Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

8 ГОДИНИ ДОМ НА ЕВРОПА И 5 ГОДИНИ ЕВРОПА ДИРЕКТНО В СЛИВЕН

На 25 април 2013 година се навършват две годишнини: 8 години от официалното откриване на Дома на Европа, което се проведе в деня на подписването на присъединителния договор на България към ЕС и 5 години от стартирането на информационния център Европа Директно Сливен.

Сливен е сред първите градове в България, които създадоха европейски информационни центрове. Още през 2000 година стартира дейността си Общинският център за европейска интеграция (ОЦЕИ), който през 2005 година беше наследен от Дома на Европа, а от 2008 година е и официален представител на Европейската информационна мрежа Europe Direct.

Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.

Двете годишнини ще бъдат отбелязани с приятели и партньори  на 25 април 2013 г. (четвъртък) от 12:00 ч. в Европейския информационен център на ул. Славянска № 3, ет.4.

За повече информация: EuropeDirect Сливен - тел. 622141;

 

ел.поща: europedirect@gmail.com; интернет сайт: www.europedirect-sliven.eu

 

Снимки от събитието на 25 април:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристалина Георгиева повежда българско хоро на Grand Place в Брюксел

На 20 април 2013 г. в 13:30 часа на Grand Place в Брюксел ще се извие голямо българско хоро.

 
Хорото се организира по идея на българския еврокомисар Кристалина Георгиева, а съорганизатори са Брюкселската община и фестивалът Balkan Traffik, един от най-популярните културни фестивали в Белгия. Музикалният съпровод ще бъде осигурен от Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка".
 
Амбицията е танцьорите-ентусиасти, българската общност в Белгия, наши съседи от Балканите, туристи и приятели на България да тропнат най-голямото хоро на открито в тази част на Европа. Поканени са всички, които имат желание  да се включат.
 
Събитието има и официална страница във  Фейсбук-групата, на която присъствие са потвърдили вече над 800 души   - http://www.facebook.com/events/196299680493808

 
Източник: Европейска комисия
 

 

 

 

 

 

Стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за предприемачество"

За четвърта поредна година стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството". Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проекти ще се приемат в срок до 31 май 2013 г.

В конкурса могат да  участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Хърватия, Исландия, Сърбия и Турция. На местно ниво участие могат да вземат национални, регионални, местни органи на властта, както и публично-частни партньорства между тях и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др. Национално жури под ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито последни резултати да имат поне две години история в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане на международното присъствие на предприятията, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на "зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите. Победителят и подгласникът в националния етап ще участват и в тържествената заключителна церемония на конкурса през ноември 2013 година във Вилнюс, Литва.

Голямата награда на журито от 2012 г. е присъдена на YTKO (Outset) - проект с мисия за насърчаване и увеличаване на желанието за предприемачество сред труднодостижимите групи в Обединеното кралство. През миналата година победители в българския конкурс бяха Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "Радар", съвместно със Столична община и Coca-Cola с проекта "Sprite Graffiti Fest" и Фондация StartUP с проекта "StartUP Academy".

Желаещите да се включат в надпреварата, могат да изтеглят формуляр за участие от секция "Документи" на официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет: www.enterprise-bulgaria.eu.

Повече информация може да намерите и във фейсбук

 

Парламентът гласува пакет от реформи за по-силни банки в ЕС

 

Страсбург, 16 април 2013 г.

                                                                                                                    

Парламентът гласува пакет от реформи за по-силни банки в ЕС

От 1 януари 2014 г. банките в ЕС ще бъдат по-силни. С промени, гласувани от Европейския парламент във вторник, бе сложен таван на бонусите на банкерите, за да се ограничи спекулативното поемане на риск, увеличиха се изискванията за провизии, за да се гарантира по‑успешното справяне с кризисни ситуации, и бе засилен банковият надзор. Най-пълният досега пакет от банкови реформи има за цел да засили растежа, като улесни отпускането на заеми за малките фирми, които са двигател за реалната икономика.

„Новите правила са най‑всеобхватните в банковата регулация на ЕС досега. Те касаят всички 8200 европейски банки и трябва да служат като основа за банковия съюз. Единният контролен механизъм ще бъде покривът. Сега предстои да добавим стените — регулаторната рамка за банките и гаранционните схеми за депозитите. Като законодатели, ние не регулираме нивата на възнагражденията. Правилата за бонусите на банкерите ще донесат по-голяма справедливост и прозрачност и промяна в банковата култура“, заяви докладчикът Отмар Карас (ЕНП, Австрия).

