Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Избори 2014 г. — Кампания на ниво ЕС

Panoramic photo of the EP hemicycle in Strasbourg

Страсбург, 4 юли 2013 г.

Кандидатите за председател на Комисията трябва да представят политическите си програми във всички страни членки и да участват в поредица публични дебати, се казва в резолюция, приета в четвъртък. Европейските политически лидери трябва да бъдат записани в бюлетините, заедно с националните, както и да споменат техните кандидати за председател достатъчно рано преди провеждането на изборите, за да има време да се проведат европейски кампании на европейски теми, заявиха депутатите.

Препоръките към страните членки и към политическите партии за организацията на следващите европейски избори са заложени в резолюцията с докладчик Андрю Дъф (АЛДЕ, Обединено кралство), одобрена с 507 гласа „за“, 120 „против“ и 18 „въздържал се“.

Обществени дискусии между кандидатите за председател на ЕК

Европейските политически партии трябва да обявят номинациите си за председател на Комисията достатъчно рано преди започването на изборите, за да могат да проведат европейска кампания на европейски теми, базирана на платформа и програма на техния кандидат за председател, се казва в резолюцията.

Кандидатите трябва да представят политическите си програми лично във всички страни членки, заявиха още депутатите. Те настояват европейските политически партии да проведат серия публични дебати между номинираните кандидати и изискват от страните членки да предоставят политическо ефирно време на европейските партии.

Очакването на депутатите е, че за председател на Комисията ще бъде избран кандидатът, номиниран от европейската политическата партия, спечелила най‑много гласове на изборите, стига да успее да обедини зад кандидатурата си необходимото мнозинство в Парламента.

Европейските партии на бюлетините

Парламентът изисква от страните членки и политическите партии да предоставят видимост на имената на европейските политически партии и там, където е възможно — техните емблеми върху бюлетините. До момента никоя страна членка няма подобна практика.

Политическите партии в страните членки трябва да информират гражданите си по време на кампанията в коя европейска партия членуват и кой кандидат за председател на Комисията подкрепят.

Кандидати за европейски депутати

Политическите партии трябва да обявят публично имената на кандидатите за европейски депутати най‑малко шест седмици преди началото на изборите. Партиите трябва да имат и повече жени кандидати и да насърчават равностойното представителство там, където е възможно.

Източник: Европейски парламент

 

ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази връзка Златанова съобщи още, че днес стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Тя поясни, че изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:

изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
представи предложението на хартиен и на електронен носител
представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на
http://www.eufunds.bg/: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Наградени ще бъдат общо четири предложения:

1 място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама да Брюксел
2 място - 3000 лв.
3 място - 1000 лв.
Награда на широката общественост (Фейсбук) - 500 лв.


Златанова отбеляза още, че общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Според нея сега е моментът да опитаме да създадем най-оригиналното лого в целия Европейски съюз с възможно най-ниска цена. Имаме много примери за лога на стойност стотици хиляди и дори милиони лева, коментира тя и призова присъстващите представители на медиите да се включат активно и безвъзмездно в популяризирането на тази национална кауза.

Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г." Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

04.07.2013 г.

 

 

Дискусия на тема „Имат думата младите“ с вицепремиера Зинаида Златанова

На 9 юли 2013 г., от 10 ч., в актова зала „Галерия Академия“ на Художествената академия в София ще се състои публична дискусия на тема „Имат думата младите“.
Дискусията се инициира от заместник-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова и е във връзка с договорените от България 100 млн. евро за насърчаване на младежката заетост.
Целта на дискусията е младите хора да споделят трудностите си при намиране и започване на работа, както и да предложат своите идеи за инвестиране на целевите средства за постигане на успешни и бързи резултати за справяне с проблема.
Публичната дискусия ще се проведе седмица след като Европейският съвет разгледа възможностите да се заделят още 2 млрд. евро към определените вече 6 млрд. евро от общия европейски бюджет за мерки, свързани с младежката заетост. Финансовият пакет е за страните, които са с младежка безработица по-висока от 25%. За България този процент е 28.3% (за младежи до 24 години). Европейските лидери се договориха да направят всичко необходимо, неработещите и неучещите младежи под 25 години да получат работа, стаж или допълнителна квалификация до 4 месеца след завършване на образованието си, както и част от еврофондовете да бъдат пренасочени към младежка заетост. Предвижда се тези финансови средства да бъдат изразходвани ударно през първите две години от програмния период 2014-2020 г. „Инициативата за младежка заетост” трябва да бъде напълно завършена и оперативна до януари 2014 г., което ще позволи да започне изплащането на първите средства за ползвателите.

