Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Европейската комисия подкрепя свободното движение на хора

Над 14 милиона граждани на ЕС живеят за продължителен период от време в друга държава от Съюза. Именно затова европейците най-много ценят правото на свободно движение — правото да живееш, работиш и учиш навсякъде в ЕС. Гражданите на ЕС се възползват от правото на свободно движение основно по причини, свързани с работата, и по семейни причини. От всички граждани на ЕС, живеещи в друга страна (мобилни граждани на ЕС) през 2012 г., 78 % са били в работоспособна възраст (15—64 години) спрямо 66 % от гражданите на съответната държава. Средното ниво на заетост е по-високо сред мобилните (67,7 %), отколкото сред местните граждани (64,6 %).
Живеещите в друга държава лица, които не работят — студенти, пенсионери, търсещи работа и неактивни членове на семейството, представляват само малка част от общия брой на мобилните граждани на ЕС. Освен това 64 % от тях вече са работили в страната, където пребивават, а 79 % живеят в домакинство, в което поне един от неговите членове работи. От 2005 до 2012 г. общият дял на икономически неактивните лица сред гражданите, които променят местожителството си в рамките на ЕС, е намалял от 34,1 % на 30,7 %.
Заложеното в Договорите на ЕС право на свободно движение е неразделна част от единния пазар и ключов фактор за неговия успех: то стимулира икономическия растеж, като позволява на гражданите да пътуват и пазаруват в други страни от Съюза. Наред с това свободното движение на работници е от полза не само за работниците, но и за икономиките на държавите членки, тъй като позволява уменията на търсещите работа да се съчетаят по-ефикасно със свободните работни места на пазара на труда в ЕС. Въпреки икономическата криза днес около 2 милиона работни места в ЕС са незаети.
В приетото на 25 ноември от Европейската комисия Съобщение относно свободното движение се подчертава съвместната отговорност на държавите членки и институциите на ЕС да защитават правото на европейските граждани да живеят и работят в друга страна от Съюза и се посочват конкретни действия, чрез които се подкрепят усилията на държавите членки и им се дава възможност да се възползват от предимствата на това право. Освен това в него се изясняват правата на гражданите на ЕС на свободно движение и достъп до социални обезщетения и се разглеждат опасенията на някои държави във връзка с предизвикателствата, които мобилността може да постави пред местните органи.
Източник: Европейска комисия
15.01.2014 г.
 

Емисии на CO2 — по-чисти микробуси до 2020 г.

Горната граница за емисиите на CO2 за нови леки търговски превозни средства, продавани в Европейския съюз, ще падне от сегашните нива от 203 грамa/км на 147 грама/км до 2020 г., според проектозакон, одобрен от Европейския парламент във вторник (14 януари). Текстът, съгласуван неофициално с министрите от ЕС, призовава за въвеждането на по-надеждни методи за тестване на емисиите CO2.

„Постигнахме резултат след трудни преговори. Радвам се, че не се поддадохме на какъвто и да било натиск за промяна на целта за ограничаване на емисиите. Тъй като продължителността на живота на леките търговски превозни средства е по-голяма от тази на леките автомобили, е добре да се придържаме към целта, която сме си поставили“, заяви Холгер Крамер (АЛДЕ, Германия), чийто доклад беше приет с 552 гласа„за“, 110 „против“ и 12 въздържали се.

Целта от 147 грама/км до 2020 г. касае максималните средни емисии за микробуси, тежащи до 2,61 тона без товар и до 3,5 тона с товар. Депутатите и Съвета се договориха тя да се прилага за регистрираните в ЕС производители, които произвеждат над 1000 превозни средства годишно.

Без повече „супер кредити“ след 2018 г.

Производителите в момента разчитат на система от „супер кредити“, която дава допълнителна тежест на превозните средства, отделящи по-малко от 50 грама/км CO2. Тази система няма да бъде подновена и ще изтече през 2018 г.

Към по-надеждни методи за тестване

Одобреният текст посочва „вратички“ в настоящия тестов протокол за екологичните показатели, от който са се възползвали производителите, за да демонстрират показатели за разход на гориво и емисии, които са почти невъзможни за постигане при нормални условия на шофиране.

Депутатите предвиждат настоящият протокол да бъде заменен възможно най‑скоро с новата световна процедура за изпитване на лекотоварните превозни средства (WLTP), дефинирана от ООН. В преговорите те успяха да постигнат гаранции Европейската комисия да приведе в действие WLTP при първа възможност.

Процедура: Съвместно вземане на решение, споразумение на първо четене

Приетият текст (14.01.2014 г.)

Видеозапис на дебата (13.01.2014 г.)

Профил на докладчик Холгер Крамер (АЛДЕ, Германия)

Законодателно досие

 

За контакти:

Дойчин Чолаков
Пресаташе

е-мейл: Doichin.Cholakov@europarl.europa.eu
тел.: (32-2) 28 42 303 (BXL)
моб: (32) 498 983 986

факс: (32-2) 28 49 25 3 (BXL)

тел.: (33-3) 88 17 46 08 (STR)
факс: (33) 38 81 72 90 1 (STR)

 

ЕП алармира: Пластмасови отпадъци

Най-опасните пластмаси и някои видове пластмасови торбички трябва да бъдат забранени от 2020 г. Това е част от стратегията на Европейския съюз за намаляване на пластмасовите отпадъци в околната среда, се казва в резолюция, гласувана и приета от Европейския парламент във вторник (14 януари 2014). Освен това ЕС трябва да въведе задължително рециклиране на пластмасови отпадъци, добавиха депутатите.

