Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Конкурс за участие в Младежки Екип Европа

Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа

Защо да участвам?

  • Имам желание да науча повече неща за Европейския съюз
  • Имам желание да бъда част от мрежа на млади и активни студенти
  • Имам желание да придобия практически опит като говоря пред публика, участвам активно в събития, реализирам идеите си и т.н.
  • За да мога чрез участието ми в различни дейности, да се ориентирам по-правило в бъдещите ми планове за развитие

 По-добре да не участвам, ако:

  • Нямам време за странични дейности (извън-университетски дейности)
  • Не обичам да се запознавам с нови хора и да установявам нови и полезни контакти
  • Няма да бъда активен и по-добре да не заемам мястото на други желаещи
  • Нямам време за глупости :-)

Срок за участие: 12.11.2013 г., 23:59 ч.

Кандидатства се само по имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Въпроси и отговори

Срок за задаване на въпросите - до 5.11.2013 г.

Последните отговори ще бъдат публикувани на 8.11.2013 г. най-отдолу тук: 

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/te_speakers_bg.htm

За да прочетете условията на конкурса и изтеглите заявката за участие посетете сайта на Представителството на ЕК в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181013_tej_bg.htm

Какво е Младежки Екип Европа ( Team Europe Junior )? 

Младежки Екип Европа (Team Europe Junior) е комуникационен проект на Европейската комисия, който е иницииран и се осъществява от представителството на Европейската комисия в България.  Чрез национален конкурс, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството, през февруари 2011 година, за първи път, в България, беше създаден екип от активни студенти – обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми, които имат познания за ЕС и доброволческо желание да участват в разнообразните комуникационни дейности на Европейската комисия в България и на информационната мрежа Европа Директно (Europe Direct) в България. Общият брой на участниците в този екип до момента е 68. 
 
Студентите участват в рамките на една година от включването си в екипа и в други инициативи на Европейската комисия. Те са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии. 
 
Какви са дейностите на младежкия екип? 
 
Дейностите на екипа са в областта на комуникацията за Европейския съюз, координират се директно от Европейската комисия и се случват основно в България в рамките на една година от приключването на конкурса и на определянето на новите членове на екипа. 
 
Основната задача на младежкия Екип Европа е по повод на Деня на Европа, 9 май, да участват в инициативата на Европейската комисия "Отново на училище" в България. 
 
По време на специален час на класа, посветен на ЕС и на Европа, младежкият Екип Европа представя презентации по европейски въпроси в училищата, които студентите са завършили. Изискване към членовете на екипа е да разказват за този свой опит и за своите доброволчески информационни дейности към Европейската комисия по време на други свои комуникационни изяви. 
 
Студентите от екипа преминават през професионално обучение за умения по комуникация и са наградени с информационно посещение на Европейската комисия в Брюксел. В края на годината от своето участие те получават от Европейската комисия и сертификати за участие в младежкия Екип Европа. 
 

Европейска помощ за България за справяне с бежанската криза

България получава материална помощ по линия на Европейския Съюз, която ще подсили способността на националните власти да се справят с притока на бежанци от войната в Сирия. Подкрепата е предоставена от Словакия, Унгария, Словения и Австрия и е координирана от Европейската комисия. Тя включва над 2000 легла и матраци, над 4200 одеяла и други предмети от първа необходимост, като чаршафи, кърпи, кухненски пособия и прибори.
Тази помощ достига България през Механизма за гражданска защита на ЕС, който беше активиран от националните власти на 16 октомври. От този момент, Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия работи с участниците в Механизма, за да получи България помощта, от която се нуждае в момент на безпрецедентно претоварване на националния капацитет.
"Благодаря на страните, които предложиха подкрепа в такъв кратък срок. България прави каквото може, за да се справи с притока на бежанци. Помощта, предоставена от Европейската комисия и страните-членки е доказателство, че България не е сама в този труден момент," каза Кристалина Георгиева, европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.
Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия осигури обмен на информация в реално време между страните-членки. Помощта от Словакия и Унгария вече пристигна в България, а тази от Словения и Австрия се очаква в близките дни. Европейската комисия ще продължи да поддържа контакт с българските власти и с останалите страни-членки, за да подпомогне доставката на друга помощ, която би могла да бъде предоставена.
Материалната подкрепа допълва техническата помощ, която вече беше предоставена на България от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO).
 
Допълнителна информация
Броят на бежанците в България надвишава 6400 души. Според българското правителство, това е най-големия бежански проблем в страната от 90 години насам.
 
Европейският Съюз е начело на международната грижа за засегнатите от кризата в Сирия: с хуманитарна помощ за сирийците в страната им и на бежанците, както и с подкрепа за техните домакини в съседните страни. Помагайки на нуждаещите се там, където са, европейската подкрепа предотвратява по-мащабни бежански вълни към ЕС.
 
Общата помощ, с която се ангажира ЕС, надвишава 1,5 млрд. € (над 1 млрд. € от държави членки и над 515 млн. € от бюджета за хуманитарна помощ на Комисията).
Наред с хуманитарната грижа, Европейската Комисия мобилизира още 428 млн. € чрез други инструменти. С тези пари се подпомага образованието на сирийските деца-бежанци и се подкрепят общностите, приемащи бежанци в съседните на Сирия държави. С това стойността на европейската помощ за Сирия достига почти 2 млрд. €.
Освен финансовата подкрепа, чрез Центъра за наблюдение и информация на Европейската комисия беше набрана и помощ в натура за Турция и Йордания. За подкрепа на бежанците от Сирия в тези страни бяха осигурени линейки, одеяла, отоплителни уреди и други предмети на обща стойност 2,5 млн. €.
 
