Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Парламентът гласува пакет от реформи за по-силни банки в ЕС

 

Страсбург, 16 април 2013 г.

                                                                                                                    

Парламентът гласува пакет от реформи за по-силни банки в ЕС

От 1 януари 2014 г. банките в ЕС ще бъдат по-силни. С промени, гласувани от Европейския парламент във вторник, бе сложен таван на бонусите на банкерите, за да се ограничи спекулативното поемане на риск, увеличиха се изискванията за провизии, за да се гарантира по‑успешното справяне с кризисни ситуации, и бе засилен банковият надзор. Най-пълният досега пакет от банкови реформи има за цел да засили растежа, като улесни отпускането на заеми за малките фирми, които са двигател за реалната икономика.

„Новите правила са най‑всеобхватните в банковата регулация на ЕС досега. Те касаят всички 8200 европейски банки и трябва да служат като основа за банковия съюз. Единният контролен механизъм ще бъде покривът. Сега предстои да добавим стените — регулаторната рамка за банките и гаранционните схеми за депозитите. Като законодатели, ние не регулираме нивата на възнагражденията. Правилата за бонусите на банкерите ще донесат по-голяма справедливост и прозрачност и промяна в банковата култура“, заяви докладчикът Отмар Карас (ЕНП, Австрия).

Таван на бонусите

За да се ограничи спекулативното поемане на риск, съотношението между заплатите и бонусите на банкерите ще бъде ограничено до 1 : 1 или максимум 1 : 2 — за което ще бъде необходимо одобрението на 66% от акционерите, притежаващи половината акции или на 75% от гласовете — при липса на кворум.

За да се стимулират банкерите да отчитат в по‑висока степен дългосрочната визия за развитието на техните институции, минимум 25% от бонуса, надвишаващ 100% от заплатата, ще бъде разсрочен за 5 години.

Капиталови изисквания и буфери

Банките от ЕС ще бъдат задължени да отделят повече и по-качествен капитал, като буфер срещу трудни периоди — 8% капитал с високо качество, половината от който да бъде капитал от първи ред, с най-високото качество и с най-малък риск (двойно увеличение спрямо сегашните изисквания за капитал от първи ред). Този капитал трябва да бъде достатъчно ликвиден, т.е. лесно конвертируем в пари в брой, за да се плати на вложители и кредитори при спешни случаи.

 

Банките ще трябва да наложат и „предпазен капиталов буфер“, който да абсорбира загубите и да запазва капитала, както и „антицикличен капиталов буфер“, който да позволява натрупване на достатъчна капиталова основа в период на икономически растеж, за да може да продължава предлагането на кредити по време на кризисни периоди.

Отпускане на заеми за реалната икономика

За да се подсигури отпускането на заеми за малките и средни предприятия (МСП), новите стандарти ще намалят номиналния риск, с който се оценяват тези заеми. Това, от своя страна, ще намали капитала, който трябва да се провизира за тях.

Разкриване и контрол

Новите правила ще изискват от банките да декларират приходите си, платените данъци и получените субсидии, оборота и броя на служителите си държава по държава. От 2014 г. тези показатели трябва да бъдат предоставяни на ЕК, а от 2015 г. трябва да бъдат обществено достояние.

Банките ще бъдат контролирани от надзорните институции в страните членки на ЕС, в сътрудничество с Европейската банкова служба (EBA), чиито правомощия ще бъдат разширени.

Регламент и директива

Пакетът съдържа Регламент за капиталовите изисквания (CRR), както и 4-то издание на Директивата за капиталови изисквания (CRD IV).

CRR включва първия самостоятелен набор от правила за банков надзор, отнасящи се пряко до всички банки в ЕС. Той ще помогне да се гарантира във всички страни членки спазването на международните стандарти за капиталова адекватност Basel III.

CRD IV предоставя на страните членки известна гъвкавост, като например да изискват от националните банки по‑големи буфери от законовите изисквания, за да може да бъдат защитени например от сривове в цените на недвижимите имоти.