Резолюцията, която призовава и за по-нататъшни действия от страна на Европейската комисия по Зелената книга, беше приета с вдигане на ръка. В нея депутатите подчертават, че пластмасовите отпадъци увреждат околната среда, както поради слабото прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците, така и поради липсата на конкретни закони на ЕС за пластмасовите отпадъци, въпреки тяхната специфика.

„Парламентът показа начина за справяне с огромния проблем с вредното въздействие на пластмасовите отпадъци върху околната среда и човешкото здраве. Ние казахме днес, че искаме да променим лошите навици и да бъдем отговорни за нашите продукти — от производството до изхвърлянето им. С правилното използване на тези продукти и с рециклирането им, колкото пъти и в каквато степен е възможно, ние затваряме цикъла и задействаме принципа на „кръговата“ икономика. Това ще помогне за изчистването на нашите морета и земи, като същевременно създаде повече възможности за заетост“, заяви докладчикът Виторио Проди (С&Д, Италия).

Депутатите предложиха създаването на специфични, задължителни цели за събиране и разделяне на до 80% от отпадъците, които да бъдат включени в законодателството на ЕС. Трябва да бъдат формулирани задължителни критерии за рециклиране, както и правила за хармонизиране на събирането и разделянето на отпадъци, за да се гарантира лоялна конкуренция, заявяват те, добавяйки, че настоящата директива на ЕС за отпадъците от опаковки също трябва да бъде преразгледана.

Приоритет за рециклиране и компостиране

Парламентът призовава Европейската комисия да направи предложения през 2014 г. за постепенно премахване на депонирането на рециклируеми и възстановими отпадъци от 2020 г., както и за ограничаване на изгарянето на подобни отпадъци. По настояване на депутатите пластмасовите отпадъци трябва да бъдат използвани за производство на енергия само ако всички други възможности са изчерпани.

Според членовете на ЕП най-опасните пластмаси трябва да бъдат изтеглени от пазара. Използването на пластмасови торбички за еднократна употреба трябва да бъде преустановено, когато е възможно. Те призовават също за по-решителни стъпки за справяне с незаконния износ и изхвърлянето на отпадъци от пластмаса.

Все още неизползван сериозен икономически потенциал

Евродепутатите подчертават, че икономическият потенциал за рециклиране на пластмаси е все още до голяма степен неизползван. Само 25% от пластмасовите отпадъци в момента са рециклирани. Пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците може да спести 72 милиарда евро годишно, увеличавайки годишния оборот на европейските компании за управление на отпадъците и рециклиране с 42  милиарда евро, както и да създаде над 400 000 работни места до 2020 г., заявиха депутатите.

Процедура: незаконодателна резолюция

Източник: Европейски парламент

14.01.2014

 

Наръчник за прилагането на критериите за обичайно пребиваване в областта на социалната сигурност публикува ЕК

Европейската комисия публикува практически наръчник за критериите за обичайно пребиваване, който да подпомогне държавите членки в прилагането на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност за европейските граждани, които са се преместили в друга държава членка. Новият наръчник дава повече яснота за критериите на ЕС за обичайно пребиваване и ще се използва, за да се установи коя държава членка е отговорна за предоставянето на обезщетения по социално-осигурителни схеми на граждани на ЕС, които пребивават в други държави членки.

Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване� Ласло Андор заяви: В законодателството на ЕС са предвидени ясни защитни механизми, които не позволяват на граждани на дадена държава членка да злоупотребяват със системите за социална сигурност при установяване в друга европейска държава. С помощта на този наръчник компетентните органи на държавите членки ще могат по-лесно да прилагат на практика защитните механизми във връзка с критериите за обичайно пребиваване. Наръчникът е част от продължаващите действия на Комисията, чиято цел е да се улесни свободното движение на хора в целия ЕС.“

В изготвения съвместно с държавите членки наръчник се изясняват понятията „обичайно пребиваване“, „временно пребиваване“ и „престой“. Съгласно правото на ЕС може да има само едно обичайно място на пребиваване и съответно само една държава членка, която отговаря за плащанията на обезщетения по социално-осигурителните схеми, отпускани по местожителство.

Заетите и самостоятелно заетите лица отговарят на условията за социална сигурност в държавата по месторабота, а неактивните (напр. пенсионери, студенти) — в държавата членка по обичайно пребиваване. Определянето на държавата членка по обичайно пребиваване на лицата е важно и по отношение на лицата, които работят в повече от една държава членка.

Наръчникът предоставя също така конкретни примери и насоки за случаите, в които е трудно определянето на мястото на пребиваване  например при погранични, сезонни или командировани работници, студенти, пенсионери, както и при неактивни хора, за които е характерна голяма мобилност.

Например, ако гражданин на Обединеното кралство се пенсионира в Португалия и прекарва по-голямата част от времето си там, мястото му на обичайно пребиваване става Португалия, независимо дали все още притежава жилище в Обединеното кралство и поддържа културни и икономически връзки с родината си.

Контекст

Новият наръчник е част от по-подробно ръководство, което има за цел да помогне на институциите, работодателите и гражданите, когато се налага да решат законодателството на коя държава е приложимо за дадена ситуация. В ръководството се изясняват също така правилата, които се прилагат за командированите работници и за хората, работещи в две или повече държави членки, включително правилата, приложими по отношение на транспортните работници, и по-специално на пилотите и кабинните екипажи.

За повече информация

Наръчник за критериите за обичайно пребиваване

 

Източник: Европейска комисия

13.01.2014

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес162
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица162
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15978
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607224

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com