Таван на бонусите

За да се ограничи спекулативното поемане на риск, съотношението между заплатите и бонусите на банкерите ще бъде ограничено до 1 : 1 или максимум 1 : 2 — за което ще бъде необходимо одобрението на 66% от акционерите, притежаващи половината акции или на 75% от гласовете — при липса на кворум.

За да се стимулират банкерите да отчитат в по‑висока степен дългосрочната визия за развитието на техните институции, минимум 25% от бонуса, надвишаващ 100% от заплатата, ще бъде разсрочен за 5 години.

Капиталови изисквания и буфери

Банките от ЕС ще бъдат задължени да отделят повече и по-качествен капитал, като буфер срещу трудни периоди — 8% капитал с високо качество, половината от който да бъде капитал от първи ред, с най-високото качество и с най-малък риск (двойно увеличение спрямо сегашните изисквания за капитал от първи ред). Този капитал трябва да бъде достатъчно ликвиден, т.е. лесно конвертируем в пари в брой, за да се плати на вложители и кредитори при спешни случаи.

 

Банките ще трябва да наложат и „предпазен капиталов буфер“, който да абсорбира загубите и да запазва капитала, както и „антицикличен капиталов буфер“, който да позволява натрупване на достатъчна капиталова основа в период на икономически растеж, за да може да продължава предлагането на кредити по време на кризисни периоди.

Отпускане на заеми за реалната икономика

За да се подсигури отпускането на заеми за малките и средни предприятия (МСП), новите стандарти ще намалят номиналния риск, с който се оценяват тези заеми. Това, от своя страна, ще намали капитала, който трябва да се провизира за тях.

Разкриване и контрол

Новите правила ще изискват от банките да декларират приходите си, платените данъци и получените субсидии, оборота и броя на служителите си държава по държава. От 2014 г. тези показатели трябва да бъдат предоставяни на ЕК, а от 2015 г. трябва да бъдат обществено достояние.

Банките ще бъдат контролирани от надзорните институции в страните членки на ЕС, в сътрудничество с Европейската банкова служба (EBA), чиито правомощия ще бъдат разширени.

Регламент и директива

Пакетът съдържа Регламент за капиталовите изисквания (CRR), както и 4-то издание на Директивата за капиталови изисквания (CRD IV).

CRR включва първия самостоятелен набор от правила за банков надзор, отнасящи се пряко до всички банки в ЕС. Той ще помогне да се гарантира във всички страни членки спазването на международните стандарти за капиталова адекватност Basel III.

CRD IV предоставя на страните членки известна гъвкавост, като например да изискват от националните банки по‑големи буфери от законовите изисквания, за да може да бъдат защитени например от сривове в цените на недвижимите имоти.

CRR беше одобрен с 595 гласа „за“, 40 „против“ и 76 въздържали се. CRD IVбе подкрепен от 608 депутати, 33 гласуваха „против“ и 67 се въздържаха.

Следващи стъпки

Новите правила трябва да бъдат формално одобрени от Съвета, за да могат да влязат в сила от 1 януари 2014 година.

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1‑во четене

Допълнителна информация (12.04.2013 г.)

Доклади

Законодателно досие (CRD IV)

Законодателно досие (CRR)

Прессъобшение след заключителния триалог

Прессъобщение след гласуването (14.05.2012 г.)

Семинар за журналистите (линк, активен след 19,00 ч.)

 

 

За контакти: Дойчин Чолаков, Пресаташе

Doichin.Cholakov@europarl.europa.eu

телефони: (32-2) 28 42 303 (BXL)
(32) 498 983 986

(32-2) 28 49 25 3 (BXL)
(33-3) 88 17 46 08 (STR)
(33) 38 81 72 90 1 (STR)

 

Интернет страница на пресслужбата на ЕП

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес404
mod_vvisit_counterВчера701
mod_vvisit_counterТази седмица3564
mod_vvisit_counterМиналата седмица3929
mod_vvisit_counterТози месец12974
mod_vvisit_counterМиналият месец21120
mod_vvisit_counterОбщо492158

Your IP: 54.224.203.224
bestkinky.com hard-extreme.com