия) ще замени Антонио Таяни и ще отговаря за промишлеността и предприемачеството.

Мартин Райшертс (Люксембург) ще замени Вивиан Рединг и ще отговаря за правосъдието, основните права и гражданството.

Яцек Доминик ще замени Януш Левандовски и ще отговаря за бюджета и финансовото планиране.


Следващи стъпки

Съвсем скоро се очаква Европейският съвет окончателно да одобри четиримата кандидати за членове на Европейската комисия. Всички документи, свързани с изслушванията в парламентарните комисии, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответните комисии.

 

Източник: Европейски парламент

16 юли 2014

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес254
mod_vvisit_counterВчера550
mod_vvisit_counterТази седмица3872
mod_vvisit_counterМиналата седмица4487
mod_vvisit_counterТози месец18731
mod_vvisit_counterМиналият месец30503
mod_vvisit_counterОбщо666832

Your IP: 54.80.189.255
bestkinky.com hard-extreme.com