CRR беше одобрен с 595 гласа „за“, 40 „против“ и 76 въздържали се. CRD IVбе подкрепен от 608 депутати, 33 гласуваха „против“ и 67 се въздържаха.

Следващи стъпки

Новите правила трябва да бъдат формално одобрени от Съвета, за да могат да влязат в сила от 1 януари 2014 година.

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1‑во четене

Допълнителна информация (12.04.2013 г.)

Доклади

Законодателно досие (CRD IV)

Законодателно досие (CRR)

Прессъобшение след заключителния триалог

Прессъобщение след гласуването (14.05.2012 г.)

Семинар за журналистите (линк, активен след 19,00 ч.)

 

 

За контакти: Дойчин Чолаков, Пресаташе

Doichin.Cholakov@europarl.europa.eu

телефони: (32-2) 28 42 303 (BXL)
(32) 498 983 986

(32-2) 28 49 25 3 (BXL)
(33-3) 88 17 46 08 (STR)
(33) 38 81 72 90 1 (STR)

 

Интернет страница на пресслужбата на ЕП

 

Отново рекорден интерес по процедура на ОПАК

 

Общо 187 проектни предложения получи Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общинските администрации. ОПАК ще финансира проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2,5 млн. лв.

Процедурата е по приоритетна ос I“Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации можеха да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

Високият интерес от страна на местната власт е показателен за намерението на общините да подобрят процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Целта на процедурата е да подпомогне постигането на синхрон между разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните и регионални приоритети и стратегии. Това трябва да стане още на етап планиране, и да бъде продължено при самото разработване, изпълнение и отчитане.

За по-голяма прозрачност и разясняване на изискванията за кандидатстване по процедурата през февруари екипът на ОПАК проведе информационна кампания във всички райони за планиране.


Източник: Министерство на финансите, Дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Стажове в Европейската комисия

Всяка година Европейската комисия набира стажанти за период от пет месеца, с начало на стажа през месеците март и октомври. Възможни са два вида стаж – за преводачи (към Генерална дирекция "Преводи" в Люксембург) и общи административни стажове (към някои от Генералните дирекции на Комисията в Брюксел, представителство на Комисията в държава-членка или делегация на Комисията в трета страна). Изискването към кандидатите е да имат завършено висше образование (степен Бакалавър).

 

Пряко предаване на международна конференция с участието на Европейския омбудсман

На 23 април (вторник) от 10,30 часа в Информационния център на ЕС (ул. „Московска“ 9) ще се състои пряко предаване на международна конференция с участието на европейския Омбудсман Никифорос Диамандурос и Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, като и на Вивиан Рединг и Марош Шевкович, заместник-председатели на Европейската комисия, по повод Европейската година на гражданите. Прякото предаване ще бъде последвано и от публична дискусия по темата. Събитието се организира от Информационното бюро на Европейския парламент в България със съдействието на Представителството на Европейската комисия.

Никифорос Диамандурос, заедно с Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, Вивиан Рединг и Марош Шевкович, заместник-председатели на Европейската комисия, ще споделят своята визия за Европа на гражданите. Сред говорителите на форума са и шестима високопоставени представители на неправителствения сектор от Европейския съюз. Събитието в Брюксел събира международна аудитория от експерти, представители на гражданския сектор, водещи журналисти.

Форумът ще бъде предаван пряко в 27-те държави членки на ЕС.

Представители на българските институции, неправителствения сектор, медиите, студенти и граждани са поканени да се включат в последващата публична дискусия. Изразените мнения и зададените въпроси по време на форума ще бъдат предадени на екипа на Европейския омбудсман, за да бъдат включени в препоръките, които той ще подготви по отношение на Европейската година на гражданите.

За контакти:

Информационно бюро на Европейския парламент за България:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. тел. (02) 985 35 45

Европейски Парламент, лого

 
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес111
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3221
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16656
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373071

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke