Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Днес влиза в сила на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Изявление на комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг относно влизането в сила на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
„Днес е важен ден за пациентите в Европейския съюз. От днес действащото законодателство на ЕС утвърждава правото на пациентите да се лекуват в други страни от Съюза, като разходите им за това трябва да бъдат възстановявани.Към днешна дата всички държави от ЕС трябваше да са транспонирали в националното си законодателство Директивата за трансгранично здравно обслужване, приета преди 30 месеца.
Тази директива дава права на пациентите: по-голям избор на здравни услуги, повече информация, по-лесно признаване на рецепти в чужбина. Въвеждането на директивата е добре дошло и за европейските здравни системи, тъй като води до подобряване на сътрудничеството между страните членки относно оперативно съвместимите инструменти за електронно здравеопазване, използването на оценки на здравни технологии и обединяването на специализирани познания.
За да могат пациентите да се възползват от правата, дадени им от законодателството на ЕС, то трябва да бъде правилно транспонирано и прилагано. Комисията оказва голяма подкрепа на страните членки в периода на транспониране на директивата. Сега призовавам всички страни членки да изпълнят задълженията си и изцяло да транспонират тази директива. Комисията внимателно ще следи този процес, ще оказва по-нататъшна помощ и, когато е необходимо, ще предприема подходящи действия. “
Източник: Европейска комисия
25.10.2013 г.
 

Конкурс за участие в Младежки Екип Европа

Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа

Защо да участвам?

  • Имам желание да науча повече неща за Европейския съюз
  • Имам желание да бъда част от мрежа на млади и активни студенти
  • Имам желание да придобия практически опит като говоря пред публика, участвам активно в събития, реализирам идеите си и т.н.
  • За да мога чрез участието ми в различни дейности, да се ориентирам по-правило в бъдещите ми планове за развитие

 По-добре да не участвам, ако:

  • Нямам време за странични дейности (извън-университетски дейности)
  • Не обичам да се запознавам с нови хора и да установявам нови и полезни контакти
  • Няма да бъда активен и по-добре да не заемам мястото на други желаещи
  • Нямам време за глупости :-)

Срок за участие: 12.11.2013 г., 23:59 ч.

Кандидатства се само по имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Въпроси и отговори

Срок за задаване на въпросите - до 5.11.2013 г.

Последните отговори ще бъдат публикувани на 8.11.2013 г. най-отдолу тук: 

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/te_speakers_bg.htm

За да прочетете условията на конкурса и изтеглите заявката за участие посетете сайта на Представителството на ЕК в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181013_tej_bg.htm

Какво е Младежки Екип Европа ( Team Europe Junior )? 

Младежки Екип Европа (Team Europe Junior) е комуникационен проект на Европейската комисия, който е иницииран и се осъществява от представителството на Европейската комисия в България.  Чрез национален конкурс, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството, през февруари 2011 година, за първи път, в България, беше създаден екип от активни студенти – обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми, които имат познания за ЕС и доброволческо желание да участват в разнообразните комуникационни дейности на Европейската комисия в България и на информационната мрежа Европа Директно (Europe Direct) в България. Общият брой на участниците в този екип до момента е 68. 
 
Студентите участват в рамките на една година от включването си в екипа и в други инициативи на Европейската комисия. Те са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии. 
 
Какви са дейностите на младежкия екип? 
 
Дейностите на екипа са в областта на комуникацията за Европейския съюз, координират се директно от Европейската комисия и се случват основно в България в рамките на една година от приключването на конкурса и на определянето на новите членове на екипа. 
 
Основната задача на младежкия Екип Европа е по повод на Деня на Европа, 9 май, да участват в инициативата на Европейската комисия "Отново на училище" в България. 
 
По време на специален час на класа, посветен на ЕС и на Европа, младежкият Екип Европа представя презентации по европейски въпроси в училищата, които студентите са завършили. Изискване към членовете на екипа е да разказват за този свой опит и за своите доброволчески информационни дейности към Европейската комисия по време на други свои комуникационни изяви. 
 
Студентите от екипа преминават през професионално обучение за умения по комуникация и са наградени с информационно посещение на Европейската комисия в Брюксел. В края на годината от своето участие те получават от Европейската комисия и сертификати за участие в младежкия Екип Европа. 
 