За Механизма за гражданска защита на ЕС
Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството при бедствия между 32 европейски държави (28-те държави-членки на ЕС плюс бившата югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавите, засегнати от кризи или бедствия. Когато бъде задействан, механизмът координира предоставянето на помощ на територията на Европейския съюз и извън него.Европейската комисия управлява механизма посредством Центъра за спешна реакция и координация.
 
За повече информация:
Европейска комисия - Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита:

 
Сайт на комисар Кристалина Георгиева:

 
Източник: Европейска комисия
23.10.2014 г.

 

ЕК предлага общоевропейски образец за ДДС декларациите, за да улесни бизнеса и да спести 15 млрд. евро

Днес Eвропейската комисия предложи нова стандартна справка-декларация за ДДС, чрез която разходите на предприятията в ЕС могат да бъдат намалени с до 15 млрд. евро на година.

Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията, да се улесни спазването на данъчното законодателство и да се повиши ефективността на данъчните администрации в ЕС. Тя напълно отразява ангажимента на Комисията за интелигентно регулиране и е една от инициативите в програма REFIT за опростяване на правилата и намаляване на административната тежест за предприятията (IP/13/891).

В днешното предложение се предвижда единен набор от изисквания за предприятията при подаване на справка-декларация за ДДС, независимо от това в коя държава членка става това. Със стандартната справка-декларация за ДДС, която ще замени националните декларации, ще се гарантира, че от предприятията се изисква да предоставят една и съща основна информация в едни и същи срокове в целия ЕС. Като се има предвид, че по-простите процедури са по-лесни за спазване и за прилагане, предложението трябва също така да помогне за подобряване на спазването на разпоредбите относно ДДС и за увеличаване на публичните приходи.  

Днешното предложение също така е важен принос към създаването на по-ефективна и защитена от измами система за ДДС, както е посочено в стратегията на Комисията за реформа на системата за ДДС.

Източник: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/

23.10.2013

 

За произхода на Вселената: интервю с Питър Хигс и Франсоа Енглер

Британецът Питър Хигс и белгиецът Франсоа Енглер бяха обявени за носители на Нобеловата награда за физика за 2013 г. Те заслужиха наградата с работата си относно елементарната частица, наречена Хигс бозон, чието съществуване бе потвърдено миналото лято от Европейския център за ядрени изследвания (CERN). Проф. Хигс и проф. Енглер гостуваха в Европейския парламент през ноември 2012 г., където изнесоха лекция за тайните на Вселената и участваха в чат във Facebook. Прочетете нашето интервю с тях.


В теоретичната физика нещата рядко са окончателни. Макар че откриването на Хигс бозона е голяма крачка напред към обясняването на света на елементарните частици, това съвсем не е краят на пътя. "Ние сме все още далеч от пълното познание", заявява проф. Енглер, а проф. Хигс посочва като пример загадъчната тъмна материя, която би могла да съставлява 90% от Вселената. Въпреки всичко, добавя той, "откритието в CERN пасва така добре към най-простата версия на теорията на стандартния модел, че не предоставя никакви насоки за това, което би могло да последва оттук нататък".


Как си обясняват двама от учените, обосновали съществуването на тази толкова специална частица (наричана от някои, но не и от тях, "частицата на Бог"), големия отзвук от направеното откритие? "Отделът на CERN за връзки с обществеността си свърши добре работата", шегува се проф. Хигс, но в действителност и двамата изглеждат леко озадачени от славата на бозона. "Ясно е, че постигането на пробив в нашето разбиране за Вселената пленява общественото съзнание", обяснява проф. Енглер и посочва как теорията на Айнщайн за изкривяването на пространство-времето е имала "страхотен ефект" при представянето си преди около век.


И настина, напредъкът в областта на теоретичната физика запленява. Попитахме Питър Хигс, чийто баща е бил електроинженер в Би Би Си, как е избрал професията си и той обясни, че е обмислял да се захване с инженерна работа, но е открил, че това, което го влече, са неща, които не са "толкова практични". Той е посещавал същото училище в Бристол като легендарният английски учен Пол Дирак и това също е имало влияние - младият Питър е започнал да се пита "какво е постигнал този тип", и така научил "някои неща за квантовата теория".


В продължение на векове Европа е била център на познанието, но през голяма част от ХХ век научните открития стават в Америка. Както обяснява обаче проф. Енглер, "ако говорим за притежаване на най-добрите бомби или танкове, Америка има предимство, но ако става въпрос за фундаментални изследвания, нещата са се изменили. Нищо в САЩ не може да се сравни с CERN". Проф. Хигс е съгласен и добавя, че изоставането на американците се дължи на особеностите на тяхната политическа система и начина им на финансиране на науката. По негово мнение, спирането от Конгреса по бюджетни причини на проекта за супер-ускорител в Тексас през 90-те години е било "много злополучно решение, от което американската научна общност все още не се е възстановила истински".

 

Парите са тези, които задвижват науката, и така достигаме в разговора до темата за евентуални съкращения поради кризата в европейския бюджет за изследвания. "Това не би било мъдро решение", заявява проф. Хигс с научна сдържаност и изтъква важните съпътстващи достижения на фундаменталната наука, изразяващи се в различни форми на развитие на технологиите. Проф. Енглер е по-прям: той окачествява едно такова съкращаване като "катастрофа".

 

Източник: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bg/

 

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1242
mod_vvisit_counterВчера674
mod_vvisit_counterТази седмица4403
mod_vvisit_counterМиналата седмица6520
mod_vvisit_counterТози месец18664
mod_vvisit_counterМиналият месец26352
mod_vvisit_counterОбщо636262

Your IP: 23.20.245.192
bestkinky.com hard-extreme.com