Източник: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=514369411963508&set=p.514369411963508&type=1&theater

 

Бюджетът на ЕС: ЕП прие договорения пакет за 2014 г.―2020 г.

С 474 гласа „за“, 193 „против“ и 42 въздържали се в сряда Европейският парламент прие резултата от преговорите със Съвета за дългосрочния бюджет на ЕС — Многогодишната финансова рамка за 2014―2020 година.

На 19 юни преговорите постигнаха резултати, които Парламентът обяви за недостатъчни, затова и разговорите продължиха и през миналата седмица в рамките на подготовката за Съвета. Накрая председателят Мартин Шулц, основният преговарящ от ЕС Ален Ламасур (ЕНП, Франция), мин.‑председателят на Ирландия Енда Кени, външният министър Иймън Гилмър и председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу постигнаха съгласие, което получи одобрението на основните политически групи в Парламента и страните членки.

Извличане на най-доброто от всяко изхарчено евро

Парламентът постигна основните си приоритети, заложени в преговорния мандат. В тях се включват както почти пълна гъвкавост по отношение на прехвърлянето на плащания от година на година, така и високи нива на гъвкавост по отношение на бюджетните ангажименти, както по години, така и по разходни пера. Това ще позволи по-лесното финансиране на политики за младежка заетост и научната дейност, като програмата „Еразъм за всички“, както и подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). Гъвкавостта е нужна, за да се гарантира, че всяко евро е използвано там, където е било най-нужно, особено като се има предвид, че годишните бюджети ще бъдат намалени.

Ревизия през 2016 година

Ключово постижение на Парламента беше добавянето на „клауза за ревизия“, която да даде на следващите Парламент и Комисия възможност да се произнесат по бюджета, с който в противен случай трябваше да се съобразяват до края на мандатите си, без всъщност да са имали отношение към приемането му.

Комисията ще представи преглед за функционирането на МФР, взимайки предвид икономическата ситуация. Ще бъде обърнато особено внимание на привеждането на срока на МФР (7 години) в съответствие с 5‑годишния политически цикъл на европейските институции. Прегледът ще бъде съпътстван от законодателно предложение за ревизия.

Затваряне на пропастта в плащанията от 2013 година

Съветът заяви, че ще изпълни ангажимента си за финансиране на изискуемите за 2013 г. задължения в размер на 11,3 млрд. евро. Министрите на икономиката и финансите на страните членки ще вземат официално решение за първия транш от 7,3 млрд. евро до 9 юли най-късно, а в началото на есента ще решат за втория. Това беше важен въпрос за Парламента, тъй като той иска да се увери, че бюджетът за 2014 година (първият за новата МФР) няма да бъде натоварен със стари неплатени сметки. ЕП няма да даде съгласието за регламента за МФР или за приемането на бюджета за 2014 г., докато новият изменен бюджет, покриващ остатъка по дефицита (определен от Комисията), не бъде приет от Съвета.

Още един милиард за най-нуждаещите се

В заключителните преговори беше постигнато споразумение да бъде увеличен Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица от 2,5 на 3,5 милиарда евро. Допълнителният един милион може да се използва от страните членки по тяхно желание за схемата за разпределение на храни.

Група на високо ниво за собствени ресурси

Група на високо ниво от членове на трите институции ще разглежда настоящата система за собствени ресурси, ръководена от принципите опростяване, прозрачност, равнопоставеност и демократична отчетност. Националните парламенти ще бъдат поканени на междуинституционална конференция през 2016 г., за да оценят резултата от работата, въз основа на който Комисията ще направи оценка на възможността за използване на собствени ресурси при следващия МФР.

Какво предстои?

Изходът от преговорите ще бъде оформен в регламент, придружен от междуинституционално споразумение, което трябва да получи одобрението на Парламента с мнозинство от половината плюс един гласа от целия си състав. Парламентът е готов да гласува регламента за МФР и споразумението в началото на есента, веднага щом нужните технически и законови условия за финализирането на необходимите текстове са изпълнени, за да може да отразят споразумението.

 Източник: Европейски парламент

03.07.2013

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес481
mod_vvisit_counterВчера946
mod_vvisit_counterТази седмица1427
mod_vvisit_counterМиналата седмица3861
mod_vvisit_counterТози месец13884
mod_vvisit_counterМиналият месец23269
mod_vvisit_counterОбщо557298

Your IP: 54.167.126.106
bestkinky.com hard-extreme.com