Европейска помощ за България за справяне с бежанската криза

България получава материална помощ по линия на Европейския Съюз, която ще подсили способността на националните власти да се справят с притока на бежанци от войната в Сирия. Подкрепата е предоставена от Словакия, Унгария, Словения и Австрия и е координирана от Европейската комисия. Тя включва над 2000 легла и матраци, над 4200 одеяла и други предмети от първа необходимост, като чаршафи, кърпи, кухненски пособия и прибори.
Тази помощ достига България през Механизма за гражданска защита на ЕС, който беше активиран от националните власти на 16 октомври. От този момент, Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия работи с участниците в Механизма, за да получи България помощта, от която се нуждае в момент на безпрецедентно претоварване на националния капацитет.
"Благодаря на страните, които предложиха подкрепа в такъв кратък срок. България прави каквото може, за да се справи с притока на бежанци. Помощта, предоставена от Европейската комисия и страните-членки е доказателство, че България не е сама в този труден момент," каза Кристалина Георгиева, европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.
Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия осигури обмен на информация в реално време между страните-членки. Помощта от Словакия и Унгария вече пристигна в България, а тази от Словения и Австрия се очаква в близките дни. Европейската комисия ще продължи да поддържа контакт с българските власти и с останалите страни-членки, за да подпомогне доставката на друга помощ, която би могла да бъде предоставена.
Материалната подкрепа допълва техническата помощ, която вече беше предоставена на България от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO).
 
Допълнителна информация
Броят на бежанците в България надвишава 6400 души. Според българското правителство, това е най-големия бежански проблем в страната от 90 години насам.
 
Европейският Съюз е начело на международната грижа за засегнатите от кризата в Сирия: с хуманитарна помощ за сирийците в страната им и на бежанците, както и с подкрепа за техните домакини в съседните страни. Помагайки на нуждаещите се там, където са, европейската подкрепа предотвратява по-мащабни бежански вълни към ЕС.
 
Общата помощ, с която се ангажира ЕС, надвишава 1,5 млрд. € (над 1 млрд. € от държави членки и над 515 млн. € от бюджета за хуманитарна помощ на Комисията).
Наред с хуманитарната грижа, Европейската Комисия мобилизира още 428 млн. € чрез други инструменти. С тези пари се подпомага образованието на сирийските деца-бежанци и се подкрепят общностите, приемащи бежанци в съседните на Сирия държави. С това стойността на европейската помощ за Сирия достига почти 2 млрд. €.
Освен финансовата подкрепа, чрез Центъра за наблюдение и информация на Европейската комисия беше набрана и помощ в натура за Турция и Йордания. За подкрепа на бежанците от Сирия в тези страни бяха осигурени линейки, одеяла, отоплителни уреди и други предмети на обща стойност 2,5 млн. €.
 
За Механизма за гражданска защита на ЕС
Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството при бедствия между 32 европейски държави (28-те държави-членки на ЕС плюс бившата югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавите, засегнати от кризи или бедствия. Когато бъде задействан, механизмът координира предоставянето на помощ на територията на Европейския съюз и извън него.Европейската комисия управлява механизма посредством Центъра за спешна реакция и координация.
 
За повече информация:
Европейска комисия - Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита:

 
Сайт на комисар Кристалина Георгиева:

 
Източник: Европейска комисия
23.10.2014 г.

 

ЕК предлага общоевропейски образец за ДДС декларациите, за да улесни бизнеса и да спести 15 млрд. евро

Днес Eвропейската комисия предложи нова стандартна справка-декларация за ДДС, чрез която разходите на предприятията в ЕС могат да бъдат намалени с до 15 млрд. евро на година.

Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията, да се улесни спазването на данъчното законодателство и да се повиши ефективността на данъчните администрации в ЕС. Тя напълно отразява ангажимента на Комисията за интелигентно регулиране и е една от инициативите в програма REFIT за опростяване на правилата и намаляване на административната тежест за предприятията (IP/13/891).

В днешното предложение се предвижда единен набор от изисквания за предприятията при подаване на справка-декларация за ДДС, независимо от това в коя държава членка става това. Със стандартната справка-декларация за ДДС, която ще замени националните декларации, ще се гарантира, че от предприятията се изисква да предоставят една и съща основна информация в едни и същи срокове в целия ЕС. Като се има предвид, че по-простите процедури са по-лесни за спазване и за прилагане, предложението трябва също така да помогне за подобряване на спазването на разпоредбите относно ДДС и за увеличаване на публичните приходи.  

Днешното предложение също така е важен принос към създаването на по-ефективна и защитена от измами система за ДДС, както е посочено в стратегията на Комисията за реформа на системата за ДДС.

Източник: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/

23.10.2013

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес898
mod_vvisit_counterВчера371
mod_vvisit_counterТази седмица898
mod_vvisit_counterМиналата седмица4115
mod_vvisit_counterТози месец16238
mod_vvisit_counterМиналият месец22165
mod_vvisit_counterОбщо450300

Your IP: 54.80.228.137
bestkinky.com hard-extreme.com